Luz de Maria, 11 Martie 2023

_______________________________________________________________

MESAJUL SFINTEI FECIOARE MARIA
DAT IUBITEI SALE FIICE, LUZ DE MARIA
11 MARTIE 2023

Iubiți copii ai Inimii Mele,


VĂ CONVOC PENTRU CA SĂ ADORAȚI PE FIUL MEU DIVIN ÎN NUMELE ÎNTREGII OMENIRI (Fil. 2, 10-11)
VĂ URGENTEZ SĂ TRĂIȚI ACEST POST AL PAȘTELUI ÎNTR-UN PERMANENT EFORT PENTRU CA SĂ FIȚI MAI BUNI SPIRITUAL.


Este rușinos faptul că așteptați postul Paștelui pentru a plănui plimbarea Săptămâii Mari, pentru a găsi facilități de a merge în vacanțe pe plajă, continuănd în pofta și revărsarea păcatului!


Este rușinos să continuați încăpățânați în a fi mai răi în fiecare moment, dăruindu-vă vanității și acelui egoism care vă duce să priviți pe frații voștri ca mai puțin.


Ce orgoliu, cel care inundă până și porii pielii pe acei copii ai Acestei Mame, care nu admit o greșeală când au comis-o și a acelora care nu știu să ceară iertare, nici să admită cu transparență totală virtuțile fraților lor!


Această înfăptuire și acționare Mă umple de tristețe înaintea amenințării constante în care se găsesc acei copii ai Fiului Meu Divin și ai Acestei Mame.


FIȚI PRUDENȚI, ESTE NECESAR CA OBICEIURILE TRECUTULUI SĂ FIE TRECUT ȘI CA FII VREDNICI AI ACESTEI MAME SĂ „VĂ REÎNNOIȚI PE DINĂUNTRU CU DUH GENEROS” (psal 50/51,12)


Ca omenire,


Nu priviți forța pe care a luat-o răul în societate…
Nu doriți să vedeți ultragiile împotriva Fiului Meu Divin în acest moment atât de delicat pentru voi toți….


Copiii Mei,


TIMPUL POSTULUI PAȘTELUI VĂ CHEAMĂ SĂ PRIVIȚI ÎNFĂPTUIREA ȘI ACȚIUNEA PERSONALĂ, NU PE CEA STRĂINĂ, DAR PE CEA PERSONALĂ ȘI SĂ MENȚINEȚI PROPUNEREA FERMĂ DE A ÎNLĂTURA OBICEIURILE PĂCĂTOASE ALE TRECUTULUI.


Elementele naturii se găsesc agitate pe toată planeta, drept pentru care, creatura umană se va vedea limitată să se deplaseze dintr-un loc în altul, vânturile vor fi bruște fără a da indiciu de marea suferință pentru creatura umană.


Iubiți copii,


BISERICA FIULUI MEU DIVIN S-A REDUS ȘI CONFUZIA A PĂTRUNS ÎN EA… Copiii Mei se găsesc nevoiași de sfat, de orientare, de sensibilitate, de cunoaștere și de reflecție.


Copii, boala avansează și războiul ar putea apărea, care se găsește oprit pentru un timp foarte scurt, dar revine cu mai mare forță.


Vă bateți joc de medicamentele pe care le-ați primit de la Casa Paternă…Fără sănătate mintală veți rătăci pe străzi în căutare de ajutor când bolile apar și nu aveți cu ce să le combateți. (*)


Rugați-vă, iubiți copii, rugați-vă, o veste neașteptată iese din orașul Vaticanului, cunoscătorii revelațiilor Mele îi vor chema pe frații lor să-și vină în fire.


Rugați-vă, iubiți copii, rugați-vă, inteligența copiilor Mei trebuie să fie folosită spre bine și nu pentru a da înapoi spre rău.


Rugați-vă, iubiți copii, rugați-vă, începe declinul economiei și America Latină suferă pentru un dolar în declin.


Rugați-vă, iubiți copii, rugați-vă, luna intră în eclipsă, soarele intră în eclipsă… Priviți semnalele, copiii Mei!


Ca generație v-ați îndepărtat atât de Fiul Meu Divin încât creatura umană este pradă ușoară a tot ce-i ajunge înaintea privirii ei.


Iubiți copii, începe lipsa pe Pământ, economia se cutremură din străfunduri și copiii Mei cad în disperare ajungând să-și ia viața, simțind că economia lor dispare.


