Luz de Maria, Setyembre 9, 2022

_______________________________________________________________

MENSAHE NG PINAKASANTO NA BIRHEN MARIA KAY LUZ DE MARIA

SETYEMBRE 9, 2022

[Tingnan ang website: https://www.revelacionesmarianas.com/index.htm ]

Mga minamahal na anak:

IPINATAGO KO KAYO SA BAWAT TIBO NG PUSO KO.

TANGGAPIN ANG AKING MGA PAGPAPALA KASAMA NG AKING TULONG NA TULONG PARA SA PANGANGAILANGAN NG BAWAT ISA SA INYO AT KUNG ANO ANG IYONG HARAPIN SA IYONG PANG-ARAW-ARAW NA PAGLALAKAD.

Kayo ang Bayan na aking tinanggap sa paanan ng Krus ng kaluwalhatian at kamahalan. Ang ilan sa mga batang iyon ay umalis at lumalayo sa mga Taong ito na ibinigay sa Akin ng Aking Anak: sila ay namumuhay sa kahalayan at sumapi sa mga sangkawan ng Diyablo. Ang Aking Banal na Anak ay nagdurusa dahil dito at tinatawag Ko sila sa pagbabagong loob.

Mga bata:

LUMAKAS NA ANG MGA ELITE! Ang mga pagbabago ay hindi magtatagal; sila ay kumakalat sa buong sangkatauhan at hindi para sa ikabubuti ng Aking mga anak, o para sa kanilang espirituwal na buhay.

Mga bata:

TINAWAG KO KAYO PARA MANATILI SA ALERTO! Manatili sa loob ng tunay na Magisterium upang hindi ka maligaw sa Aking Anak. Huwag lumihis sa mga Kautusan, at maging mga anak na sumusunod sa Kautusan ng Diyos.

Ang aking mga anak:

MANATILI SA ALERTO! Manatiling alerto sa lahat ng aspeto, dahil mayroong ilang mga sentro ng armadong labanan sa Earth, na mula sa mga salita hanggang sa mga gawa. Ang sangkatauhan ay nabubuhay sa panganib dahil sa mga modernong armas at armas na hindi alam ng sangkatauhan.

MANATILI SA ALERTO!   Tumingin sa itaas: isang Makalangit na Katawan ang papalapit.

Manalangin, Aking mga anak, manalangin para sa Tsina at Taiwan.

Manalangin, Aking mga anak, manalangin para sa Russia at Ukraine; manalangin, mga anak – ito ay kinakailangan.

Manalangin, Aking mga anak, manalangin para sa Estados Unidos: ang kalikasan ay magpapahirap sa kanya bago ang mga tao.

Manalangin, Aking mga anak, manalangin para sa Argentina, ang komunismo ay pumasok sa bansang ito.

HINDI NALALAMAN NG MGA TAO NG AKING ANAK NA SA PAGBABAGO AT PANALANGIN ANG MGA MADALANG LABANAN AY NAGSASALO (Mt.7:7-11; Judith 9:11-14). Ang katamtamang Pananampalataya ng ilan sa Aking mga anak ay humahadlang sa kanila na buksan ang kanilang mga puso sa Aking Anak.

Sa sandaling ito ay nakatagpo ako ng mga tao na tunay na mga kanlungan ng aliw para sa Aking Anak sa harap ng mga kalapastanganan, pagkakasala at mga gawain ng paghamak na ginawa laban sa Aking Anak.

Ang aking mga anak:

Naghahanap ka ba ng mga kanlungan? Gusto mo bang maabot ang isang pisikal na kanlungan para sa pinakamahalagang panahon?

Una ay maging mga kanlungan kung saan nagpapahinga ang Aking Anak at nakatagpo ng kasiyahan sa oras na ito at sa mga darating na panahon. Maging pag-ibig. Maging tagatupad ng Kalooban ng Diyos.

MAHAL KITA AT PROTEKTAHAN KITA.

HUWAG MATAKOT, ANAK, HUWAG MAMATATAKO. KASAMA KO ANG BAWAT ISA SA INYO.

pinagpapala kita.

Inang Maria

Aba Ginoong MARIA PINAKADALIG, NANINIHI NG WALANG KASALANAN

Aba Ginoong MARIA PINAKADALIG, NANINIHI NG WALANG KASALANAN

Aba Ginoong MARIA PINAKADALIG, NANINIHI NG WALANG KASALANAN

KOMENTARYO NI LUZ DE MARIA

Mga kapatid:

Ang ating Mahal na Ina, ang Sagradong Tabernakulo ng Kanyang Banal na Anak, ay tumitiyak sa atin ng Kanyang Pagmamahal at Kanyang Pagtatanggol.

Binabalaan niya tayo tungkol sa maling paggamit ng makabagong mga armas at ang hindi pa rin natin maisip na itinayo ng tao upang gumawa ng masama sa kanyang sariling uri. Mahirap itong tunawin, mga kapatid: nahaharap tayo sa maling paggamit ng agham na dudurog sa tao mismo.

Ito ay hindi isang bagay na madaling maunawaan, kaya naman tinatawag tayo ng Ating Ina sa pagbabagong loob, manalangin nang buong puso at magsikap na panatilihing patuloy na lumago ang ating Pananampalataya. Pagsikapan nating maging isang munting kanlungan kung saan masisilungan ang ating mahal na Panginoon at makakahanap ng isang bata na magbibigay sa Kanya ng kasiyahan.

Amen.

_______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.