MAGI

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Magët ecnin nga larg të udhëhequr nga një yll për të adhuruar dhe për t’i ofruar dhurata mbretërore Foshnjës Jezu.

Ne kemi një yll për të na udhëhequr drejt Qiellit, Besimit tonë, ne duhet të ushqejmë sepse të humbësh Besimin është të humbësh busullën në Qiell . . . Ne duhet të mbrojmë Besimin tonë nga armiqtë e shpirtit: mishi, bota dhe Satanai dhe dishepujt e tij. Besimi lejon të besosh pa e parë. Krishti tha: ”Tomas, a ke besim sepse më ke parë? Ata që kanë besim tek Unë pa më parë mua, janë ata që me të vërtetë janë të bekuar!” (Gjoni 20:29).

Besimi na çon te Krishti në Eukaristi. Mund të vizitojmë kishën më të afërt, sepse Ai është i pranishëm në tabernakull. Në çdo meshë, ne dëgjojmë Fjalën e Perëndisë, adhurojmë Krishtin në Eukaristi dhe përkujtojmë Darkën e Fundit, Pasionin dhe Ringjalljen e Krishtit.

______________________________________________________________

This entry was posted in Shqip and tagged . Bookmark the permalink.