Petrus Romanus, 26 Października 2022

_______________________________________________________________

PRZESŁANIE DO JASNEJ GWIAZDY BOŻEJ MIŁOŚCI (Kanada)

26 Października 2022

BRIGHT STAR: Codziennie odprawialiśmy mszę i adorację z okazji uwolnienia Williama. Zapytałem naszego Pana, czy mógłby przesłać Williamowi jakieś odpowiedzi, o które prosił. Nasz Pan przyszedł jako Boże Miłosierdzie.

NASZ PAN: „Błogosławię cię Mój synu: W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.”

„Przyszedłem dzisiaj, mój synu, aby przynieść ci pociechę, bo zło jest tak silne na świecie. Wielu walczy, aby trzymać cię w kajdanach, Mój synu. Boży plan, aby cię uwolnić, wkrótce się rozwinie. Wielu modli się teraz, mój synu, o twoje uwolnienie, bo to nie przypadek, że Maria od Bożego Miłosierdzia prosiła świat, aby modlił się o zwycięstwo Kościoła Reszty. Wiele kryje się w tej prośbie, Mój synu, bo jesteś Głową Mojego Kościoła Reszty”.

„Wraz z nadejściem Czerwonego Księżyca , który jest zwiastunem, na Moje dzieci spadnie wiele katastrof – katastrof, które będą bardziej destrukcyjne – jak ta ostatnia, która właśnie spadła na waszą Ziemię. Nieszczęścia, mój synu, będą coraz częstsze i bardziej niszczące, ponieważ Nasze dzieci odmówiły powrotu do Boga”.

„Moje dzieci będą musiały wiele cierpieć, ponieważ spełnią się wszystkie te rzeczy, które przepowiedziałeś. Wielu zwróci się do ciebie o radę, ponieważ z wieloma zniszczeniami ześlę wiele Znaków i Cudów, aby sprowadzić Nasze dzieci z powrotem do ich Boga.

„Bądź silny, mój synu, bo w tym sezonie wiele się zmieni. Bądź spokojna, bo Ja, twój Bóg, trzymam cię w Swojej Ręce, a moja Matka codziennie czuwa nad tobą. Bądź w pokoju, mój synu, bo wszystko, co ci zostało obiecane, teraz się dzieje”.

„Kocham cię, mój synu i błogosławię cię: w imię Ojca i Syna i innego Ducha Świętego. Amen.”

Uwaga: Czerwony Księżyc nastąpi 8 listopada 2022 roku.

_______________________________________________________________

This entry was posted in Polski and tagged . Bookmark the permalink.