Upozornění pro české mluvčí

______________________________________________________________

Pozdravy,

Moji dva nejlepší přátelé jsou Arabové a Židé, jsem římský katolík, náboženství mezi mnou a nimi nikdy nebyl problém a věřím, že lidé obecně vyznávají náboženství svých rodičů.

Duch svatý se mnou komunikoval mluvenou angličtinou a prostřednictvím telepatie a vnitřních řečí. Požádal mě, abych napsal varovný balíček v pěti jazycích: angličtině, portugalštině, španělštině, francouzštině a filipínštině. Varování a osvícení svědomí zažije každý člověk v rozumném věku bez ohledu na jeho náboženství. Tyto jevy jistě zažijete a Duch svatý mě požádal, abych vám je oznámil.

Následují některé relevantní úryvky z poselství MARY proroku ENOCHovi 3. března 2021. MARY je matka Kristova.

„Mé děti, znovu vám připomínám: připravte se na příchod Varování, protože je blízko, mnohem blíž, než si myslíte. Mé Srdce trpí, když vidím, že nesmírná většina lidstva není připravena; tato velká událost zcela změní chápání duchovního života, které mnozí mají. Lidstvo vstoupí do stavu extáze, která bude trvat patnáct až dvacet minut vašeho pozemského času, ve kterém vám bude ukázán stav vaší duše s ohledem na Boha i vaše bratry.“

„Každý smrtelník bude souzen, jen moji maličkí, kterým chybí používání rozumu, budou výjimkou; všechno bude souzeno i vaše planá slova. Je mi smutno, když vidím, že mnoho duší věčně zahyne kvůli závažnosti jejich hříchů. Proto vás, milé děti, žádám, abyste byly duchovně připraveny, abyste obstály v této zkoušce, která vám otevře porozumění a poznání o existenci věčnosti a Boha.“

„Mé děti, už jste v dobách temnoty, kde se musíte modlit ráno i večer, protože na vás útočí síly zla. Pokud vy, moji maličkí, tyto útoky neodrazíte, riskujete, že upadnete do pastí a podvodů mého protivníka, který vás duchovně oslabí a odloučí od Boha, a pak vám ukradne duši.“

______________________________________________________________

This entry was posted in Čeština and tagged . Bookmark the permalink.