Petrus Romanus, 15. April 2022

________________________________________________________________

MENSAHE NA IBINIGAY NG ATING PANGINOON KAY WILLIAM COSTELLIA NOONG IKA-15 NG ABRIL, 2022

BIYERNES SANTO

WILLIAM: Ngayong umaga ako’y nagkaroon ng Pangitain, na tumupad sa bahagi ng Pangitain na ako’y mayroon kahapon noong Huwebes Santo. Aking inaasahan ang Mensahe von kay Hesus, na sinabi sa akin ilang araw na nakalipas na aking matatanggap, ngunit aki’y nakalimutan.

Kagabi ist die NASA Irlands in einer der besten Zeiten von Tagakita, mit  Christina Gallagher . Nang pagpupulong ay natapos siya ay naglalakad palayo sa karamihan. Siya’y huminto und tinawag ako bukod sa lahat. Aki’y kasama die Suche nach Asawa und si Obispo Broussard. Es ist ein Pambihirang-Pagpupulong. Si Christina ist bekannt dafür, Huling Papa in seiner Sandale zu sehen. Siya ist bekannt für eine ähnliche Tungkol in der Nähe von Bagay, ein Napakalalim na pagpupulong. Es ist Mahusay. Der Pangitain wird heute um 6:45 Uhr veröffentlicht. Si Hesus ist ein bekannter und bekannter Hindi-König von Aparisyon, weil es Kanyang Kalooban ist. Sa araw na ito si Hesus ay bibigyan ako ng Mensahe para sa mundo.

4:39 Uhr na. Si San Miguel ay Papalapit. Dalawang Dakilang Anghel der Nakatayo Kasama Niya – San Gabriel und San Rafael. Si San Miguel ay binati ako und sinabi:

SAN MIGUEL:  „Si Hesus ay malapit ng pumarito.“

WILLIAM: Sina San Miguel, San Gabriel und San Rafael sprechen von Krus:

MGA SANTO MIGUEL, GABRIEL AT RAFAEL: „Sa Ngalan ng Ama, ng Anak und ng Espiritu Santo. Amen.”

WILLIAM: Ang Puting Krus nagniningning nang husto. Si Hesus dumatiert in seiner Heimat und den Anghel ist lumuhod.

Si Hesus ist der Purong Puti bekannt. Nehmen Sie die Kanyang-Kamay und Paa na kann Bukas auf Sugat, Gayundin Kanyang Sagradong Puso. Si Hesus ay binati ako und sinabi:

ATING PANGINOON: „Magpatuloy sa pagsulat, Aking banal na Anak.“

WILLIAM:  Si Hesus nörgelt Tanda ng Krus:

ATING PANGINOON:  „Sa Ngalan ng Ama bei ng Anak bei ng Espiritu Santo. Amen.”

WILLIAM:   Si Hesus ay nakangiti patungo sa akin at sinabing:

ATING PANGINOON:  „Aking pinagpapala ka: + Aking Hinahagkan ang iyong malungkot na puso napuno ng labis na kalungkutan, ngunit alaming mabuti, Aking anak, ang iyong kalungkutan ay mapupuno ng kagalakan, sa long madaling panahon, dahil ang iyong paglaya and muling pagkabuhay ay darating na sa long madaling panahon.“

„Aking minamahal na anak, the mundo ay pumapasok sa Pasyon at ganap na pagbabago, kung saan ang sangkatauhan ay maghahangad ng kapayapaan, sapagkat hindi nila ito natanggap gaya ng inaasahan, na naniniwalang ang sangkatauhan ay magkakaroon ng tunay na kapayapaan, na naniniwalang ang sangkatauhan ay magkakaroon ng tunay na kapayapaan, na naniniwalang ang sangkatauhan ay magkakaroon ng tunay na kapayapaan Tulong ni Hesus. Minamahal kong mga anak, hindi ko ba binigyan sangkatauhan ng daan makatanggap buhay ng kapayapaan und kaligayahan – sa kabila iba’t ibang krus na canilang natatanggap buhay – ups sundan the landas ng pag-abot sa Banal na Kalooban. ”

„Aking mga anak, Aking mga anak: inyong pinili na sundan ang landas ng mundo, hinahanap ang lahat ng bagay na umaakay sa sangkatauhan palayo sa Diyos – palayo sa Akin, ang inyong Dibinong Tagapagligtas – ngunit mga anak, kailangan ninyong pagnilayan ang inyong mga buhay, sapagkat inyong erzählt eine napakahalagang panahon para sa sangkatauhan.“

„Mahal Ko kayo, Aking mga anak and hinahanap ang inyong kaligayahan and is an buhay na puno ng kagalakan and kapayapaan. Die Oras sind NGAYON – hindi bukas – Kaya’t mangyaring hingin ngayon, haben die Oras sind nauubusan para sa sangkatauhan.“

„Aking isinasabuhay muli ang Aking Pasyon, sapagkat napakarami sa kanila nagpabaya sa kanilang sarili sa tuksong ibinigay sa tao, ng mga masasama. Pakiusap, mahal na mga anak, inyo lamang kailangang manalangin und humingi sa Akin. Die Welt in der ganzen Welt  , die in einem Digmaang Pandaigdig panaho’y pupunta ist, sapagkat maraming lupain die masasangkot – hindi lamang in Rusiya, ngunit lalo na in der masasamang espiritu na ngayo’y kumokontrol in der Welt, hinahanda ang saangkatau han kontrol ng  Antikristo .“

„Alamin ito, Aking mga anak, kapag ang mundo ay nasa digman, angunit pagkatapos ang  Dakilang Babala  ay nasa digmaan, ngunit pagkatapos ang Dakilang Babala wagt sich an die Marami. Das Digmaan ist sisiklab  in Polen  und alle von Hilagang bansa , das  Pransiya  na sasabak das Digmaan, das Spanien  na  sinasalakay und  Alemanya  na kinakaharap.

