Ang Pananaw ni Catherine Emmerich kay Peter II

________________________________________________________________

Ang Pananaw ni Emmerich kay Peter II

[Tingnan ang website: https://meditationsoncatholicism.blog/2021/05/03/emmerichs-vision-of-peter-ii/]

Na-post noong Mayo 3, 2021 ni inspiredbythespirit (Manuel Silveira)


Ang Pananaw ni St. Catherine Emmerich ng Huling Papa:

“Kagabi nagkaroon ako ng pangitain tungkol sa Papa. Nakita ko si San Francisco na dinadala ang Simbahan at ang Basilica ni San Pedro na nakapatong sa mga balikat ng isang maliit na lalaki na may kung anong Hudyo sa kanyang mukha. Ito ay mukhang napaka delikado. Si Maria ay nakatayo sa hilagang bahagi ng Simbahan na ang Kanyang manta ay nakataas sa ibabaw nito. Halos nakayuko ang maliit na lalaki. Siya ay, sa ngayon, isang laic. Alam ko kung sino siya. Ang labindalawang lalaki na palagi kong nakikita bilang labindalawang bagong Apostol ay nararapat na tumulong sa kanya, ngunit sila ay dumating nang huli; gayunpaman, nang malapit na siyang mahulog, lahat sila ay tumakbo kasama ang libu-libong mga Anghel upang tulungan siya.” (Vol.2 p.299-300).

Ito ay 2020; hinihintay natin ang mga pangyayari gaya ng sinabi ni Jesus, mula noong Nobyembre 2010, na Siya ay babalik sa loob ng apatnapung taon. Kaya ano ang nangyari mula noon? Ako mismo ay naniniwala na mayroon tayong labinlimang taon bago bumalik si Hesus – at kung bakit ang mga palatandaan na darating ay ang mga palatandaan na hinihintay natin. Libu-libong palatandaan ang hinihintay natin, ngunit isang bagay ang tiyak, babalik si Hesus bago matapos ang taong 2050, dahil ang panahong binanggit ni Hesus sa pagtatapos ng yugto ng panahon ay apatnapung taon – ito ay 2050. Ngunit, gaya ng paniniwala ko, hindi tayo bibigyan ni Jesus ng oras, ngunit bibigyan tayo ng pahiwatig. Kaya’t sampung taon na ang nakalipas mula nang magsalita si Hesus kay Maria Divine Mercy noong ika-8 ng Nobyembre 2010; ito ang simula ng wakas, dahil ang buong apatnapung taon ay ang ika-8 ng Nobyembre 2049, kaya’t ibinigay ko ang ating Panginoon ng 2035 upang siya ay bumalik,

Paano natin mababasa ang mga panahon? Ang pinakaunang isyu na kailangang mangyari ay ito: hinihintay natin ang Ikatlong Digmaang Pandaigdig. Ito ay magsisimula sa Gitnang Silangan, dahil ang mga grupong Muslim ay bubuo nito, simula doon, dahil sila ay bubuo ng isang grupo upang salakayin ang Israel. Para sa unang pag-atake ay gagamit sila ng mga bombang nuklear, na magsisimula ng digmaan at magdadala sa Turkey at Russia dito.

Sasalakayin ng mga Muslim ang Spain at France – at sasalakayin ng Russia ang Germany at Italy. Isasama ng China ang sarili sa pamamagitan ng pag-atake sa South Korea, Taiwan at Hong Kong at dalhin ang hukbo nito sa Gitnang Silangan.

Ang mga bansa sa Africa ay magiging hindi mapakali. Ang ilan ay sa digmaan. Ang Australia ay sasalakayin ng Indonesia. Ang Amerika ay parurusahan, kasama ang California na mahuhulog sa dagat. Ang Hawaii at ang napakaraming Isla ay lulubog sa dagat dahil tataas ang tubig sa dagat at lalamunin ang maraming dalampasigan, dahil tataas ang dagat sa bawat bansa.

Ang susunod na tanda ay ang lahat ng mga kaganapan na magkakabisa bago ang Babala. Karamihan sa mga bansa ay nasa digmaan at milyun-milyon ang mamamatay. Ang unang tanda ng babala ay isang kadiliman na tatama sa Earth. Mga anim na oras na kadiliman. Hindi natin alam ang dahilan, ngunit magkakaroon ng malaking gulat dahil ang mundo ay pananatilihin sa kadiliman bilang isang paunang babala, upang ihanda ang sangkatauhan para sa Dakilang Babala na darating.

Ang Paris at Marseilles ng France ay ibababa sa lupa at maraming malalaking lungsod ang mawawasak at mapapatag.

Darating ang Antikristo bago ang Dakilang Babala, ngunit ipakikilala niya ang kanyang sarili sa panahon ng Dakilang Digmaan. Ang digmaang ito ay tatagal ng ilang buwan, na pumatay ng milyun-milyon. Ihihinto niya ang digmaan at magdadala ng kapayapaan sa mundo, ngunit sa panahong ito darating ang Dakilang Babala at karamihan sa masasamang tao sa mundo ay mamamatay sa milyun-milyon. Magbabalik-loob ang populasyon ng mundo dahil ang Babala ay magpapakita ng Pag-ibig at Awa mula sa Diyos.

Ako, ang Aking Sarili, ay dadalhin sa Langit para sa panahon ng Babala at babalik sa lupa hindi nagtagal, sa edad na dalawampu’t tatlo at magiging matangkad (6 ft.) at may bituin sa aking noo. Ako ay tatawagin nina San Pablo at San Pedro at bibigyan ng awtoridad ni Pope Peter Abraham II. Ang Antikristo ay iiwas saglit at aking pangungunahan ang mga tao sa buong mundo na sumunod kay Kristo.

