Ang Schism ng Simbahan

______________________________________________________________

Ang Mensahe ni Kristo kay Petrus Romanus noong Marso 11, 2018

(Na-edit na Extract)

Sinabi ni Hesus na isang bagong Misa ang ipakikilala para sa lahat ng Denominasyon ― Misa Ekumenikal.

Si Hesus ay hindi naroroon sa Misa na ito. Darating ang kasuklam-suklam, at ang Simbahan ay maghahati-hati, at ang mga pari na tatanggi sa bagong Misa ay itataboy. Maaari nilang ipagdiwang ang Tridentine Misa, ang kasalukuyang Novus Ordo, ang Silangan Rite Misa Silangan o ang Orthodox Misa, dahil pananatilihin nila ang presensya ni Hesus.

Paparusahan ng Diyos ang mundo sa lalong madaling panahon dahil sa mabibigat na kasalanan.

Sinabi sa akin ni Hesus sa panaginip na ito sa umaga na lalamunin ng malalaking alon ang Silangang Dalampasigan ng Australia, at lulubog ang Opera Bahay sa Sydney. Binasbasan niya ako at hiniling na manalangin!

Pinagpala ni Hesus ang mundo.

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.