Petrus Romanus, 5 Stycznia 2023

_______________________________________________________________

Prawdziwe wielbienie – 5 stycznia 2023 r

Ważne ogłoszenia papieskieEucharystia , modlitwa

OGŁOSZENIE PAPIESKIE NR. 2

PRAWDZIWE NABOŻEŃSTWO: 5 – 6 STYCZNIA 2023

Modlitwa Ojcze nasz

Moi Drodzy Przyjaciele, ja, jako Wikariusz Świętej Matki Kościoła, oświadczam, że od dnia dzisiejszego – 5 stycznia 2023 r. – nastąpi zmiana w Modlitwie Ojcze nasz – modlitwie, którą odmawiamy od początku jej istnienia – od początku Świętej Matki Kościoła Katolickiego i Apostolskiego.

Nowa modlitwa:

Ojcze nasz, który jesteś w Niebie, Święć się Imię Twoje, Przyjdź Królestwo Twoje, Bądź Wola Twoja na ziemi, tak jak w Niebie. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i przebacz nam nasze przewinienia, tak jak i my przebaczamy naszym winowajcom, abyśmy nie ulegli pokusie i zbawili nas od wszelkiego zła. Amen.

Wasz Namiestnik Chrystusa


Przyjęcie Komunii św

Moi drodzy przyjaciele Najświętszej Matki Kościoła Katolickiego i Apostolskiego; Potwierdzam na dzień dzisiejszy – 6 stycznia 2023 r. – oświadczam, że Komunii Świętej nie wolno już udzielać żadnemu katolikowi na rękę, a jedynie na język, zgodnie z tradycją udzielaną przez wiele setek lat. Kto bierze Jezusa na rękę, tym samym popełnia przed Bogiem ciężki grzech. Amen.

Z poważaniem,

Wasz Namiestnik Chrystusa

_______________________________________________________________

This entry was posted in Polski and tagged . Bookmark the permalink.