Balitang Garabandal

______________________________________________________________

CONCHITA NG GARABANDAL

______________________________________________________________

Inihula ng Mahal na Ina sa apat na batang babae ng Garabandal:

“Dalawang kometa sa langit ang magbanggaan, ang buong mundo ay mayayanig, ang langit ay gugulong pabalik, ang aking Krus ay lilitaw sa langit na makikita ng buong mundo. Ito ang paglalarawan ng tanda na magsisimula ang Babala, lahat ng tao mula sa kapanahunan ng katwiran ay magkakaroon ng one-on-one na pagdalaw kay Hesus, Ipapakita Niya sa atin ang kalagayan ng ating mga kaluluwa gaya ng nakikita ng Diyos sa kanila. Magkakaroon tayo ng pagkakataong magsisi kasama siya, ngunit may mga taong tatanggihan siya.

Ang ilan ay maaaring mamatay sa pagkabigla; Nais ng ating Panginoon na huwag tayong matakot dahil dumating siya hindi bilang isang hukom kundi upang iligtas tayo sa kasalanan, isang regalo ng awa mula sa Diyos na ating ama. Magbibigay ito ng pagkakataon sa maraming kaluluwa na magsisi at maligtas mula sa Impiyerno at mamuhay kasama ng pamilya ng Diyos sa Kaharian ng Langit.”

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.