Luz de Maria, Oktubre 10, 2022

________________________________________________________________

MENSAHE NG ATING PANGINOONG HESUKRISTO SA KANYANG MAHAL NA ANAK NA SI LUZ DE MARIA

OKTUBRE 10, 2022

[Tingnan ang website: https://www.revelacionesmarianas.com/english.htm]

Aking Bayan, mahal kita… Gaano kita kamahal!

Bayan Ko, mahal Ko kayo. 

DUMATING AKO UPANG SURIIN NINYO ANG INYONG SARILI, UPANG TINGNAN NINYO ANG INYONG MGA GAWA AT GAWA … KAYA
, MAGPATULOY NA SA PAGBABAGO. 

Napakaraming paghihimagsik ng Aking Mga Tao ang dahilan ng mga sakuna sa Lupa, ngunit ang ilan sa Aking mga anak ay ayaw makita kung ano ang nangyayari.

Sila ay higit na hangal kaysa sa kamangmangan mismo – hanggang sa matagpuan nila ang kanilang sarili na nalulunod sa panaghoy, kapag sila ay dadaing sa Akin.

SA SANDALI NA ITO AY AYAW NILA NA MANALANGIN O BISITAHIN AKO, TINATANGGALAN NILA AKO, NABUHAY SILA NG HINDI AKO KINAKAILANGAN; ANG sangkatauhan AY NAGTAPON NG SARILI SA BASIL AT MAG-AANI NG BUNGA NG KANYANG KATANGAHAN, NG KANYANG DILAYO SA AKING BAHAY. 

Aking Bayan, ang dugo ay buhay, ngunit ang dugong nasasalamin sa buwan ay ang pagpapahayag ng pagdurusa ng sangkatauhan. ( Joel 2:31 )

ANG BLOOD MOONS (1) AY NATINGIN BILANG ISANG PANOORIN, PERO DAPAT KONG SASABIHIN SA IYO NA ANG NAKARAANG BLOOD MOONS AT ANG MAY MAKIKITA MONG MULI AY NILABANA ANG NAKAKALAKIP NA PAGDURUSA na haharapin ng sangkatauhan sa kasukdulan na panahong ito.

Ang pulang buwan ay dumating na nakadamit bilang isang mangangaso, kaya nauugnay sa napakasakit na kaganapan ng paggamit ng nuclear energy. Ang mangangaso ay kikilos nang walang pag-aalinlangan sa sandaling hindi mo inaasahan.

Aking minamahal na Bayan, simula sa blood moon na tinatawag na “the hunter”, ang digmaan ay tatahakin ng ibang kurso.

Manalangin, magtrabaho at kumilos, na naghahangad ng kabutihan para sa iyong mga kapatid; gayunpaman kailangan mo munang baguhin ang iyong sarili upang maibigay mo ang iyong dinadala sa loob.

Aking Bayan, ang ekonomiya ng mundo ay magdaranas ng matinding pagbagsak.

Tinatawag kita sa panalangin upang ang panloob na kapayapaan ay magdala sa iyo ng kalinawan tungkol sa kung ano ang nangyayari.

Hindi mo makakamit ang panloob na kapayapaan kung wala ang Aking Presensya sa loob mo. ( Jn 14:27; Jn 16:33 )

Alam ng mga mangangaso kung saan manghuli, kaya’t inihanda nila ang kanilang mga plano nang maaga.

Aking mga anak, Aking Bayan:

GAGAMITIN NILA ANG NUCLEAR ENERGY (2), AT KAPAG GINAMIT MISMO ANG MGA KAGAMITAN NA ITO NG DIABLO, KATAHIMIKAN KA, DARAPAN KA NG TAKOT HARAPIN ANG PAGDATING NG MGA PANGYAYARI NA IPINAAHALA. 

Kontaminado ang mga likas na yaman … Kontaminado ang pagkain …

Darating ang taglamig at ang Aking mga tao, na humaharap sa isa’t isa, nagiging mas masahol pa kaysa sa mga hayop na marahas, ay gagawing patuloy na hamon ang buhay ng Aking mga anak.

