Pagbuo ng Alyansa

_______________________________________________________________

Awit 83 – isang panalangin laban sa isang malupit na alyansa sa paglipol ng Israel — ay matutupad sa harapan ng Gog-Magog Digmaan. Ang alyansa ay mga kapitbahay ng Israel (Mga Apo 83:7-9). Pagkatapos talunin, ang alyansa ay lalago upang isama ang Russia at Iran, upang salakayin ang Israel sa Gog-Magog Digmaan.

End Times Headlines (ETF) iniulat sa Sabado, Hulyo 23, 2016, tungkol sa isang paglalahad ng alyansa sa Biblia. Isang pag-uusap sa telepono sa pagitan ng Iran at Turkish Mga Pangulo ang naganap noong nakaraang Martes, para sa malapit na pakikipagtulungan sa Russia “upang manirahan ng mga kritisidad sa rehiyon at ibalik ang kapayapaan at katatagan sa rehiyon.”

_______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.