Petrus Romanus, 19 ta’ Marzu 2022

______________________________________________________________

MESSAĠĠ MOGĦTI MINN SAN ĠUŻEPP LIL WILLIAM COSTELLIA FID

19 TA’ MARZU, 2022

Festa San Ġużepp

WILLIAM: Illum wara nofsinhar fil-5 ta’ filgħaxija, San Ġużepp jiġi u wieqaf fuq il-mejda, gustuż u żgħir u għoli madwar 6 piedi. San Barakiel u San Gabrijel ħdejh; ukoll San Mikiel, li hu kbir ħafna u qed iżomm is-Salib l-Abjad.

San Ġużepp Iberikni:

SAN ĠUŻEPP: “Fl-Isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu. Ammen.”

“Jien illum, ħafna xhur u ġimgħat apparti mill-aħħar Messaġġ Pubbliku tiegħek, għax batejt ħafna minn meta arrestawk f’Novembru. Ma kinitx ir-Rieda Divina, iżda l-pjan ħażin ta ‘l- Antikrist – iżda ż-żmien tiegħu, rigward lilek innifsek, se jintemm dalwaqt u se tkun l-aħħar darba li se titqiegħed f’organizzazzjoni bħalma hija l-ħabs jew is-sistema tal-ħabs. Dawk li wettqu dan id-dnub gravi jħallsu għalih permezz tal-Ġustizzja Divina. Itlob għalihom, tifel ħelu, għax l-att tal-ħniena tiegħek se jsir fuqu.”

“Illum, ibni qaddis, inti tiċċelebra l-Festa li tikkonċerna lili nnifsi u ġejt maħtur bħala l-Gwardjan u l-Protettur tiegħek. Jien kuntent ħafna b’kif offejt lilek innifsek għall-Glorja ta’ Alla u għas-salvazzjoni ta’ wlied Alla.”

“Maħbub futur Vigarju tiegħi tal-Knisja Omm Mqaddsa, wasal iż-żmien tiegħek. Il-Qaddis Missier, il-ħajja tal-Papa Benedittu dalwaqt se tispiċċa u, bħala sinjal li dan wasal biex jiġri, huwa meta l- Vatikan ikun invadat u jinħaraq hekk kif il-Bandiera tal-Martell u s-Sicke se ttir mill-quċċata tiegħu. Itlob għalih ibni, għax il-ġrajjiet huma viċin ħafna.”

“Itlob għal Franġisku sabiex jirrealizza x’ġara u għaliex. Franġisku dalwaqt se jinġibed f’diviżjoni terribbli.”

“ Spanja se tkun invadiet minn pajjiżi Musulmani li jippruvaw jikkapitulaw in-Nazzjonijiet ħielsa, hekk kif il-Gwerra se tidħol fin-Nazzjonijiet Uniti. Iż-żmien ta’ prova u tbatija kbira se jasal fl – Ewropa dalwaqt, hekk kif l-invażjoni tar-Russja tal- Ukrajna se tressaq ħafna avvenimenti ta’ niket li se jieħdu lill-Ewropa u lill-bqija tad-dinja fit- Tielet Gwerra Dinjija .”

“L- Istati Uniti se tinġibed fil-gwerra għax iċ- Ċina se timxi biex tieħu f’idejha n-nazzjon żgħir tat – Tajwan u se timxi fuq l -Oċean Paċifiku u anke l-Ewropa . Imma dak li hu agħar, se jiċċaqlaq fuq il-pajjiż tal- Istati Uniti , iżda se jġib in-nies tal- Istati Uniti aktar flimkien – għalkemm ħafna Stati tal- Istati Uniti se jiġu attakkati.

“Uliedi tad-dinja, filwaqt li intom iħallu l-ħajja midinba tagħkom tkompli, u tinsew l-Imħabba u l-Ħniena ta’ Alla, id-dinja tibqa’ tiġi kkastigata, ikkawżata minnkom infuskom.”

“Itolbu, uliedi għeżież, għax kollox jinsab fil-bilanċ issa. Itolbu għall- Konsagrazzjoni tar-Russja lill-Qalb Bla Tebgħa ta’ Marija , għax wasal iż-żmien li wlied id-dinja jduru lejn Marija, Omm il-Grazzja Divina. Itolbu li r- Russja tisma’ lill-poplu ta’ Alla – dawn in-nies li qed ibatu issa fl- Ukrajna – għax din l-art hija kkonsagrata lill-Verġni Marija. It-talb u s-sagrifiċċji huma meħtieġa issa. Jien, San Ġużepp, intbagħat lin- Nazzjon tal-Ukrajna biex insostnih, biex nittrasferixxi għat-trijonf.”

“Inħobbkom ulied il-Ħallieq Iktar Qaddis u ġejt mibgħut lilek għall-qawwa tagħkom. Inħobbok u nberikkom: Fl-Isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu. Ammen.”

“Ftakar Ommok Marija Mqaddsa , għax hi s-Siegħa Immakulata tat-Trijonf Tagħha.”

“U int, ibni l-maħbub li huwa l-iben speċjali ta’ protezzjoni tal-Omm Imbierka, itlob u żommu b’saħħtu għax żmienek dalwaqt. Inħobbok u nberikkom: Fl-Isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu. Ammen.”

“Ommok Qaddisa Tbierek: Fl-Isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu. Ammen; u l-Iben ta’ Alla s-Santu jberikkom: Fl-Isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu. Ammen.”

“Inħobbok, iben ħelu u niftakar li Alla tani Messaġġ Prezzjuż ħafna u li hu li nħarisk.”

“Nibqa’, San Ġużepp – inħobbok bla qies.”

______________________________________________________________

This entry was posted in Malti and tagged . Bookmark the permalink.