Luz de Maria, 14 Februarie 2023

_______________________________________________________________

MESAJUL SFINTEI FECIOARE MARIA
DAT IUBITEI SALE FIICE, LUZ DE MARIA
14 FEBRUARIE 2023

Iubiți copii ai Inimii Mele,


VĂ BINECUVÂNTEZ, VĂ PROTEJEZ, VĂ AJUT…


Copii, cele patru puncte cardinale ale Pământului se găsesc protejate de sfântul Arhanghel Mihail și Legiunile Lui. Oștile Cerești veghează toată omenirea în așteptarea chemării vreo unei creaturi umane pentru a veni să o păzească și să o îndepărteze de diavol.


ISPITA TRĂIEȘTE ÎN MIJLOCUL OMENIRII. SUNT MAI MULȚI CEI CARE CAD ÎN ISPITĂ DECÂT CEI CARE REZISTĂ DIN IUBIRE FAȚĂ DE FIUL MEU DIVIN ȘI PRIN CREȘTEREA SPIRITUALĂ PERSONALĂ.


Este grav cum omul care nu este ispitit, caută păcatul…
Este gravă starea sufletelor în acest moment atât de serios în care trăiți…
Este gravă lipsa de respect a bărbatului pentru femeie sau a femeii față de bărbat, care au ajuns la maxima lor exprimare…
Sunt puțini fidelii față de Fiul Meu Divin care fug de ispită pentru a nu fi prada păcatului.


COPII IUBIȚI, VĂ GĂSIȚI TOCMAI ÎN ACEST MOMENT ÎN INTERIORUL A CEEA CE V-AM REVELAT ȘI MAI TREBUIE SĂ SE ÎNDEPLINEASCĂ ÎN ACEASTĂ GENERAȚIE.


Preasfânta Treime acționează cu Milostivirea Ei față de omenire, dându-i sarcina de a se ruga și înfăptui și acționa pentru a micșora intensitatea îndeplinirii revelațiilor.


MULȚUMIȚI, COPII, RUGAȚI-VĂ, REPARAȚI ȘI ÎNSOȚIȚI-L PE FIUL MEU DIVIN PREZENT ÎN SFÂNTUL SACRAMENT AL ALTARULUI.


Bine știți că unele profeții nu se găsesc supuse răspunsului omenirii, acestea trebuie să se îndeplinească pentru ca cel mai mare număr de suflete să se salveze.


Copii iubiți, este ora beznei unde puterea unelor națiuni se face simțită asupra omenirii, asuprirea armelor crește și copiii Mei suferă.


O, moment de plânset!
O, moment de durere!
O, moment de nelegiuire!


Copii, rugați-vă, vă chem pe voi să vă rugați, nu pe alții. Nu chem morții care nu pot auzi, pe voi vă chem să vă rugați:


Sfânt, Sfânt, Sfânt, Domnul Dumnezeul Oștilor Cerești, pline sunt Cerurile și Pământul de Mărirea Ta. Slavă Tatălui, slavă Fiului, slavă Duhului Sfânt.


Mențineți pacea interioară, sunteți copii ai Lui Dumnezeu, nimic nu va putea să vă tulbure, numai dacă o permiteți. Fiți fermi în Credință, fiți creaturi umile, de pace și de fraternitate.


Copii, puteri care par îndepărtate vor fi foarte aproape între continente…


Sunt momente de durere și de speriat, dar copilul Fiului Meu Divin nu se va teme, pentru că sfântul Arhanghel Mihail, sfântul Arhanghel Gabriel și sfântul Arhanghel Rafael sunt pentru a vă ajuta în orice moment.


BINECUVÂNTĂRILE SE ÎMPRĂȘTIE ASUPRA COPIILOR FIULUI MEU DIVIN, CA TEAMA SĂ NU VĂ INVADEZE, NICI MINTEA SĂ VĂ DOMINE.


A vă ruga cu inima și a asista la Celebrarea Euharistică sunt de mare profit spiritual.


Rugați-vă, copiii Mei, rugați-vă pentru Statele Unite, este amenințat.


Rugați-vă, copiii Mei, rugați-vă pentru Peru, suferă cutremuratul pământului.


Rugați-vă, copiii Mei, rugați-vă pentru convertirea celui mai mare număr de creaturi umane, așa veți găsi refugiul vostru în Dumnezeu.


Rugați-vă, copii, rugați-vă.


Primiți Binecuvântarea Mea Maternă.
Vă iubesc, copii ai Inimii Mele, vă iubesc.


Mama Maria


BUCURĂ-TE MARIA PREACURATĂ, ZĂMISLITĂ FĂRĂ DE PĂCAT
BUCURĂ-TE MARIA PREACURATĂ, ZĂMISLITĂ FĂRĂ DE PĂCAT
BUCURĂ-TE MARIA PREACURATĂ, ZĂMISLITĂ FĂRĂ DE PĂCAT

COMENTARIUL LUZ DE MARIEI


Fraților,


Totul este scris în Sfintele Scripturi și în aceste timpuri, Dumnezeu continuă să vorbească copiilor Lui…


„În acel timp, se va ridica Mihaél, marele conducător care stă peste fiii poporului tău. Va fi un timp de strâmtorare cum nu a mai fost de când există un popor şi până în acel timp. În acel timp, va fi salvat poporul tău, oricine va fi găsit scris în carte.” Daniel 12, 1


„Atunci aveţi să auziţi vorbindu-se despre războaie şi zvonuri de războaie. Nu vă înspăimântaţi, căci trebuie să fie toate, dar nu este încă sfârşitul! Se va ridica un neam împotriva altui neam şi o împărăţie împotriva altei împărăţii şi vor fi foamete şi cutremure în diferite locuri.” Matei 24, 6-7


„Deciziile rele ale guvernelor lumii, intențiile de război, omorurile, legile aprobate împotriva vieții și acceptarea inacceptabilului înăuntrul Bisericii Fiului Meu, au grăbit acele ceasului.” Preasfânta Fecioară Maria, 16 mai 2018

_______________________________________________________________

This entry was posted in Română and tagged . Bookmark the permalink.