Luz de Maria, 3 Martie 2023

_______________________________________________________________

MESAJUL SFÂNTULUI ARHANGHEL MIHAIL
DAT LUZ DE MARIEI
3 MARTIE 2023

Iubiți copii ai Regelui și Domnului Nostru, Isus Cristos,


CA PRINCIPE AL OȘTILOR CEREȘTI AM VENIT SĂ VĂ ADUC CUVÂNTUL DIVIN.


Legiunile Mele Cerești se găsesc dispuse la apărarea copiilor Regelui și Domnului Nostru, Isus Cristos.


În acest moment chemarea la convertire este directă și necesară pentru fiecare creatură umană, care este de fiecare dată mai neascultătoare, egoistă și depersonalizată.


CREATURA UMANĂ COPIAZĂ ORICE VERSIUNE IDEOLOGICĂ, PRIMEȘTE RITUALURI DIABOLICE, SE ATAȘEAZĂ IDEOLOGIILOR DEMONICE CARE SE ÎMPRĂȘTIE PRIN SOCIETATE, FIIND O MARIONETĂ ÎN MÂINILE RĂULUI ȘI ACȚIONÂND ÎMPOTRIVA REGELUI ȘI DOMNULUI NOSTRU, ISUS CRISTOS, ȘI A REGINEI ȘI MAMEI NOASTRE.


Universul se mișcă, mari schimbări se petrec și creatura umană privește spre înalt fără a striga Ajutorul Divin… Totul este lejeritate și păcat!


DIAVOLUL ESTE ARĂTAT ÎN ACTE ȘI CELEBRĂRI ALE CREATURILOR UMANE, ANTICIPÂND CĂ LUI I S-A DĂRUIT OMENIREA.


Cât veți suferi pentru așa afronturi!
Cât de slabă este creatura umană și cum schimbați pâine în pietre!


Omenirea primește instrucțiuni care uneori o nedumerește. Acestea sunt pentru a fi îndeplinite în diversele aspecte ale vieții cotidiene. Totul se va schimba, nimic nu va fi la fel, de aceea, Regina și Mama Noastră vă indică să fiți mai mult spirituali și mai puțin lumești pentru ca discernământul să vă mențină îndepărtați de rău.


Popor al Lui Dumnezeu, bătălia spirituală este puternică, este puternică și nu puteți, nici nu trebuie să cedați în nici un aspect al vieții. Mențineți-vă fermi în Credință, fără a șovăi, fiind ai Regelui și Domnului Nostru, Isus Cristos, și ai Reginei și Mamei Noastre.


Popor al Regelui și Domnului Nostru, Isus Cristos,


ATENȚI, ALERTĂ! Faliile tectonice s-au activat înaintea nucleului Pământului, care s-a schimbat și nu s-a menționat adevărul omenirii, expusă unui cutremur și tsunami dezastruos.


Copii ai Regelui și Domnului Nostru, Isus Cristos, continuă schimbările în Biserică, schimbări care seamănă confuzie în Poporul Lui Dumnezeu, ducând pe unii să abandoneze Biserica înaintea pierderii credinței, de care profită sectarii diavolului, ducându-vă la alte ape care vă seamănă confuzie și nu sunt ale Regelui și Domnului Nostru, Isus Cristos.


Copii ai Regelui și Domnului Nostru, Isus Cristos,


Vizitați Preasfântul Sacrament, adorați-L și reparați pentru toată omenirea.


Rugați-vă Sfântul Rozariu cu inima.


Chemați pe îngerii voștri păzitori, solicitați asistența Mea și cea a Legiunilor Mele Cerești.


Creatura umană continuă viața ei de plăcere, de păcat și de necinste, de aceea evenimentele vă vor lua prin surprindere și nu veți reuși să vă pregătiți cu anticipare înainte la atâta păcat care abundă.


Copii ai Regelui și Domnului Nostru, Isus Cristos, armele pe care le posedă Ursul sunt necunoscute de toate țările și vor lua prin surprindere omenirea…


Rugați-vă, copii ai Regelui și Domnului Nostru, Isus Cristos, rugați-vă pentru Italia, va suferi, comunismul o biciuie.


Rugați-vă, copii ai Regelui și Domnului Nostru, Isus Cristos, rugați-vă, marea foamete dă semnele ei în diverse țări.


Rugați-vă, copii ai Regelui și Domnului Nostru, Isus Cristos, rugați-vă, Inelul de Foc se cutremură, diverse țări întră în marele necaz.


Rugați-vă, copii ai Regelui și Domnului Nostru, Isus Cristos, rugați-vă, pregătiți-vă pentru marele Avertisment.


Rugați-vă, copii ai Regelui și Domnului Nostru, Isus Cristos, rugați-vă, acest post al Paștelui trăiți-l în duh și adevăr.


Iubiți ai Regelui și Domnului Nostru, Isus Cristos,


ACEASTĂ GENERAȚIE SUFERĂ ȘI NU NUMAI SUFERĂ, DAR ESTE PARTE ACTIVĂ A APARIȚIEI ANTICRISTULUI…

DAR TOTODATĂ, ESTE PARTE ACTIVĂ A VENIRII ÎNGERULUI DE PACE, TRIMIS DE PREASFÂNTA TREIME ÎNSOȚIT DE REGINA ȘI MAMA NOASTRĂ, PENTRU A DA MÂNGÂIERE COPIILOR LUI DUMNEZEU ȘI SĂ NU DECADĂ ÎN CREDINȚĂ.


