Petrus Romanus, Ika-19 ng Setyembre, 2022

___________________________________________________________________

MENSAHE NA IBINIGAY NG ATING MAHAL NA INA KAY WILLIAM COSTELLIA

IKA-19 NG SETYEMBRE, 2022

Kapistahan ng Ating Mahal na Ina ng La Salette

WILLIAM: Kao što je to slučaj, Reyna Elizabeth je pokrenula mapu – kako bi odredila kartu – i promijenila svoje mjesto. Vaš kaniang je u našem Čistilištu. Siya je mabuting kaluluwa i namatay sa Kapistahan ng Kaarawan ng Ating Banal na Ina. Mahal na mahal eng Ating Panginoong Jesus kao što je Pampublikong Tanda na ibinigay – jedan Bahaghari – kako bi se isticao u svijetu Pinagpala siya ng Langit. Pagpalain ng Diyos si Reyna Elizabeth!

Puting Krus je osvijetlio Banal na Lupain i razmišljao o tome kako Sinag ng Liwanag ima slično iskustvo. Nasa je postavljena u 16:36. Puting Krus je srodan s istim imenom kao što je Ang Ating Banal na Ina mišljeno s Banal na Krus, pogrešno tumačenje i Ang Ating Mahal na Ina je nagovešteno:

ATING MAHAL NA INA: “Sumaiyo ang kapayapaan, sapagkat Ako ang Mahal na Birhen, si Maria, Reyna ng Lahat ng Puso, Na Siyang Ina ng Aking Dibinong Anak, si Hesukristo. Maging Mapayapa, sapagkat aking alam na maraming gumagambala sa iyo sa kasalukuyan, ngunit alamin na Aking pananatilihing malinaw and tumpak ang Mensahe, kaya manatiling payapa. Sina San Miguel, San Gabriel i San Rafael su način na koji možemo zaštititi Mensahe.”

WILLIAM: Ating Mahal na Ina je pumarito sa ilalim naslovom Ating Mahal na Ina ng Pontmain. Ako se San Miguel nalazi u ibabawu i traži nararamdaman ang kanyang lakas. Ang Ating Mahal na Ina ay pumarito malapit sa aking puso. Siya je binibigyan ako je Halik, koji se bavi katawanom, u Pinagpapali ako:

ATING MAHAL NA INA: “Sa Ngalan ng Ama and ng Anak and ng Espiritu Santo. Amen.”

“Binabati kita, Aking minamahal na anak. Aking inilalagay ang Krus na Aking pinapasan, sa iyo. Maging mapayapa, dahil ang Krus na ito ang magpapalakas sa iyo, upang yong matupad ang Banal na Kalooban ng Diyos.”

“Aking minamahal na mga anak, sa laking panahon kayo ay bibigyan ng isang Pampublikong Tanda para makita ninyo ang Plano ng Diyos na glalahad. Pinagpapala ko kayo, Aking mga anak, upang inyong maihanda ang inyong mga sarili, sapagkat ang panahon ng kapayapaan sa mundo, ay tapos na at ang mundo ay magiging nasa ganap na digmaan. Aking mga anak, ihanda ang inyong mga sarili, sapagkat ito ay magiging errorahirap para sa inyo at, gaya ng Aking sinabi nang maraming beses, ihanda ang inyong sambahayan, nag-iimbak ng mga lata ng pagkain, na may dalisay na tubig and ihanda ang inyong gamot hangga’t maaari.”

Pransya, ang unang bansa na parurusahan; ang bansa ay dadaan sa isang matinding kaguluhan. Bansa ay mapupunta sa anarkiya and rebolusyon. Nasa yugtong ito ang Dakilang Banal na Monarko ay magiging handa na pamunuan ang Aking mga anak sa Tagumpay. Panahon na para sa Aming anak na pag-nilayan ang kanilang ga sarili and kung ano ang hinihiling ng Diyos sa inyo, sapagkat ang Pransya ay dadaan sa a matinding kaguluhan. Svijet je dadan sa  Malaking Mga Kapighatian.”

“Engleska osoba je sazrela u matičnoj poruci da je  Makaharing Bahay  sasailalim na ovaj problem i Engleska je sasailalim na matičnu kaguluhan. Manalangin. Manalangin, dahil mayroong iiral na maaring mga problem sa bawat lupain.”

Europa je  velika za Ikatlong Digmaang Pandaigdig,  od Rusije i Cine, da li je sva vaša nakikita i naririnig bila mala katotohanan, dahil ang Rusiya ay nagdudulot ng isang pagbabalatkayo, nanlilinlang u Kanluran, dahil ang  Rusiya  ay malapit ng lusubin ang Europa, simula sa bansang no’oy nasa ilalim ng SSSR – zabrane ruskog nadzora nito pagkatapos ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig.”

“U Rusiji, u Ukrajini i  Ukrajini, sve  u Baltičkoj državi  iu Bansi su podložne. Aking hinihiling lahat nga anak na manalangin and isakripisyo ang inyong buhay, upang ang Dibinong Banal na Kalooban ng Diyos, ay matupad.”

“Sada na ovo, Aking Mensahe je usmjeren na Aking mga anak ng  Pransya. Manalangin sa Banal ng Pransya na ito ay babalik sa Aking Dibinong Anak, si Hesus and sa Akin. Aking Hesus u Ako’y Mahal na mahal kayo. Isipin ang allhat nga Banal ng Pransya, dahil ito ang Aking Banal na Kalooban na marami, marami pang banal ang gagawin to your panahong. Sutradan u Parizu se nalazi u  Marseilleu. Manalangin, matamis na mga anak, manalangin sa svojim anghelom,  San Ameronitis, na yong anghel ng Pransya. Mahal na mahal ko kayo at Ako’y humihingi sa inyo ng panalangin.”

WILLIAM: Ating Mahal na Ina je Pinagpapala kao Banal na Krusu, na Kanyang hawak:

ATING MAHAL NA INA: “Sa Ngalan ng Ama and ng Anak and ng Espiritu Santo. Amen.”

“Aking minamahal na anak, Williame, to je greška Mensahe, ngunit ito ay unang-una para sa  Pransya  i para sa  Aming Banal na Monarko, na iyong tulong and depensa.”

WILLIAM: Ang Ating Banal na Ina je Hinagkan ako u Pinagpali ako:

ATING MAHAL NA INA: “Sa Ngalan ng Ama and ng Anak and ng Espiritu Santo. Amen.”

“Ako se usudite muli sa lalong madaling panahon, dahil mayroongaraming Aking nais sabihin sa iyo. Maging mapayapa. Mahal kita kod Pinagpapala ka Namin: Sa Ngalan ng Ama and ng Anak and ng Espiritu Santo. Amen.”

WILLIAM: Ako ste se uvjerili u Ating Banal na Ina, vaša stranica je nagmumula u ovom trenutku. +++

___________________________________________________________________

This entry was posted in Hrvatski and tagged . Bookmark the permalink.