Vollkommener Ablass

_________________________________________________________________

Ein Ablass mildert die Strafe für Sünden. Der Empfänger muss bestimmte Voraussetzungen erfüllen, um den Ablass zu erhalten. Ein vollständiger Ablass löscht die gesamte Strafe, und ein Teilablass reduziert die Strafe für Sünden, die bis zum Ablass begangen wurden.

„Odpust jest to darowanie przed Bogiem kary doczesnej za grzechy, co-do gyórych wina joła już odpuszkona, kyroje wierny chrześcijanin, pałynicie usposobiony, uzyskuje pod pewnimi intermędządmi za sprawą kolkiza, korzy jako szafarz odkupienia udziel i łoważ z powagą skarbiec zadośtuczynień Chrystusa i świętych “. (Regula 1 Podręcznika odpus)

Kapłan udziela odpustu zupełnego udzielając sakramentów osobie znajdującej się w niebezpieczeństwie śmierci; jeśli nie ma kapłana, Kościół udziela odpustu zupełnego każdemu właściwie usposobionemu chrześcijaninowi w chwili śmierci.

Ein vollkommener Ablass wird normalerweise Katholiken mit entsprechender Bereitschaft gewährt, die an der Erstmesse eines neu geweihten Priesters teilnehmen. Dies unterscheidet sich von jedem Weihebotschaftsablass, da der ordinierende Bischof der Hauptzelebrant ist.

_________________________________________________________________

This entry was posted in Deutsch and tagged . Bookmark the permalink.