Luz de Maria, Agosto 22, 2022

_______________________________________________________________

MENSAHE NG ATING PANGINOONG HESUKRISTO SA KANYANG MAHAL NA ANAK NA SI LUZ DE MARIA

AGOSTO 22, 2022

[Tingnan ang website: https://www.revelacionesmarianas.com/english.htm ]

Mga minamahal kong anak:

TANGGAPIN MO ANG AKING PAGPAPALA MULA SA AKING PINAKA SAGRADONG PUSO.

IKAW ANG AKING MGA TAO … NA MAHAL KO AT NAIS KONG Iligtas.

Aking minamahal na mga tao, inaanyayahan Ko kayong sumama sa Akin. Kung paanong ang isang ilog ay iisang daluyan ng tubig at ang lahat ng mga sanga na nagmula sa pangunahing ilog ay nagdadala ng parehong tubig, na nagbibigay buhay sa lahat ng nasa tabi nila, kaya dapat ibigay ng Aking mga anak ang kanilang dinadala sa loob – pagmamahal sa Akin – at dalhin ito sa kanilang mga kapatid sa bawat sandali ng kanilang buhay.

WALANG TAKOT, WAG KANG PAGSAWAIN AT MAGPATULOY SA TIYAK NA DAAN NA HUMAHAY SA IYO PAPUNTA SA AKIN.

ANG PERSONAL NA PAGTAGUMPAY SA AKIN AY PANGUNAHING KAILANGAN NG BAWAT ISA SA AKING MGA ANAK.

Mga anak ko, huwag kayong magkawatak-watak: manatiling nagkakaisa. Ang mga kaganapan ay nagpapahiwatig ng direksyon kung ano ang darating.

DAPAT MONG ISAISIP NA MAAARING MANGYARI ANG ILANG MGA PANGYAYARI SA ISANG ARAW AT KAYA MAIIkli ANG TIMELINE.

MAGHANDA PARA SA BABALA: (1) suriin ang iyong sarili sa loob, magpakumbaba, tuparin ang tinatawag Kong tuparin at tanggapin ang Aking Salita nang may pagmamahal.

Ang digmaan ay nagpapatuloy sa pagsulong nito – ang digmaang hindi mo nakikita, ang digmaang nagpasigla sa sandali ng malaking pagkawala, ang digmaang malapit nang magpabagsak sa ekonomiya ng daigdig(2) ang digmaang iyon na binalak at pinamunuan ng interes ng mga piling tao, na pagkatapos ay lilitaw upang ipataw ang mga batas nito, ang pamahalaan, ekonomiya, relihiyon at edukasyon nito sa mga tao.

Manalangin Aking mga anak, manalangin para sa Central America: ang pagdurusa ay darating kasama ng pagyanig ng lupa.

Magdasal mga anak, manalangin, manalangin, ang bagong sakit ay magiging napakalubha at nakakahawa hanggang sa punto ng pagiging nakamamatay. Protektahan ang iyong immune system at ihanda ang calendula cream at moringa para inumin mo. (3)

Manalangin mga anak, manalangin: ang Vatican ay markahan ang oras na nalalapit.

Italy , gaano ka magdurusa!

France , gaano ako nagdalamhati para sa minamahal na bansang ito!

Aking minamahal, Aking mga tao, ang mga bulkan ay papasok sa mas malaking aktibidad, ang intensity ay magiging malakas at ang Aking mga anak ay magdurusa.

MGA BAYAN KO, LUMALAKI ANG GULO.

Tingnan kung paano nabalisa ang sangkatauhan, naudyukan ng kasamaan at lumilikha ng mga salungatan.

Tingnan kung paano nagdurusa ang Aking mga tao dahil sa pagkapit sa mga huwad na diyos na ginawa ng tao.

Mga bata, ang isang pinuno ay may pandaigdigang adhikain na mamuno sa nag-iisang pamahalaan, at sa kadahilanang ito ay magkakaroon ng isang mahusay at matinding labanan.

KOMPROMISO ANG AKING BAHAY . . .

NARARAMDAMAN NG AKING MGA ANAK, KAHIT HINDI ITO ANG KASAMA : “AKO AKO” (Ex.3:14) AT HINDI KO KAYO INIWAN.

Bigyang-pansin, Aking mga anak, bigyang-pansin! Nang hindi nabiktima ng takot, maging matalino, huwag asahan ang mga variant ng mga sakit: hindi kinakailangang magmadali.

MAGKAROON NG MATAG NA PANANAMPALATAYA. ANG PAGMAMAHAL KO AY PARA SA BAWAT ISA SA INYO.

AKING MGA ANAK, KAYO AY SA PANAHON NA ANG DIABLO AY SINUSAP SA AKING MGA TAO. MAGDURUSA KAYO, PERO HINDI KAYO MATAtalo, DAHIL KASAMA KO ANG AKING MGA TAO. (Mt.28:16-20)

pinagpapala kita; Makapangyarihan ang Aking Pag-ibig. Nang walang takot, mahalin ang Aking Ina.

Ang Aking Pagpapala ay nasa bawat isa sa inyo.

Ang iyong Hesus

Aba Ginoong MARIA PINAKADALIG, IPINAGlihi na WALANG KASALANAN

Aba Ginoong MARIA PINAKADALIG, IPINAGlihi na WALANG KASALANAN

Aba Ginoong MARIA PINAKADALIG, IPINAGlihi na WALANG KASALANAN

(1) Mga paghahayag tungkol sa BABALA:

(2) Pagbagsak ng ekonomiya ng mundo:

(3) Mga halamang gamot:

KOMENTARYO NI LUZ DE MARIA

Mga kapatid:

Ang pag-ibig ng Ating Panginoong Hesukristo ay walang kapantay at puno ng mga kababalaghan. Ito ay iniaalay sa atin nang may dakilang Banal na Pag-ibig, at dapat nating tanggapin ang napakaraming Biyaya sa panahong ito, na pahalagahan ito upang ang ating Pananampalataya ay umakay sa atin na maging matatag at totoo.

Mga kapatid, para bang pagod na ang kalikasan sa pagbibigay sa tao ng kanilang kailangan: nahaharap tayo sa malaking kakulangan sa pagkain, tubig at kung ano ang kailangan upang matustusan ang teknolohiya, serbisyo sa ospital atbp. Ito ay dahil sa krisis na magdadala pagtaas dahil sa isang bansang Asyano . Hindi posibleng balewalain ang malalaking kakulangan na ilalabas ng pagpapalawak ng digmaan sa pandaigdigang antas.

Iba’t ibang bansa ang pinangalanan. Hindi lamang ang mga bansang ito ang kailangang magdusa; nasa ating lahat na manatiling alerto sa espirituwal at huwag ikahiya ang ating Pananampalataya.

Tuparin natin ang mga espirituwal na panawagan at maging magkakapatid na nagkakaisa sa Pananampalataya.

Ang ating Mahal na Ina ay kasama natin bilang Ina ng Simbahan, siya na Reyna at Ina ng Katapusan ng Panahon.

Amen.

_______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.