Luz de Maria: ang Tinig mula sa Langit

______________________________________________________________Walang petsang Larawan ni Luz de Maria

______________________________________________________________

Si Luz de María ay ipinanganak sa Costa Rica at naninirahan sa Argentina. Ang kanya pamilya, na may malalim na pinagmulang Katoliko, ay nagpalaki sa kanya ng debosyon sa Banal na Trinidad at isang malapit na kaugnayan sa Mahal na Birheng Maria at sa mga anghel.

Ang tiyak na pakikipagtagpo sa Mahal na Ina ay naganap noong Semana Santa ng 1990. Ipinahayag niya kay Luz de María ang kanya pisikal na paggaling mula sa isang karamdaman at inihanda siya para sa pakikipagtagpo sa Kanya Banal na Anak, upang simulan ang isang mahabang misyon na itinalaga ng Langit para sa kanya.

Maraming mga banal na pagpapakita ang nangyari kay Luz de María pagkatapos ng isang sakit na nangangailangan ng kanya kabuuang pag-iisa. Pinangunahan ng Mahal na Ina si Luz de Maria sa malalim na karanasan kasama si Hesukristo at ilang mga santo, lalo na si San Miguel Arkanghel.

Ang kanya mga karanasan ay personal sa simula upang ihanda siya para sa misyon, at ang kanya kasalukuyang mga mensahe ay masigasig na tawag tungkol sa pag-ibig, awa at katarungan ng Diyos.

Ang buhay ng propetisa ay medyo pribado sa simula ng kanya misyon dahil sa Kalooban ni Kristo, ngunit kasalukuyan niyang ibinabahagi ang mga Banal na Mensahe, at nagbibigay ng mga kumperensya at mga panayam sa radyo bago ang kalapitan ng mga kaganapang inihayag mula sa Langit.

Ang mga Salita ni Kristo at ng Mahal na Ina ay unti-unting nakakuha ng magnitude at intensity bago ang proximity ng mga inihayag na mga kaganapan. Ipinaalam ni Kristo kay Luz María ang tungkol sa pag-uusig, kawalang-katarungan, paninirang-puri at paninirang-puri na kakaharapin niya mula sa mga tumanggi sa mga Divine Call at uusigin siya upang wakasan ang misyon.

Si Kristo ang gumagabay sa kanya. Si Padre José María Fernández Rojas ay ang kanya kompesor mula nang magsimula ang mga pagpapakita, at sinamahan niya ang kanya pangkat ng panalangin, ang Cenacle, kasama ang tatlong kababaihan ― hindi mapaghihiwalay mula sa pangkat mula noong ito ay nabuo 24 taon na ang nakakaraan.

Ang Luz de María ay isang instrumento ng Banal na Katotohanan na nag-aanunsyo ng mga mensahe ngpagbabagong loob mula sa Langit sa mga anak ng Diyos para kilalanin at labanan ang kasamaan sa kanilang landas tungo sa kaligtasan.

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.