Pag-time ng Babala

______________________________________________________________

“Nakatakda na ang Oras ng Babala,” tiniyak ni Kristo sa isang kilalang mistiko.

“Gayunpaman, ang [Ikatlong Digmaang Pandaigdig] na ito ay paikliin para sa kapakanan ng mga hinirang, dahil ang Antikristo ay lalabas bilang isang tagapagligtas sa Lahi ng Tao at ititigil ang digmaan, magdadala ng kanyang huwad na kapayapaan at magdadala ng isang bagong alyansa sa pagitan ng mga kaaway ng Israel. at Israel. Sa mga panahong ito darating ang Babala at liliwanagan ang sangkatauhan. Ang Antikristo ay magiging pipi sa loob ng ilang panahon at ang mundo ay magkakaroon ng panahon upang muling mag-ebanghelyo, bago magsimula ang mga huling paghihirap ng mundo, dahil sasabihin ng Antikristo kasama ng mga Siyentipiko na ang Babala ay isang natural na kababalaghan at, tulad ng makikita mo, ang mundo ay nagpapatuloy tulad ng dati.”

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.