SUSAN, Tagakita ng Americano

_______________________________________________________________

MENSAHE NA IBINIGAY NG ATING PANGINOON KAY SUSAN, TAGAKITA NG AMERICANO

ENERO 4, 2023

ATING PANGINOON: “Oo Aking anak, AKO ANG Dakila AKO, Ako ang Dakilang Manggagamot, ang Salitang Nagkatawang-tao. AKO ang Banal na Awa.”

“Oo. Ang aking anak ay ang Huling Vicar, sa pamamagitan ng Kalooban ng Aking Ama. Siya ay binigyan ng pahintulot na simulan ang pagkukumpuni ng Aking Simbahan, Aking Nobya.”

“Maraming bagong paghihirap ang darating sa mundo ngunit sa gitna ng mga trahedyang ito, ang Aking Natitirang Simbahan ay magpapatuloy.”

“Humayo ka sa Aking Kapayapaan at Mahalin ang Aking anak.”

_______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.