Petrus Romanus, 31 Grudnia 2022 

________________________________________________________________

Trójca Święta z Matką Bożą i trzema serafickimi aniołami przybyła około godziny 23:15. Święty Michał stał za mną. Ojciec Przedwieczny dzierżył Koronę Królewską, a Jezus trzymał Klucze Papiestwa. Ojciec Przedwieczny powiedział:

WIECZNY OJCIEC: „Mój umiłowany synu, dzisiaj koronuję cię na Mojego Ostatniego Wikariusza!”

Jezus powiedział:

NASZ PAN: „Mam klucze Świętego Piotra!”

A Duch Święty stał się większy i otoczył nas swoimi skrzydłami. Ojciec Przedwieczny powiedział:

WIECZNY OJCIEC: „Od tej chwili jesteś Moim Ostatnim Namiestnikiem!”

„Papież Benedykt zmarł i pozostanie w Miejscu Świętym do 6 stycznia 2023 r.”

Trójca Święta pobłogosławiła mnie, a Matka Boża stała przede mną z otaczającymi mnie Aniołami. Od tego momentu zostałem Ostatnim Wikariuszem Świętej Matki Kościoła. Błogosławiła mnie Trójca Święta i Matka Najświętsza.

TRÓJCA ŚWIĘTA I MATKA BOŻA: „W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.”

________________________________________________________________

________________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.