Luz de Maria, 23 Ianuarie 2023

_______________________________________________________________

MESAJUL SFÂNTULUI ARHANGHEL MIHAIL
DAT LUZ DE MARIEI
23 IANUARIE 2023

Copii iubiți ai Regelui și Domnului Nostru, Isus Cristos,


CA PRINCIPE AL OȘTILOR CEREȘTI, PRIN VOINȚĂ DIVINĂ, INSIST LA VOI SĂ FIȚI ASCULTĂTORI ȘI SĂ PRIVIȚI CU CLARITATE TOT CE SE PETRECE ÎN LUME ȘI ÎN MARILE PUTERI.


Fiecare dintre voi, copii ai Regelui și Domnului Nostru, Isus Cristos, mențineți credința în constantă creștere pentru ca să nu declinați.


Sunt atâtea creaturile umane care se mișcă în întuneric, că îngerii lor păzitori rămân suferinzi înaintea nesăbuinței, înaintea neascultării, înaintea lipsei de iubire față de aproapele a celor care se unesc de fiecare dată mai mult falselor ideologii.


Primesc invitații pentru ca să trăiască o spiritualitate presupus mai convenientă și în acord cu aceste momente, de modernisme, fiind aceste apeluri ale celor care orchestrează platforma anticristului.


TOTUL SE VA SCHIMBA!… TREBUIE SĂ FIȚI PREGĂTIȚI SPIRITUAL ȘI MATERIAL ACUM!


Schimbări foarte grave se întâmplă în mâini de asupritori și omenirea suferă mare restriște.


Biserica Regelui și Domnului Nostru, Isus Cristos, se dezbină încă mai mult, acceptând modernismele care-i îndepărtează pe enoriași.


Templele vor înceta de a fi locuri de rugăciune, de comuniune cu Regele și Domnul Nostru, Isus Cristos, și locuri unde se reunesc să venereze pe Regina și Mama Noastră. Templele vor fi destinate să realizeze evenimente lumești, rugăciunile nu se vor asculta și schisma bisericii va fi latentă.


Confuzia va fi generalizată. Un număr de suflete vor rămâne fidele și vor mărșălui până la final fiind fideli.


REGINA ȘI MAMA NOASTRĂ VĂ PROTEJEAZĂ, ATENTĂ SĂ VĂ PĂZEASCĂ ÎN BĂTĂLIA FINALĂ.


Doriți să vă salvați?


Îndepărtați-vă de lumesc, de confortabil, de ușor, de ceea ce dăunează sufletului pentru ca efortul realizat să dea roade de Viață Veșnică.


Măsurile se intensifică împotriva omenirii, confuzia pune stăpânire pe creaturile umane și semnele și semnalele care apar, alertează despre purificare.


Ca omenire vă îndreptați spre mâinile răului, fiind supuși. Voi, copii ai Regelui și Domnului Nostru, Isus Cristos, continuați fără teamă, fără a uita că puteți să vă căiți până în ultimul moment.


Rugați-vă, copii ai Regelui și Domnului Nostru, Isus Cristos, rugați-vă pentru orașul Vatican, suferința se apropie cu promptitudine.


Rugați-vă, copii ai Regelui și Domnului Nostru, Isus Cristos, rugați-vă pentru ca Biserica, Trupul Mistic a Lui Cristos, să-i fie fidelă Regelui și Domnului Nostru, Isus Cristos.


Rugați-vă, copii ai Regelui și Domnului Nostru, Isus Cristos, rugați-vă pentru coasta Pacifică a Americii Latine.


Rugați-vă, copii ai Regelui și Domnului Nostru, Isus Cristos, rugați-vă și acționați în pace, Voința Lui Dumnezeu are totul aranjat.


Rugați-vă, copii ai Regelui și Domnului Nostru, Isus Cristos, rugați-vă pentru Indonezia, se cutremură puternic.


Rugați-vă, copii ai Regelui și Domnului Nostru, Isus Cristos, rugați-vă și aveți în vedere că porțile iadului nu vor predomina împotriva Bisericii. (Mt 16, 18)


Rugați-vă, copii ai Regelui și Domnului Nostru, Isus Cristos, natura continuă avansarea ei.


Copii ai Regelui și Domnului Nostru, Isus Cristos, continuați fără temeri, Regina și Mama Noastră a Ultimelor Timpuri vă protejează de rău. Fiți vrednici copii ai Regelui, fiți merituoși ai Iubirii Materne.


Rugați-vă cu inima, să aveți în vedere că vă protejăm și nu vă părăsim.


Fiți creaturi umane cu inimă sinceră, înfăptuiți și acționați în pace. Nu vă precipitați, căci Preasfânta Treime are în Mâna Ei tot cât se petrece.


IUBIȚI VOINȚA DIVINĂ. (Mt 7, 21)


Oștile Mele vă protejează.


Vă binecuvântez, iubiți copii ai Regelui și Domnului Nostru, Isus Cristos, cu Sabia Mea în înalt.


Sfântul Arhanghel Mihail


BUCURĂ-TE MARIA PREACURATĂ, ZĂMISLITĂ FĂRĂ DE PĂCAT
BUCURĂ-TE MARIA PREACURATĂ, ZĂMISLITĂ FĂRĂ DE PĂCAT
BUCURĂ-TE MARIA PREACURATĂ, ZĂMISLITĂ FĂRĂ DE PĂCAT

COMENTARIUL LUZ DE MARIEI


Fraților,


Sfinte Arhanghel Mihail, apără-ne în luptă; ocroteşte-ne împotriva răutăților și curselor diavolului. Cu smerenie ne rugăm ca Dumnezeu să-l alunge, iar Tu, o, Principe al Oştirilor Cereşti, prin Puterea Lui Dumnezeu, cufundă-l  în iad pe satana şi pe celelalte duhuri rele care bântuie prin lume căutând pierzania sufletelor.


Amin.

Rugăciune la sfântul Arhanghel Mihail creeată de papa Leon XIII

_______________________________________________________________

This entry was posted in Română and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.