Ostrzeżenie

______________________________________________________________

______________________________________________________________

OSTRZEŻENIE – ILUMINACJA SUMIENIA

DLACZEGO OSTRZEŻENIE MA MIEJSCE

Aby pomóc nam ocalić nas przed Ostatecznym Dniem Sądu, dając nam szansę poproszenia o przebaczenie za grzechy, które popełniliśmy.
Aby osłabić wpływ grzechu i zła na świecie poprzez nawrócenie.
Aby przyprowadzić wszystkich z powrotem do Jezusa i na drogę prawdy.
Aby udowodnić wszystkim, że Bóg istnieje.
O nawrócenie niewierzących, którzy bez tego wielkiego aktu miłosierdzia nie mieliby szans na odkupienie.
Aby umocnić wiarę wierzących.

CO SIĘ STANIE PODCZAS OSTRZEŻENIA

Każdy, kto ukończył 7 lat, przeżyje prywatne, mistyczne spotkanie z Jezusem Chrystusem, które potrwa do 15 minut.
Nawracanie ludzi z powrotem do prawdy jest darem Boga Ojca.
Oto jak rozegra się Dzień Sądu Ostatecznego, tylko tym razem nie zostaniecie potępieni.
Zamiast tego będziesz miał szansę poprosić o przebaczenie.
Na niebie zderzą się dwie komety.
Ludzie będą uważać to za katastrofę gorszą niż trzęsienie ziemi. Ale tak nie jest – to znak, że przyszedł Jezus.
Niebo zmieni kolor na czerwony – będzie wyglądać jak ogień, a potem zobaczysz duży krzyż na niebie, aby cię najpierw przygotować.
Ateiści powiedzą, że to globalna iluzja. Naukowcy będą szukać logicznego wyjaśnienia, ale go nie będzie.
To będzie spektakularne i nie zaszkodzi nam, bo przychodzi jako akt Miłości i Miłosierdzia od Jezusa.
Nasze grzechy zostaną nam pokazane, a to sprawi, że poczujemy ogromny smutek i wstyd, kiedy zostaną nam ujawnione.
Inni będą tak zniesmaczeni i zszokowani sposobem, w jaki ich grzechy zostaną ujawnione, że umrą, zanim będą mieli szansę prosić o przebaczenie.
Każdy zobaczy stan swojej duszy przed Bogiem – dobro, które uczynił w swoim życiu, smutek, jaki zadał innym i wszystko, czego nie zrobił. Wiele osób upadnie i będzie płakać z ulgi. Łzy radości i szczęścia. Łzy zachwytu i miłości.
W końcu będzie można żyć nowym życiem, kiedy poznamy pełną prawdę.
Jezus prosi teraz wszystkich, aby modlili się za te dusze, które umrą z szoku i mogą być w grzechu śmiertelnym. Wszyscy muszą się teraz przygotować. Jezus prosi, aby wszyscy prosili o przebaczenie grzechów przed Ostrzeżeniem.

______________________________________________________________

This entry was posted in Polski and tagged . Bookmark the permalink.