Ang Antikristo ay nasa Roma

_______________________________________________________________

Kasunod ito ng isang talata ng artikulo Petrus Romanus, Disyembre 13, 2020.

“Nasa Roma na ang Antikristo, nakikipagtulungan sa mga [na] tatanggap sa kanyang pagpasok. Ipanalangin mo si Papa Benedict, dahil hindi na siya magtatagal at hinihiling ko sa lahat ng Visionaries na magkaisa sa ilalim at kasama ng Ating pinakamamahal na anak, si William Costellia, dahil ito ang Aming Banal na Kalooban.”

_______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.