Petrus Romanus, VÀO NGÀY 4 THÁNG 1 NĂM 2023

_______________________________________________________________

THÔNG ĐIỆP DO CHÚA CHÚNG TA GỬI CHO SUSAN, (SEER CỦA HOA KỲ)

VÀO NGÀY 4 THÁNG 1 NĂM 2023

CHÚA CỦA CHÚNG TA: “Vâng, con gái của Cha, Cha là Đấng Vĩ đại, Cha là Thầy thuốc Vĩ đại, Ngôi Lời Nhập thể. TA LÀ Lòng Chúa Thương Xót.”

“Đúng. Con trai Ta là Vị Đại diện Cuối cùng, theo Di chúc của Cha Ta. Anh ấy đã được phép bắt đầu sửa chữa Nhà thờ của Ta, Cô dâu của Ta.”

“Nhiều khó khăn mới sẽ giáng xuống thế giới nhưng giữa những thảm kịch này, Giáo Hội Còn Sót Lại của Ta sẽ tiếp tục.”

“Hãy đi trong sự bình an của Ta và hãy yêu thương con gái của Ta.”

_______________________________________________________________

This entry was posted in Việt and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.