Pansin, Aking mga anak!

Ang banta ng digmaan ay hindi na banta at ang Aking Bayan ay magdurusa.

TINAWAGAN KO KAYO PARA MAGHANDA AT TUMULONG SA MGA HINDI MAGHANDA. ANG BAHAY KO AY MAGBIBIGAY PARA SA MGA WALA.

Manalangin, Aking mga anak, manalangin, bigyang-pansin ang Tsina: ito ay gagawa ng hindi inaasahang paglukso.

Manalangin, Aking mga anak, manalangin para sa Taiwan.

Manalangin, Aking mga anak, manalangin para sa mga pinuno ng Russia.

Manalangin, Aking mga anak, ipanalangin ang mga pinuno ng Estados Unidos.

Manalangin, Aking mga anak, ipanalangin ang mga pinuno ng Ukraine.

BILANG PAGKATAO AY NASA LUBONG PANGANIB, AT SA MGA HINDI NANANINIWALA SA AKING MGA SALITA – TULAD KO NA SA INYO IN ADVANCE KUNG ANO ANG MANGYARI – TINATAWAGAN KO KAYO NA MANIWALA SA PANAHON NA ITO AT MAG-convert. 

Hinihintay kita bilang isang mapagmahal na Ama.

Ang sangkatauhan ay nasa ilalim ng dominasyon.

ITO ANG AKING PANGHULING TAWAG SA IYO NA MAGHANDA SA MATERYAL. 

Ibibigay ko ang mga hindi makapaghanda.

Naghihintay ang mga demonyo at kinakalaban sila ni St. Michael.

MAGING MAPANSIN, AKING MGA ANAK, MAGING MAPANSIN!
MAGING MGA BATA NA KARAPAT-DAPAT SA AKIN.
MAGDASAL, SUMIGAW, LUMAPIT SA AKIN. 

Sumainyo ang aking mga pagpapala.

Ang iyong Hesus

Aba Ginoong MARIA PINAKADALIG, IPINAGlihi na WALANG KASALANAN

Aba Ginoong MARIA PINAKADALIG, IPINAGlihi na WALANG KASALANAN

Aba Ginoong MARIA PINAKADALIG, IPINAGlihi na WALANG KASALANAN

(1) Mga paghahayag tungkol sa “mga buwan ng dugo”: pdf
(2) Mga paghahayag tungkol sa enerhiyang nukleyar

KOMENTARYO NI LUZ DE MARIA

Mga kapatid:

Ang diin ng ating Panginoon ay sa digmaan at sa paghahanda ngayon!

Tinatawag tayo ng ating Panginoon na maging magkakapatid, mahalin Siya at maging tagasunod ng Kautusan ng Diyos.

Mga kapatid, ayaw ng tao na makitang malinaw kung ano ang nangyayari sa mundo, iniisip na ang lahat ay mananatiling pareho kahit na tayo ay nasa ilalim ng patuloy na pagbabanta.

Bilang Bayan ng Diyos, maging mga nilalang tayo ng pagsamba, ng higit na pagiging malapit sa Ating Panginoong Hesukristo at sa Ating Mahal na Ina; hanapin natin ang lapit at katumbas na pagmamahalan.

Ang ipinapahayag sa atin ng ating Panginoon ay hindi isang laro, ni ang nangyayari sa iba’t ibang bansa ay isang laro.

Kailangan nating kumilos at maghanap sa ating mga tahanan para sa pinakamagandang lugar upang harapin ang isang sitwasyon ng malaking panganib.

Dumaan na tayo sa blood moon na tinatawag na “Hunter” at sa Nobyembre 8 magkakaroon tayo ng isa pang blood moon na dapat nating bigyang pansin.

Panatilihin natin ang mga nakalimbag na kopya ng mga panalangin at iba pang mensahe na nais nating makuha.

Magbigay pansin tayo at magpasalamat sa Diyos.

________________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.