Cha Nhân Từ

______________________________________________________________

. . .

“Mọi linh hồn trên Trái đất sẽ sớm chứng kiến ​​những dấu hiệu của Sự soi sáng của Lương tâm. Mỗi người trong số họ sẽ phải quỳ gối trong sự xấu hổ khi họ nhìn thấy, có lẽ là lần đầu tiên tội lỗi của họ xuất hiện trong Đôi mắt của tôi đau đớn như thế nào.

Đối với những người có tấm lòng nhân hậu và khiêm tốn, họ sẽ đón nhận Lòng Thương Xót vĩ đại này với lòng biết ơn và nhẹ nhõm. Đối với những người khác, họ sẽ thấy đây là một thử thách rất khó khăn, và nhiều người sẽ từ chối Bàn tay Tình yêu và Tình bạn của Tôi.”

. . .

______________________________________________________________

This entry was posted in Việt and tagged . Bookmark the permalink.