Luz de Maria, 18 Hulyo 2022

_______________________________________________________________

MENSAHE NG ATING PANGINOONG HESUKRISTO SA KANYANG MAHAL NA ANAK NA SI LUZ DE MARIA

HULYO 18, 2022

[Tingnan ang website: https://www.revelacionesmarianas.com/english.htm ]

Aking Minamahal na Bayan, tanggapin ang Aking Pagpapala.

Pinagpapala ko ang inyong mga espirituwal na katawan, ang inyong pisikal na katawan at lahat ng organo nito.

Pinagpapala ko ang ugnayan ng iyong pamilya…

Pinagpapala ko ang paggalang, pagkakaisa at katotohanan….

Pinagpapala ko ang pagkakawanggawa at katapatan….

Pinagpapala ko ang mga magulang at mga anak…

Pinagpapala ko ang bawat tahanan…

Pinagpapala ko ang iyong mga isip at kaisipan…

Pinagpapala ko ang bawat salita upang ang lahat ng dumarating at lumalabas sa iyo ay para sa ikabubuti ng kaluluwa at para sa iyong kaligtasan.

MALAYA KAYO, MGA ANAK KO – LIBRENG MAGLINGKOD SA AKING UBSAN, LIBRENG MAHALIN AKO AT MAHALIN ANG AKING KABANALAN NA INA . Mayroon kang malayang kalooban upang ang bawat tao ay makapagpasiya kung susundin Ako o hindi. Sa loob ng kalayaang iyon, ang bawat isa sa inyo ay may Kaloob ng Pag-unawa kung saan ang bawat tao ay indibidwal na nakakaalam na upang manatiling matatag sa espirituwal na buhay ay dapat nilang malaman ang mga pundasyon na nagpapatibay at matatag sa istraktura.

ANG MGA PUNDASYON NG AKING BAHAY AY NAKASULAT NG PAGMAMAHAL NG AKING AMA, NG AKING DUGO AT NG AKING ESPIRITU SANTO.

Ako ay nanatili kasama ng Aking mga anak upang mapangalagaan sila at upang sila ay lumakad sa Aking Landas; Ibinigay Ko sa kanila ang Aking Ina upang mahalin nila Siya at ang Banal na Tulong upang hindi sila manatiling nag-iisa.

Ang Aking mga anak ay nakikilala sa pamamagitan ng kanilang pagmamahal sa kanilang kapwa, sa pamamagitan ng kanilang pagkakapatiran sa kanilang sarili: ito ang tanda na sila ay Aking mga anak. (cf. Jn 13:35).

Aking mga tao:

ANG ESPIRITUWAL NA LABAN AY LUMALATI; ANG KAPANGYARIHAN NG KASAMAAN AY INIWALA ANG KANYANG KASAKAY SA SANGTAO , na nagdadala ng mga salot ng kalikasan, taggutom, sakit at pagbagsak ng ekonomiya, pagsulong mula sa bansa patungo sa bansa, na may layunin na linangin ang poot sa Aking mga anak upang sila ay maging mga aggressor at magnanakaw. .

MGA MINAMAHAL KO, PATULOY NINYONG HINDI NAKAKAUNAWA NA ANG MGA TAONG MALAYO SA AKIN AY BAKILA NG KASAMAAN . Yaong mga mahihina dahil sa hindi pagtanggap sa Akin, yaong mga hindi nag-aayos ng kanilang paraan ng kasalanan, ng pagmamataas, ng pagsuway, ng kahalayan, ay nasa matinding panganib na mabiktima ng kasamaan, na maging mga alipin ng kasamaan at hinahatulan ang kanilang sarili.

Ang pagmamataas, ang malaking kasamaan ng tao, ay isang malaking panganib para sa kaluluwa sa mismong sandaling ito, sapagkat ito ay nagbubukas ng mga pintuan kay Satanas nang higit kaysa dati.

DAPAT MONG MABUHAY ANG BAWAT SANDALI UPANG LUMONG ESPIRITUWAL, HINDI PARA MAALAY KA NG KASAMAAN SA AKIN.

