Petrus Romanus, Marso 19, 2022

___________________________________________________________

MENSAHE NA IBINIGAY NI SAINT JOSEPH KAY WILLIAM COSTELLIA NOONG IKA-19 NG MARSO, 2022

Kapistahan ni San Jose

WILLIAM: Ngayong alas-5 ng hapon, dumating si Saint Joseph at nakatayo sa mesa, guwapo at bata at mga 6 na talampakan ang taas. Si San Barachiel at St Gabriel ay nakatayo sa tabi niya; pati si Saint Michael, na napakalaki at may hawak na White Cross.

Pinagpala ako ni San Jose:

SAN JOSEPH: “Sa Pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal sa Espiritu. Amen.”

“Pumunta ako ngayon, maraming buwan at linggo bukod sa iyong huling Public Message, dahil labis kang nagdusa mula nang arestuhin ka nila noong Nobyembre. Ito ay hindi ang Banal na Kalooban, ngunit ang masamang plano ng Antikristo – ngunit ang kanyang oras, tungkol sa iyong sarili, ay malapit nang matapos at ito na ang huling pagkakataon na malalagay ka sa isang organisasyon tulad ng kulungan o sistema ng bilangguan. Ang mga nakagawa ng mabigat na kasalanang ito ay babayaran ito sa pamamagitan ng Divine Justice. Ipanalangin mo sila, mahal na anak, dahil ang iyong gawa ng awa ay gagawin.”

“Ngayon, aking banal na anak, ipinagdiriwang mo ang Kapistahan tungkol sa aking sarili at ako ay itinalaga bilang iyong Tagapag-alaga at Tagapagtanggol. Tuwang-tuwa ako sa kung paano mo inialay ang iyong sarili para sa Kaluwalhatian ng Diyos at para sa kaligtasan ng mga anak ng Diyos.”

“Aking minamahal na kinabukasan na Vicar ng Holy Mother Church, ang iyong oras ay darating. Ang Santo Papa, ang buhay ni Pope Benedict ay malapit nang matapos at, bilang tanda na ito ay malapit nang mangyari, ay kapag ang Vatican ay lulusubin at susunugin habang ang Watawat ng Martilyo at Karit ay lilipad mula sa tuktok nito. Ipanalangin mo siya anak, dahil malapit na ang mga pangyayari.”

“Ipagdasal mo si Francis para ma-realize niya kung ano ang nangyari at kung bakit. Si Francis ay malalaon sa isang kakila-kilabot na dibisyon sa lalong madaling panahon.”

“ Sasalakayin ang Espanya ng mga bansang Muslim na sumusubok na sumuko sa mga malayang Bansa, dahil papasok ang Digmaan sa United Nations. Ang panahon ng matinding pagsubok at pagdurusa ay darating sa Europa sa lalong madaling panahon, dahil ang pagsalakay ng Russia sa Ukraine ay magdadala ng maraming nakalulungkot na pangyayari na magdadala sa Europa at sa iba pang bahagi ng mundo sa Ikatlong Digmaang Pandaigdig .

“Maaakit ang USA sa digmaan dahil lilipat ang China para sakupin ang maliit na bansa ng Taiwan at lilipat sa Karagatang Pasipiko at maging sa Europa . Ngunit ang mas masahol pa, ay lilipat sa bansa ng Estados Unidos , ngunit higit nitong hihilain ang mga tao ng USA – kahit na maraming mga Estado ng USA ang aatakehin.”

“Aking mga anak ng mundo, habang hinahayaan ninyong magpatuloy ang inyong makasalanang buhay, na nakakalimutan ang Pag-ibig at Awa ng Diyos, ang mundo ay patuloy na parurusahan, na dulot ng inyong sarili.”

“Manalangin, mahal kong mga anak, dahil ang lahat ay nakasalalay sa balanse ngayon. Ipagdasal ang Konsagrasyon ng Russia sa Kalinis-linisang Puso ni Maria , dahil oras na upang ang mga anak ng mundo ay bumaling kay Maria, Ina ng Banal na Grasya. Ipanalangin na ang Russia ay makinig sa mga tao ng Diyos – ang mga taong ito na nagdurusa ngayon sa Ukraine – dahil ang lupaing ito ay inilaan sa Birheng Maria. Dasal at sakripisyo ang kailangan ngayon. Ako, si San Joseph, ay ipinadala sa Ukraine Nation upang itaguyod ito, upang ilipat sa tagumpay.

“Mahal ko kayong mga anak ng Kabanal-banalang Lumikha at ako ay ipinadala sa inyo para sa inyong lakas. Mahal kita at Pinagpapala kita: Sa Ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.”

“Alalahanin ang iyong Banal na Inang si Maria , dahil ito ang Kanyang Kalinis-linisang Oras ng Pagtatagumpay.”

“At ikaw, mahal kong anak na espesyal na anak ng proteksyon ng Mahal na Ina, manalangin at maging matatag dahil malapit na ang iyong oras. Mahal kita at Pinagpapala kita: Sa Ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.”

“Pinagpapala ka ng iyong Banal na Ina: Sa Ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen; at Pagpalain kayo ng Anak ng Banal na Diyos: Sa Pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.”

“Mahal kita, matamis na anak at naaalala ko na binigyan ako ng Diyos ng isang Napakahalagang Mensahe at iyon ay ang bantayan ka.”

“Nananatili ako, St Joseph – mahal kita ng walang sukat.”

___________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.