Luz de Maria, 6 Februarie 2023

_______________________________________________________________

MESAJUL SFÂNTULUI ARHANGHEL MIHAIL
DAT LUZ DE MARIEI
6 FEBRUARIE 2023

Copii iubiți ai Regelui și Domnului Nostru, Isus Cristos,


PRIMIȚI BINECUVÂNTAREA PREASFINTEI TREIMI ȘI A REGINEI ȘI MAMEI NOASTRE, A ULTIMELOR TIMPURI. LEGIUNILE MELE CEREȘTI VĂ PROTEJEAZĂ.


Trebuie să fiți creaturi de bine și să invocați Ajutorul Divin în fiecare moment și să implorați ajutorul îngerilor voștri păzitori, care doresc ca voi să aveți încredere în ei.


Copii ai Regelui și Domnului Nostru, Isus Cristos, fiți iubitori ai Duhului Sfânt și implorați Darurile și Virtuțile Lui în acest moment, este necesar pentru voi. (I Cor 12)


Copii ai Reginei și Mamei Noastre,


Rugați-vă fără încetare, fără a șovăi, fără a păstra ranchiună în inimă, fără a dori răul aproapelui și fără gelozii spirituale care fac imposibile iubire și unitatea.


Copii ai Regelui și Domnului Nostru, Isus Cristos,


ANTICRISTUL, ÎN ACȚIUNEA LUI GRĂBITĂ, INSTIGĂ MINTEA GUVERNANȚILOR. Aceștia se aliază dând preferință uniunii cu cei puternici și în popoare, creaturile umane intră în violență, aceeași care este transmisă de tot ce înconjoară omenirea.


În acest moment Pământul și omenirea se găsesc în pericol grav înaintea amenințărilor externe la adresa Pământului și înaintea atacurilor pe care le înfruntă și le va înfrunta omenirea.


ANTICRISTUL A STABILIT ALIANȚE ȘI PACTURI cu cei cărora, umana creatură însăși, le-a acordat un loc de preferință asupra întregii omeniri însăși, pe care o menține sub ordinele lui.


Această generație trebuie să se transforme pentru propria ei voință înainte ca momentul să se epuizeze.


ESTE URGENT CA UMANA CREATURĂ SĂ SE ÎNTOARCĂ LA REGELE ȘI DOMNUL NOSTRU, ISUS CRISTOS, PRIVIND GRAVITATEA ÎN CARE TRĂIEȘTE.


Înaintea amenințării constante a folosirii armelor nucleare, omenirea se găsește în acest moment, sub un grav risc ca umane creaturi.


Copii ai Regelui și Domnului Nostru, Isus Cristos,


Rugați-vă la Regina și Mama Noastră, solicitând de la Ea mijlocirea pentru ca să vă călăuzească la întâlnirea cu Fiul Eu Divin.


Rugați-vă, rugați-vă cu căință adevărată pentru că ați ofensat un Dumnezeu atât de bun, atât de milostiv.


 Rugați-vă, rugați-vă pentru Israel, confuzia îl duce la haos și solul lui se cutremură.
Rugați-vă, rugați-vă pentru Suedia, suferă din cauza cutremuratului pământului.


Copii iubiți, avansați spre sfințenie.


În aceste momente finale aveți două căi:


BINELE SAU RĂUL… A CREȘTE SPIRITUAL SAU A VĂ DĂRUI LUMESCULUI…(Dt 30, 15-16)


Pacea Lui Dumnezeu să fie în fiecare inimă în jurul omenirii.


Vă binecuvântez.


Sfântul Arhanghel Mihail


BUCURĂ-TE MARIA PREACURATĂ, ZĂMISLITĂ FĂRĂ DE PĂCAT
BUCURĂ-TE MARIA PREACURATĂ, ZĂMISLITĂ FĂRĂ DE PĂCAT
BUCURĂ-TE MARIA PREACURATĂ, ZĂMISLITĂ FĂRĂ DE PĂCAT

_______________________________________________________________

This entry was posted in Română and tagged . Bookmark the permalink.