Lajmet Garabandal

____________________________________________________________

CONCHITA

____________________________________________________________

Nëna e Bekuar u paratha katër vajzave të reja të Garabandalit:

“Dy kometa do të përplasen në qiell, e gjithë bota do të dridhet, qielli do të rrokulliset, Kryqi im do të shfaqet në qiell që do të shihet nga e gjithë bota. Ky është përshkrimi i shenjës se Paralajmërimi do të fillojë, të gjithë njerëzit që nga mosha e arsyes do të kenë një vizitë kokë më kokë me Jezusin, Ai do të na tregojë gjendjen e shpirtrave tanë siç i sheh Zoti. Ne do të kemi një shans për t’u penduar me të, por disa njerëz do ta refuzojnë atë.

Disa mund të vdesin nga shoku; Zoti ynë dëshiron që ne të mos kemi frikë pasi ai nuk vjen si gjykatës, por për të na shpëtuar nga mëkati, një dhuratë mëshirë nga Zoti, ati ynë. Kjo do t’u japë shumë shpirtrave një shans për t’u penduar dhe për të shpëtuar nga Ferri dhe për të jetuar me familjen e Perëndisë në Mbretërinë e Qiellit.”

____________________________________________________________

This entry was posted in Shqiptare and tagged . Bookmark the permalink.