Luz de Maria, 18 Iunie 2022

_______________________________________________________________

MESAJUL SFÂNTULUI ARHANGHEL MIHAIL,
LUZ DE MARIEI
18 IUNIE 2022

Popor iubit al Regelui și Domnului Nostru, Isus Cristos:


PRIMIȚI BINECUVÂNTAREA PE CARE REGELE NOSTRU O REVARSĂ CONSTANT ASUPRA FIECĂRUIA.


Sunteți iubiți de Regina și Mama Noastră, a Ultimelor Timpuri….
Sunteți atât de iubiți că Fiul Ei Divin trimite pe Îngerul Lui de Pace pentru ca să vă însoțească, să vă deschidă calea și să vă mențină atenți la Legea Lui Dumnezeu pentru ca să nu vă pierdeți.


Popor iubit al Regelui și Domnului Nostru, Isus Cristos, cu iubire, credință și supunere ați venit la apelul Meu de cele șapte zile de rugă pentru binele omenirii.


Uitați că fără rugăciune creatura umană se găsește goală. Fără rugăciunea cu inima și cu sufletul, creatura umană se găsește ezitând înaintea ispitelor răului, fiind pradă ușoară a diavolului și mașinăriilor sale.


Popor al Regelui și Domnului Nostru, Isus Cristos:


Este primordială FRATERNITATEA între copiii Lui Dumnezeu și este necesară UNITATEA înainte bătăliilor răului ce dorește să distrugă și să separe lucrările Regelui și Domnului Nostru, Isus Cristos.


Creaturile umane se numesc pe sine însele purtătoare de „daruri divine” (Mt 24,11) cu scopul de a diviza copiii Lui Dumnezeu pentru ca să se rătăcească de calea adevărată.


Regele și Domnul Nostru, Isus Cristos, vă cheamă la unitate. Înțelegeți că ceea ce vine chiar acum nu este un moment de ploaie, nici de vânt, nici de întuneric, nici de tremur…


Nu ați reușit să digerați că tot ce se apropie sunt încercările mai puternice și bătăliile mai puternice față de cele pe care omenirea le-a înfruntat în această generație.


Cum să vă duc să înțelegeți cu rațiunea și cu spiritul, că tot ce se apropie este scris? NU ESTE SFÂRȘITUL LUMII, NU!


Ce veți face când în fața acestor evenimente vă vedeți pe voi înșivă și vedeți că ați disprețuit Adevărul, nu l-ați crezut și nu v-ați pregătit în duh, nici în ce v-a indicat Cerul?


AȘTEPTAȚI MULT TIMP? GREȘIȚI. NU CĂDEȚI ÎN GHEARELE RĂULUI ÎN ACEST MOMENT ATÂT DE ALGID PENTRU OMENIRE!


Foametea se extinde și cu ea, lipsa de primordial pentru creatura umană. Economia cade în lume și omul intră în haos înaintea lipsei zeului banului căruia i-ați predat siguranța voastră.


Copii ai Reginei și Mamei Noastre, a Ultimelor Timpuri, se va separa grâul de neghină și neghina va prigoni grâul. (Mt 13, 24-38)


Nu vă temeți, după încercare, grâul va reapărea cu mai multă forță, va fi luminat de iubirea pentru Regele și Domnul ei, Isus Cristos.


MENȚINEȚI-VĂ ÎN ALERTĂ SPIRITUALĂ! Priviți la lupii cu piei de miel (Mt 7, 15) ducând Poporul Lui Dumnezeu spre abisul spiritual și o acceptați cu atâta slăbiciune și răceală că vă puteți trezi fiind parte din neghină.


Copiii Regelui și Domnului Nostru, Isus Cristos, trebuie să fie spirituali pentru a nu fi înșelați. Când în Casa Lui Dumnezeu se pătrunde în doliu, trebuie să mențineți întărirea spirituală și să nu vă rătăciți. Asta e ce dorește diavolul, ca oile să se disperseze. Nu o permiteți.


Popor al Regelui și Domnului Nostru, Isus Cristos:


Rugați-vă, rugați-vă înaintea disperării, răscoalelor și persecuției.


Rugați-vă, rugați-vă Popor al Lui Dumnezeu pentru ca umanele creaturi să primească apelul Meu la rugăciune.


Rugați-vă, Popor al Lui Dumnezeu, pentru Mexic, solul lui se cutremură cu forță.


Rugați-vă, Popor al Lui Dumnezeu, rugați-vă pentru convertirea omenirii și pentru ca toate creaturile umane să accepte ca Mamă pe cine este Mama Cuvântului.


FĂRĂ TEMERI CONTINUAȚI CU PAS FERM ȘI DE GRABĂ. CONTINUAȚI AȘTEPTÂND FĂRĂ A DISPERA, DAR AVÂND ÎNCREDERE ÎN VOINȚA TRINITARĂ.


Sunteți iubiți, de aceea vă aduc Cuvinte de Viață Veșnică, chemându-vă la convertire.


VENIȚI, PĂTRUNDEȚI ÎN ADEVĂRATA CALE, CEA CARE VĂ CONDUCE LA ÎNTÂLNIREA CU REGELE ȘI DOMNUL NOSTRU, ISUS CRISTOS!


Vă protejez, vă binecuvântez. Nu fiți prada temerii. Legiunile Mele Cerești vă mențin protejați.


Sfântul Arhanghel Mihail


BUCURĂ-TE MARIA PREACURATĂ, ZĂMISLITĂ FĂRĂ DE PĂCAT
BUCURĂ-TE MARIA PREACURATĂ, ZĂMISLITĂ FĂRĂ DE PĂCAT
BUCURĂ-TE MARIA PREACURATĂ, ZĂMISLITĂ FĂRĂ DE PĂCAT

COMENTARIUL LUZ DE MARIEI


Fraților,


Sfântul Arhanghel Mihail ne aduce Iubirea Divină a Lui Cristos pentru fiecare dintre noi. Ne amintește venirea Îngerului de Pace. Ne face să știm că trebuie să fim puternici spiritual pentru a discerne. Există atâția lupi cu piei de oaie care și-au propus să semene confuzie copiilor Lui Dumnezeu, și sfântul Mihail cu Legiunile lui nu o va permite.


Nesiguranța umană și dorința omului de a cunoaște necunoscutul poate să ducă pe unii să cadă în fals.


Sfântul Arhanghel Mihail ne spune că acum este clipa în care neghina va fi tăiată și fiind tăiată, va fi prigonitoarea grâului. Corupția se găsește în fiecare clipă și exemplele rele se văd continuu. De aceea, a cere Ajutorul Divin nu trebuie să treacă neobservat, dar să fie o nevoie pentru Poporul Lui Dumnezeu.


Atenție la doliul în Biserică pe care ni-l înaintează Sfântul Arhanghel Mihail.


Amin.


Continuăm această rugăciune de șapte zile, la care ne-a chemat sfântul Mihail. Dacă nu ați putut să faceți cele șapte zile, veniți astăzi și uniți-vă să răspundeți pentru binele omenirii.
https://www.youtube.com/c/RevelacionesMarianasLM

_______________________________________________________________

This entry was posted in Română and tagged . Bookmark the permalink.