Luz de Maria, 30 Listopada 2022

_______________________________________________________________

PRZESŁANIE NASZEGO PANA JEZUSA CHRYSTUSA DO LUZ DE MARIA

30 LISTOPADA 2022

[Zobacz stronę internetową: https://www.revelacionesmarianas.com/english.htm]

Umiłowane dzieci Mojego Najświętszego Serca:

PRZYCHODZĘ DO WAS Z MOJĄ MIŁOSIERDZIĄ, Z MOIM MIŁOSIERDZIEM. 

Zapraszam was do przyjrzenia się własnym wadom: konieczne jest, abyście przyjrzeli się sobie, abyście znaleźli się wśród tych, którzy świadczą o Mojej Miłości.

JESTEM JEDNOŚCIĄ. Moje dzieci są zdezorientowane i podzielone i są łatwym łupem dla zła. Powstają i niszczą jedni drugich… „Kto ma większe słowo, większą wiarę, nadzieję i miłość?”… a jednak przyjmują Mnie w Moim Ciele i Krwi, obrażając Mnie tym, że nie są Moimi dziećmi, które używają daru słowa do tworzyć, ale raczej niszczyć.

To są intensywne czasy, kiedy Mój Lud cierpi z powodu natury, z powodu nieprzyzwoitych mód, z powodu braku moralności wśród Mojego Ludu: „wszystko jest dobre, bo Bóg jest Miłosierdziem!” Jestem Miłosierdziem i widzę, jak uczynki i postępowanie Mojego Ludu obrażają Mnie z powodu bycia tak odległym i nieposłusznym.

Moje dzieci, co to jest?

WYNIKA TO Z FAKTU, ŻE MOJE DZIECI NIE SĄ MARIANAMI: NIE KOCHAJĄ MOJEJ MATKI, SĄ PODOBNE DO TYCH, KTÓRZY MAJĄ SIEBIE SIERETAMI. TO CZYNI Z TYCH OSÓB, KTÓRYCH NIE PROWADZI MOJA MATKA, WSTAWNIKA ZA KAŻDYM Z WAS. 

Widzę, jak niektóre z Moich dzieci, nie znając Mnie (Filip. 3:10; 1 Jn. 2:3), żyją zgodnie z ciągłymi innowacjami społeczeństwa, które akceptuje to, co światowe i grzeszne, prowadząc je od właściwego sposobu działania i działania.

Łatwo zapominają, dla wygody swoich błędnych kryteriów, że są łatwym łupem dla zła, które w tym czasie postanowiło podzielić Mój Kościół (1) i doprowadzić ich do zatracenia.

Mój umiłowany narodzie, jest tak wiele krajów, które cierpią z powodu spustoszeń natury, tak wielu cierpi głód i pragnienie sprawiedliwości… a Moje dzieci, gdzie one są?

UCISZAJĄ ICH, ABY NIE PODNOSILI GŁOSU!

Módlcie się, Moje dzieci, módlcie się za Moje dzieci, które są uwięzione, aby zostały uciszone i które są opuszczone.

Módlcie się, Moje dzieci, módlcie się za Australię: zostanie ona silnie wstrząśnięta, a jej ląd pęknie, podnosząc wody morskie w kierunku wybrzeży Ameryki Południowej.

Módlcie się, Moje dzieci, módlcie się, zamieszki, powstania, brak żywności, z którą rozpoczniecie nadchodzący rok, są znakiem, że zbliżacie się do czasu głodu (2) i będziecie na progu niemożności kupna lub sprzedaży.

Módlcie się, Moje dzieci, ludzkość jest pochłonięta przelotnymi sprawami: zapominają o wszystkim, nie słuchają ani nie myślą, ich szczęście polega na wynikach.

Módlcie się, Moje dzieci, módlcie się, upływ czasu trwa i nie myśląc o tym, będziecie w rękach komunizmu.

Módlcie się, Moje dzieci, módlcie się, wody oceanu wpłyną do miasta podziwianego przez Moje dzieci: miasto wielkiego mostu w Stanach Zjednoczonych doświadczy wielkiej tragedii. Wiedzą o tym, a jednak nie wracają do Mnie; wręcz przeciwnie, zatracenie rośnie z dnia na dzień.

Módlcie się, Moje dzieci, Brazylia pogrąży się w chaosie. Ten Mój Lud musi porzucić chwile hulanki, kiedy obrażają Mnie grzechami, zwłaszcza grzechami ciała. Nadejdzie chaos i Moje dzieci będą cierpieć. Pilnie trzeba modlić się z serca: w ten sposób złagodzicie wydarzenia i bunty.

Módlcie się, Moje dzieci, módlcie się za Hiszpanię: zostanie mocno wstrząśnięta.

Módlcie się, Moje dzieci, módlcie się za Meksyk: ziemia się zatrzęsie, choroba da o sobie znać.

Módlcie się, Moje dzieci, módlcie się: tygrys (*) powstał, a lew (*) po cichu do niego dołączył. Zaatakują orła, który stoi. 

Umiłowane dzieci: wasza uwaga musi być skupiona na Mnie, w przeciwnym razie plagi zła pozbawią was pokoju. Brak miłości doprowadzi was do wypowiadania słów pogardy wobec waszych braci i sióstr. Wypełni twoje usta złymi słowami, podniesie twoje ego tak, że zranisz swoich braci i siostry.

Praktykuj miłość i pokorę. Człowiek bez pokory jest łatwym łupem dla Diabła. Bądź Moją własną Miłością w tych chwilach, kiedy pokój zależy od myśli człowieka.

Módlcie się sercem, bądźcie stworzeniami modlitwy i jedności. Pozostańcie we Mnie, będąc wykonawcami Mojej Woli.

Błogosławię was, Moje dzieci. “Jesteś moim oczkiem w głowie”.

Twój Jezus

Zdrowaś Mario najczystsza, poczęta bez grzechu

Zdrowaś Mario najczystsza, poczęta bez grzechu

Zdrowaś Mario najczystsza, poczęta bez grzechu 

(*) Tygrys = Chiny (*) Lew = Iran

(1) Przeczytaj o schizmie Kościoła…
(2) Przeczytaj o głodzie…

KOMENTARZ LUZ DE MARIA 

Bracia i siostry:

Kontynuowanie bez rozpraszania się (lub powstrzymywania się od Słowa Bożego) daje siłę do stawienia czoła codziennym wydarzeniom, a tym bardziej katastrofom, które z góry zapowiedziało nam niebo.

Nasz Pan Jezus Chrystus powiedział mi, że kometa wprawi ludzkość w osłupienie, że będziemy ją obserwować przez kilka dni.

Jednak Nasz Pan położył nacisk na wewnętrzną zmianę , na bycie nowym stworzeniem, mówiąc, że powinniśmy być duchowo czujni, aby nie popaść w zakłopotanie.

Wspomniał mi, że zamieszanie , które nadchodzi dla ludzkości, jest wielkie i że musimy pozostać przywiązani do przykazań, do sakramentów, mówiąc, że musimy znać katechizm Kościoła i umacniać naszą wiarę w modlitwie, poświęcając czas na refleksję i poprawiać się każdego dnia.

Wspomniał mi też, że każdego dnia powinniśmy mieć chwilę sam na sam z Nim.

Amen

_______________________________________________________________

This entry was posted in Polski and tagged . Bookmark the permalink.