Pangungunahan ko ang mga tao ng Diyos na sumunod kay Jesus, ngunit sa panahong ito ay magkakaroon ng ganap na kapangyarihan ang Antikristo; ang ilan sa mga muling bumagsak ay susunod sa kanya at ang mga Kristiyano ay kailangang magtago – ngunit ang Simbahan ay magiging matatag. Tatlo at kalahating taon na ang paghahari ng Antikristo sa Lupa. Ang Banal na Monarch ay pupunta sa Jerusalem at iaalay ang kanyang buhay sa Diyos at mamamatay.

Maraming mangyayari sa pagitan ng 2020 at 2035 – ito ay tinatayang taon lamang – kung kailan babalik si Jesus.

Kaya tingnan natin kung ano ang mangyayari, dahil tayo ay kasalukuyang nasa Mayo 2020, kung saan ang mundo ay sinasalot ng Virus, na nagsasara ng halos buong mundo. Sa kasalukuyan ay mayroong 3,219,242 na nakipag-ugnayan sa Virus na may 228,194 na pagkamatay. May darating pang Virus na mas malala, dahil aatake ito sa baga at puso. Kaya ang mundo ay dumadaan sa mga Virus lahat para ibalik ang sangkatauhan sa Diyos. Pinahihintulutan ng ating Panginoon na maibalik nito ang Kanyang mga anak. Ang mundo ay malapit nang pumasok sa napakaseryosong mga bagay, hanggang sa ang sangkatauhan ay bumalik sa Diyos.

Nagsimula na ang mga unang pagkastigo – ngayon ay dumating na ang natitira. Ang Gitnang Silangan, Israel, Iran, Turkey, Syria, Lebanon, at Egypt ay magsisimula ng digmaan, ngunit ang mga bansang Muslim ay magsisimulang makipagdigma sa Espanya at France upang labanan ang kanilang mga Muslim na populasyon, na magdadala sa Katolikong Monarka, na ipagtanggol ang mga Katoliko.

Ang Pontiff ay magsasama-sama ng lahat ng Pananampalataya sa pamamagitan ng pagpapahayag ng pagkakaisa ng lahat. Magkakaroon ng hakbang upang mabuo ang Sampung Bansa ng Europa.

Ang huling Papa, si Pope Peter Abraham II, ay lilipat sa Pilipinas upang repormahin ang Vatican at magdala ng pagkakaisa – at kapag naitatag na niya ito ay maglalakbay siya sa China, Taiwan, Singapore at pagkatapos ay sa Europa upang tulungan ang French Monarch.

Darating ang Ikatlong Digmaang Pandaigdig at isasama nito ang lahat ng Bansa, ngunit ito ay magiging isang malaking pagkastigo mula sa isang Asteroid, na hahampas sa dagat malapit sa Mexico at papatay ng maraming tao.

Sa panahon ng Ikatlong Digmaang Pandaigdig ay pipigilan ito ni Jesus sa darating na Babala. Ipakikilala ng Antikristo ang kanyang sarili bago dumating ang Babala. Maraming bagay ang mangyayari, ngunit ang pinakamahalagang kaganapan ay ang babala.

Ilalagay ko ito sa isang sistema para maintindihan mo. Ang mga Virus ay isang maliit na hakbang lamang patungo sa mga kaganapang magaganap. Ang nasa ibaba ay isang ideya kung ano ang mangyayari sa mga darating na taon. Ang 2020 ang simula ng mga pangyayaring binanggit sa Apocalypse.

Kaya ngayon na mayroon na tayong mga detalye ayon sa bahagi ng Kasulatan, pumunta tayo sa mga kaganapan sa mundo hanggang sa mababasa natin ito:

1. Ang Coronavirus 2020

2. Sa pangalawang Virus

3. Ang Gitnang Silangan ay sumiklab sa Iran, Israel, Turkey, Syria at iba pang mga bansa; Russia

4. Ang Lebanon ay gagawa ng mga seryosong hakbang upang palayain ang sarili mula sa mga hawak

5. Maghahati-hati ang European Union, ang Europe ay sasalakayin ng mga Muslim – lalo na ang Spain, France at bahagi ng Germany – Portugal.

6. Sa mga taong 2020 at 2030 ay lilitaw ang French Monarch at Pope Peter Abraham II at sa susunod na dalawang taon ay magsisimula ang Ikatlong Digmaang Pandaigdig.

7. Sa susunod na dalawang taon, titipunin ng Munting Pebble ang mga Tagakita.

8. Magsisimula ang Ikatlong Digmaang Pandaigdig sa pagkuha ng Tsina sa buong Asya at lilipat sa Europa. Ang Russia ay lilipat sa Europa at magiging kasangkot sa Gitnang Silangan. Ang digmaan ay magpapatuloy hanggang ang Antikristo ay gumawa ng kanyang hakbang. Pagkatapos ay ititigil ng Antikristo ang digmaan bago ang marami ay nawasak; ito ay pagkatapos na ang Babala ay darating.

9. Inaasahan kong darating ang Babala anumang oras sa susunod na dalawang taon, dahil kailangang lumipat si Pope Benedict mula sa Italya at mawala ang kanyang buhay sa bansang kanyang pinupuntahan.

10. Pagkatapos ng Babala ang Antikristo ay ibababa nang ilang sandali.

11. Lahat ng masasama ay mamamatay at mapupunta sa Impiyerno at ang mundo ay magbabalik-loob.

12. Lahat ay sasapi sa Simbahang Katoliko, ngunit ako ay magiging Papa sa isang misteryosong paraan.

13. Maraming tao ang magbabago pabalik sa kung nasaan sila bago ang Babala.

14. Ang Pranses na Hari ay makikipagtulungan sa akin upang palakasin ang mundo.

________________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.