Vijesti o Garabandalu

____________________________________________________________

CONCHITA

____________________________________________________________

Blažena Majka je prorekla četiri mlade devojke iz Garabandala:

“Dvije komete će se sudariti na nebu, cijeli svijet će se zatresti, nebo će se otkotrljati, moj Krst će se pojaviti na nebu koji će vidjeti cijeli svijet. Ovo je opis znaka da će početi Upozorenje, svi ljudi od doba razuma će imati jedan na jedan posjet Isusu, On će nam pokazati stanje naših duša kako ih Bog vidi. Imaćemo priliku da se pokajemo s njim, ali neki ljudi će ga odbaciti.

Neki mogu umrijeti od šoka; naš Gospod želi da se ne plašimo jer ne dolazi kao sudija već da nas spase od greha, dar milosrđa od Boga našeg oca. Ovo će mnogim dušama dati priliku da se pokaju i spasu od pakla i žive sa Božjom porodicom u Kraljevstvu nebeskom.”

____________________________________________________________

This entry was posted in Bosanski and tagged . Bookmark the permalink.