Mensahe mula sa ating Panginoong Hesukristo

________________________________________________________________

Ni Propeta John Leary

Martes, Nobyembre 22, 2022: (St. Cecelia)

Sinabi ni Jesus: “Bayan ko, binabasa ninyo sa Aklat ng Apocalipsis ang tungkol sa lahat ng mga pangyayari na nagsisimula sa harap ninyo. Ang Bibliya ay nagsasalita ng taggutom, lindol, at salot tulad ng mga sakit na Covid. Sinabi ko sa iyo na huwag kumuha ng anumang mga Covid o flu shot na ang media ay naghuhugas ng utak sa mga tao upang kunin. Ang mga shot na ito ay sisira sa iyong immune system sa bawat booster. Inalerto ka kamakailan na ang Antikristo ay nakoronahan sa isang lihim na seremonya ng mga Luciferian sa pinakahuling pagpupulong sa Pagbabago ng Klima sa Egypt. Ang Antikristo ay naghihintay na ang Kanluran ay bumaba at pagkatapos ng Ikatlong Digmaang Pandaigdig bago niya ipahayag ang kanyang sarili na mamuno sa lupa. Huwag kang matakot dahil dadalhin Ko ang Aking Babala at Pagbabalik-loob na oras na anim na linggo para tumulong sa pagbabalik-loob sa lahat ng makasalanan na gustong magsisi sa kanilang mga kasalanan at maging mananampalataya sa Akin. Ito ang magiging panahon para gumawa ng mga mananampalataya sa iyong pamilya sa panahon ng Pagbabalik-loob na walang masamang impluwensya. Ito ay magiging isang pagpipilian na lumapit sa Akin sa langit, o sumama sa diyablo sa walang hanggang apoy ng impiyerno. Tanging ang mga mananampalataya sa Akin ang papayagang makapasok sa kaligtasan ng Aking mga kanlungan. Kapag tinawag Ko kayo sa Aking mga kanlungan pagkatapos ng Babala, ang Aking mga anghel ay maglalagay ng isang hindi nakikitang kalasag sa ibabaw ninyo sa inyong daan patungo sa Aking mga kanlungan. Poprotektahan ka ng Aking mga anghel mula sa mga masasama sa Aking mga kanlungan kung saan magkakaroon ka ng pagkain, tubig, at panggatong para sa iyong kaligtasan. Nakikita mo rin ang iyong mga bangko na naghahanda upang ilabas ang ‘digital dollar’ na papalit sa iyong kasalukuyang mga dolyar na magiging walang halaga. Nagmula ito sa Executive Order 14067 ni Biden upang baguhin ang iyong kasalukuyang dolyar. Ito ay hahantong din sa marka ng halimaw o isang computer chip sa katawan na dapat tanggihan ng Aking tapat na kunin. Kakailanganin mong pumunta sa Aking mga kanlungan para sa iyong mga pangangailangan dahil kung wala ang marka, hindi ka makakabili o makakapagbenta ng anuman. Ako ay nagbabala sa Aking tapat tungkol sa darating na kapighatian ng Antikristo sa loob ng maraming taon. Kakailanganin mong pumunta sa Aking mga kanlungan para sa proteksyon ng Aking anghel mula sa mga masasama. Magalak dahil malapit Ko nang dalhin ang Aking tagumpay laban sa mga masasama, at dadalhin Ko ang Aking mga tapat sa kanilang gantimpala ng Aking Panahon ng Kapayapaan, at kalaunan sa langit.”

________________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.