Petrus Romanus, 26 tháng 10 năm 2022

_______________________________________________________________

THÔNG ĐIỆP ĐẾN NGÔI SAO SÁNG TÌNH YÊU CỦA THIÊN CHÚA (Canada)

26 tháng 10 năm 2022

NGÔI SAO SÁNG: Chúng tôi đã dâng Thánh lễ và Chầu mỗi ngày cho việc trả tự do cho William. Tôi đã hỏi Chúa của chúng ta nếu Ngài có thể gửi một số câu trả lời cho William, mà ông đã yêu cầu. Chúa của chúng ta đã đến với tư cách là Lòng Thương Xót Chúa.

CHÚA CỦA CHÚNG TÔI: “Ta ban phước cho con Con trai ta: Nhân danh Cha và Con và Thánh Linh. Amen.”

“Hỡi con trai của Ta, hôm nay Ta đến để mang lại cho con sự an ủi, vì sự dữ quá mạnh mẽ trên thế giới. Nhiều người đang đánh nhau để giữ con trong xiềng xích, con trai của Ta. Kế hoạch của Đức Chúa Trời để giải phóng bạn sắp sửa được triển khai. Nhiều người hiện đang cầu nguyện, Hỡi con trai của Ta, cho sự thả tự do của con, vì không phải ngẫu nhiên mà Maria của Lòng Thương Xót Chúa đã yêu cầu thế giới cầu nguyện cho sự chiến thắng của Giáo hội Chứng tích. Rất nhiều điều ẩn giấu trong lời thỉnh cầu này, Hỡi con trai, vì con là Người đứng đầu Nhà thờ Tàn tích của Ta.”

“Với sự xuất hiện của Mặt Trăng Đỏ là tiền đề, nhiều thảm họa sẽ giáng xuống các con của Ta – những thảm họa sẽ còn hủy diệt hơn – như thảm họa cuối cùng vừa giáng xuống Trái Đất của các con. Hỡi con trai của Ta, thiên tai sẽ trở nên thường xuyên hơn và tàn khốc hơn. Con cái chúng ta đã từ chối quay trở lại với Đức Chúa Trời của chúng.”

“Các con tôi sẽ phải chịu nhiều đau khổ, vì tất cả những điều này đã được ứng nghiệm mà ông đã tiên tri. Nhiều người sẽ tìm đến bạn để xin lời khuyên của bạn, vì với nhiều sự tàn phá, tôi sẽ gửi nhiều Dấu hiệu và Kỳ quan để đưa con cái của chúng ta trở lại với Đức Chúa Trời của chúng.

“Hãy mạnh mẽ lên, con trai của Ta, vì trong mùa giải này, nhiều thứ sẽ thay đổi. Hãy bình an, vì Ta, Thiên Chúa của bạn, ôm bạn trong tay và Mẹ tôi trông chừng bạn hàng ngày. Hãy bình an, hỡi con trai của Ta, vì tất cả những gì đã hứa với con, giờ đang diễn ra.”

“Ta yêu các con, Con trai của Ta và Ta Chúc phúc cho các con: Nhân danh Cha và Con và Đức Thánh Linh khác. A-men.”

Lưu ý: Trăng đỏ sẽ diễn ra vào ngày 8 tháng 2022 năm XNUMX.

_______________________________________________________________

This entry was posted in Việt and tagged . Bookmark the permalink.