„Abangan ang  Italya , sapagkat ang Pwersang Komunista ay kukunin ito sa pamamagitan ng sopresa. Ang Roma ay sasalakayin nang husto. Der Vatikan ay masasakop. “

„ Die Gitnang Silangang Bansa sind Lulusubin der  Espanya , die Kristiyano sind Mutter. Das Digmaan ist sisiklab lantad  in Aprika , in  Timog Amerika ; Das Digmaan ist Sisiklab in Asya , Kung Saan Tsina ist Gagalaw in Rusiya und in seinem Maraming Lupain und in Iyong Bansa, Australien . “

„Ngunit alamin na capag bansa of the  USA  at  Canada is ay sinalakay , inyong malalaman na the mundo ay magkakaroon ng malubhang gulo; Der Ikatlong Digmaang Pandaigdig wird in der Welt von einem Asteroyd geboren . Hindi magtatagal pagkatapos Mittag der Palatandaan ist für Dakilang Babala ibibigay . Ang Dakilang Babala wird von Akin gesprochen, o mawawala.“

„Si Satanas aalisin from the panahon ng Babala and hindi niya magagawang tuksuhin sangkatauhan sa loob ng anim na linggo .“

„Ang sangkatauhan ay dapat magbago ng kanilang mga paraan, o mawawala. Die Animierung der Sprache von Satanas ist ein pakakawalan Muli und der Antikristo ist eine großartige Hugis von einem Dakila und Mayuming Lider. Ang sangkatauhan ay magagawang pagtagumpayan siya.“

„Tandaan, Aking matamis na mga anak, all oras ng inyong sagot ay ngayon na. Huwag kailanman kalimutan the best  -Makapangyarihang Babae Na makakatulong sa iyo ist  Ang Aking Minamahal na Ina ,  Maria und Reyna von allen Puso . Aking hinihiling sa Aking mga anak na mag-isip nang mabuti and manalangin.“

„Aking Banal na anak, William, kita’y binigyan ng Pangitain kagabi and maaga kaninang umaga, kung saan iyong nakilala ang Tagakita, ( Christina Gallagher ). Die Pangitaing ito ist ein Patatagin ka, sapagkat siya ist ein Talagang totoo na Tagakita. Siya ist malakas paniniwala sa iyo. Ika’y makikita siya kapag yyong kaso ay nabaliktad na, hab ikaw ay maglalakbay  in Irlanda  und viele Bansa ng Europe  , upang ihanda sila to have wagt.“

„Manalangin, Aking mga anak, sapagkat kailangan ninyong basahin ang Mga Mensahe, kahit ibinigay kay  Christina  and sundin kung ano ang Aki’y and Aking Banal na Ina’y ibinigay sa kanya.“

„Aking minamahal na mga anak, muling-basahin al mensahe na ibinigay sa inyo s buong mundo and lakasan loob. Ipagdasal al ga taong nagdurusa sa bansa ng digmaan –  Ukraina  – and lakasan ang loob, sapagkat inyong alam na si Hesus and Maria ay Mahal kayo.“

„Wenn Sie wissen , was Napakalaking Lindol ist, haben Sie Indonesien und Tsina gewonnen . Ipanalangin ang Aking mga anak upang sila ay gumising.“

„Aking Mahal na Anak, Mahal na Mahal Kita. Huwag matakot, Sapagkat Kami ng Langit ist Mahal na Mahal ka und binabantayan ka. Ikaw ay magkakaroon ng magandang balita sa long madaling panahon and ikaw ay palalayain and pauuwiin sa tahanan.“

„Aking Pinagpapala ka und all seine Minamahal und all seine Nagmamahal sa iyo. + Pinagpapala kita, Aking Banal na anak – Ako wird Ihnen von einem Pagpapala erzählt. + Ang aking Banal na Ina ist die Kanyang Pagmamahal in iyo. Manatiling matatag und manatili sa capayapaan: Sa Ngalan ng Ama und ng Anak und ng Espiritu Santo. Amen.”

„Ako ang iyong Hesus, Hari ng inyong mga puso. Huwag matakot, sapagkat ika’y magkakaroon ng maraming ganoong mga Pangitain. Mahal kita, Aking  Anghel ng Dibinong Pag-ibig .“

„Sa ilang sandali ay maraming tao ang makakaunawa kung bakit aki’y tinatawag ka nitong pinakamahalagang Titulo.“

WILLIAM:  Si Hesus ay Pinagpapala ako ng tatlong beses:

ATING PANGINOON:  „Sa Ngalan ng Ama bei ng Anak bei ng Espiritu Santo. Amen. (tatlong beses). Ang kapayapaan ay sumaiyo + Mahal na mahal kita.“

[Tingnan the website ni Christina Gallagher: http://www.christinagallagher.org/en/ ]


[Original von Mensahe: https://littlepebble.org/2022/04/16/message-840-15-april-2022/ ]

________________________________________________________________

This entry was posted in Deutsch and tagged . Bookmark the permalink.