Kryq në qiellin e kuq

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Zoti do të thërrasë vëmendjen e Njerëzimit nëpërmjet një përplasje në qiell e cila do të bëhet e kuqe, dhe ne do të shohim një Kryq në Qiellin e Kuq. Atëherë do të kemi privilegjin që një auditor privat me Krishtin të shqyrtojë jetën dhe qëllimin e saj dhe të marrë një ftesë për në Mbretërinë e Perëndisë.

Kryqi në Qiellin e Kuq është një prelud i Paralajmërimit të Madh dhe Ndriçimit të Ndërgjegjes. Kërkoni shpengimin tani, para se Kryqi të shfaqet në Qiellin e Kuq.

______________________________________________________________

This entry was posted in Shqip and tagged . Bookmark the permalink.