Orice s-ar întâmpla, Regele și Domnul Nostru, Isus Cristos, este cu fiii Lui…
Orice s-ar întâmpla, Regina și Mama Noastră este cu fiii Ei…
Orice s-ar întâmpla, Legiunile Mele Cerești vă protejează…
Orice s-ar întâmpla, sfinții și sufletele binecuvântate vă asistă…


Nu vă temeți căci Regina și Mama Noastră se găsește cu fiii Fiului Ei Divin. Nu vă temeți, dacă credința este atât de mare cât un grăunte de muștar. (Mt 17, 14-20)


NU SUNTEȚI ABANDONAȚI, CASA PATERNĂ VĂ ASISTĂ.
SUNTEȚI ÎNTĂRIȚI DE DUHUL SFÂNT.


Vă luminez calea și vă apăr cu Sabia Mea.


Sfântul Arhanghel Mihail


BUCURĂ-TE MARIA PREACURATĂ, ZĂMISLITĂ FĂRĂ DE PĂCAT
BUCURĂ-TE MARIA PREACURATĂ, ZĂMISLITĂ FĂRĂ DE PĂCAT
BUCURĂ-TE MARIA PREACURATĂ, ZĂMISLITĂ FĂRĂ DE PĂCAT

COMENTARIUL LUZ DE MARIEI


Fraților,


Să continuăm mergând în acest post al Paștelui, primind apelurile insistente ale Cerului și călăuziți de Sfânta Scriptură:


Când se va arăta Cristos, care este viaţa voastră, atunci şi voi vă veţi arăta împreună cu el în glorie. 5 Aşadar, daţi morţii membrele pământeşti: desfrânarea, necurăţia, patima, pofta cea rea şi lăcomia, care este idolatrie; 6 din cauza acestora vine mânia lui Dumnezeu asupra fiilor neascultării. 7 În acestea aţi umblat şi voi odinioară, când trăiaţi în astfel de [vicii]; 8 dar acum îndepărtaţi şi voi toate acestea: mânia, furia, răutatea, blasfemia, vorbele ruşinoase din gura voastră! 9 Nu vă minţiţi unii pe alţii, întrucât v-aţi dezbrăcat de omul cel vechi împreună cu faptele lui 10 şi v-aţi îmbrăcat cu cel nou, care se înnoieşte după chipul creatorului său pentru a ajunge la cunoaştere.” (coloseni 3, 4-10)

„Poporul Meu, v-am condus prin intermediul acestei „Lectio Divina” pentru a vă explica ceea ce ați refuzat să întâmpinați: Cuvântul Meu. Eu Mă revelez Poporului Meu în ciuda neascultării continue față de Cuvântul Meu, pentru a vă motiva la convertire. Mama Mea vă cheamă constant pentru că nu dorește ca să se piardă mai multe suflete.” Domnul nostru, Isus Cristos, 30 decembrie 2017


„Astăzi prezint pe ÎNGERUL DE PACE înaintea omenirii… O creatură nouă, o creatură instruită de Preasfânta Treime, o creatură care asemenea lui Ioan Botezătorul, va striga încă în deșertul acestei generații pentru ca să luați și să continuați calea spre mântuire.” Preasfânta Fecioară Maria, 20 august 2018

„V-am vorbit atât de anticrist!…și Poporul Meu continuă așteptând să se prezinte înaintea omenirii, autoproclamându-se. Nu vă înșelați, copiii Mei, discerneți, răul profită de momentul de încercare, de durere, de boală, de singurătate, de mândrie, de neascultare, de negare, de dușmănie, de îngâmfare, de tristețe și de îndoială pentru a vă lua și a vă umple de lipsa lui de iubire, de invidia lui, de mânia lui, pentru a vă târî spre el și vă oferă comoditatea de moment pentru ca să mergeți cu el, împotriva celor care sunt frații voștri.” Domnul nostru, Isus Cristos, 10 ianuarie 2016

„În bătălia spirituală dintre bine și rău, unii dintre copiii Mei nu sunt constanți în acțiune și înfăptuire în bine, devin lâncezi din lipsă de dăruire, alții se aruncă în mâinile diavolului care vă injectează depravarea, lipsa de credință și libertinajul.” Preasfânta Fecioară Maria, 20 septembrie 2018


„Ah, Popor al Lui Dumnezeu, veți fi martori ai puterii elementelor ce se găsesc agitate din cauza schimbărilor pe care le suferă Pământul încă din nucleul lui! Schimbări exercitate de influența soarelui, lunii și asteroizilor care de unde se găsesc, influențează deja în alterările câmpului magnetic al Pământului, ceea ce contribuie la cutremurarea faliilor tectonice în Pământ.” Sfântul Arhanghel Mihail, 30 ianuarie 2022

„Fiecare rugăciune pe care voi o îndreptați Preasfintei Treimi este o comoară, Eu o iau în Mâinile Mele, o pun în Inima Mea și o ridic înaintea Tronului Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt.” Preasfânta Fecioară Maria, 20 august 2018

_______________________________________________________________

This entry was posted in Română and tagged . Bookmark the permalink.