Ang espirituwal na buhay ay hindi static, Aking mga anak: dapat kayong patuloy na tumawag sa Akin upang Ako ay makapagtrabaho at kumilos sa loob at kasama ninyo. Ako ay hindi isang dayuhan, “Ako ang iyong Diyos” (Ex 3:14) at mahal kita, hinahanap kita sa lahat ng paraan upang ikaw ay lumapit sa Akin; Ayokong mawala ka.

Pakinggan ang aking mga tawag, huwag hayaang dumaan sila sa iyo. Kung makikita mo kung ano ang paparating, babaguhin mo ang ipso facto, nang walang pag-aalinlangan o reserbasyon. Ang Aking Bayan ay mahirap at iyan ang dahilan kung bakit sila nakararanas ng napakalaking pagsubok.

ISANG BAGONG VIRUS ang lalabas… Tinatawagan kita na gamitin ang halaman na tinatawag na Fumaria officinalis L. na may mga tangkay, bulaklak at dahon, marigold para sa balat at bawang (*).

Nang walang takot, magtiwala sa Aking Pagmamahal sa Aking Bayan; Nabanggit ko na sa iyo na ang sangkatauhan ay magbabago; laganap ang digmaan.

Aking mga anak, binabalaan Ko kayo upang kayo ay lumapit sa Akin at magsimulang magbalik-loob. Anyayahan Ako na manatili sa iyo; sa ganitong paraan ikaw ay tatalikod sa kasalanan.

Bawat isa sa inyo ay Aking dakilang Kayamanan… Tawagin ninyo Ako at huwag ihiwalay ang inyong mga sarili sa Akin.

Mahal kita; pumasok sa Aking Puso.

Ang iyong Hesus

Aba Ginoong MARIA PINAKADALIG, NANINIHI NG WALANG KASALANAN

Aba Ginoong MARIA PINAKADALIG, NANINIHI NG WALANG KASALANAN

Aba Ginoong MARIA PINAKADALIG, NANINIHI NG WALANG KASALANAN

(*) Mga halamang gamot: (PDF)

KOMENTARYO NI LUZ DE MARIA

Mga kapatid:

Natagpuan natin ang ating sarili bago ang isang napaka-espesipikong panawagan mula sa Ating Panginoong Hesukristo na talikuran ang mga makamundong bagay at bumalik sa Kanya.

Ang banayad na background ng kung ano ang nangyayari ay hindi alam sa amin, ngunit sa mga taong nabibilang sa mga elite; Ang patnubay ng ating Panginoon sa bagay na ito ay isa pang pagpapala para sa bawat isa sa atin.

Gaya ng sinabi sa atin ng ating Panginoong Jesu-Kristo nang detalyado, ang espirituwal na pakikidigma ay higit pa sa tukso o pagkahulog. Sa sandaling ito ang Diyablo ay humahampas sa atin upang agawin tayo ng posibilidad ng pagbabalik-loob. Ang bawat maling hakbang ay isang pagkakataon para sa Diyablo at siya ay dumarating kaagad upang kumilos.

Sinasabi sa atin ng ating Panginoon na tayo ay malaya: mayroon tayong malayang pagpapasya. Maaari tayong magpasya sa pagitan ng mabuti o masama, ngunit ang tao ay may kalayaang magpasya upang piliin ang mabuti na magpapabuo sa kanya, hindi masama. Siya ay nagtataglay ng katalinuhan upang hanapin ang katotohanan at hindi ang kamalian na gumugulo sa kanya. Ang nangyayari ay marami ang sumusunod sa gusto ng karamihan, at kung minsan ay wala silang ideya kung ano ang kanilang gagawin, ni hindi nila nauunawaan ang mga kahihinatnan. Kaya nga tayo ay tinawag ng ating Panginoon upang maging magkakapatid, upang maging mga saksi ng Kanyang Pag-ibig. Ito ay kung paano tayo nakikilala bilang mga Kristiyano: sa pagmamahal sa isa’t isa.

Amen.

_______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.