Dați atenție, copii! Dați atenție înaintea ofertelor noilor măsuri economice, hârtia va trece să fie metal.


Iubiți copii ai Inimii Mele, omenirea intră în conflicte mai mari de tot felul.


ÎN MIJLOCUL FURTUNII, IUBIREA MEA MATERNĂ AJUNGE LA FIECARE DINTRE VOI PENTRU A VĂ CONSOLA. Ca Mamă vă asigur că nu vă abandonez, vă voi alerta dându-vă să percepeți Aroma Mea Cerească, ca mângâiere pentru ca să aveți certitudinea faptului că vă ajut.


ÎN CEL MAI GREU AL MARII PURIFICĂRI, FIUL MEU DIVIN VA ÎMBRĂCA CU IUBIREA LUI PE FIDELII LUI CARE ÎL VOR ÎNSOȚI ÎN PREASFÂNTUL SACRAMENT AL ALTARULUI.
DUHUL SFÂNT, MÂNGÂIETOR AL CREATURILOR UMANE, VĂ VA LUMINA ÎNTR-O FORMĂ SPECIALĂ ÎN MOMENTUL MARELUI NECAZ (In 14, 26).


Copii, continuați fiind încăpățânați și nesăbuiți, pentru că nu veți auzi și nu veți privi, nici nu veți înțelege, nici nu veți vedea ce ați pierdut refuzând Harurile Mângâietorului sufletelor: Duhul Sfânt.


Copii ai Fiului Meu Divin,


Fără a obosi, continuați în mijlocul încercărilor și a luptelor cotidiene…
Fără a obosi, continuați în mijlocul bucuriilor care nu sunt în fiecare zi…
Fără a obosi, continuați mulțumind Lui Dumnezeu Tatăl pentru Darul vieții și reparați pentru aceia care termină cu atâția nevinovați, care sunt martirizați în mâinile asupritorilor lor.


Veniți, copii, să mergem spre Fiul Meu Divin!
Creșteți credința, căci mergeți spre Fiul Meu Divin!
Folosiți simțurile duhului și fiți asemenea înfăptuirii și acțiunii Fiului Meu Divin!


CA REGINĂ ȘI MAMĂ A ULTIMELOR TIMPURI VĂ CONVOC SĂ VĂ RUGAȚI PENTRU CONVERTIREA CELUI MAI MARE NUMĂR DE SUFLETE ȘI SĂ FIȚI FRATERNI.


Vă binecuvântez.


Mama Maria


BUCURĂ-TE MARIA PREACURATĂ, ZĂMISLITĂ FĂRĂ DE PĂCAT
BUCURĂ-TE MARIA PREACURATĂ, ZĂMISLITĂ FĂRĂ DE PĂCAT
BUCURĂ-TE MARIA PREACURATĂ, ZĂMISLITĂ FĂRĂ DE PĂCAT

(*) despre plantele medicinale, citiți…

COMENTARIUL LUZ DE MARIEI


Fraților,


Milostivirea Lui Dumnezeu merge din loc în loc lăsând o dâră pe care fiecare creatură umană o ia în formă personală.


Este necesar să trăim îndeplinim faptele și actele la care suntem chemați pentru că suntem creaturi ale Lui Dumnezeu.


Vedem cum Preasfânta noastră Mamă ne dă o grafică spirituală despre comportamentul creaturii umane în viața ei cotidiană, aceeași creatură umană ar trebui să treacă prin viață semănând iubire, în locul ei, este goală, fără iubire în inima ei și se distruge pe ea însăși până ajunge la războiul mondial.


Natura agitată se năpustește asupra omenirii, provocând mari prăpăduri înaintea culmii marii purificări.


Vă împărtășesc aici unele mesaje care ne lasă vă vedem că din iubire față de creaturile umane, Dumnezeu continuă vorbind copiilor Lui:


„Poporul Meu iubit, celebrând postul Paștelui în care copiii Mei sunt invitați în formă specială spre convertire, răul dublează atacul lui și voi trebuie să vă mențineți preveniți pentru ca să nu vă frângă în acest post al Paștelui atât de special cum este acesta pe care îl trăiți.” Domnul nostru, Isus Cristos, 24 februarie 2016


„Deja v-am anunțat cu anterioritate despre aceste evenimente din ziua de astăzi, cele care vor crește cu scurgerea zilelor; așa cum v-am vorbit de un eveniment care va provoca uimire și va afecta Biserica, cea pe care atât o iubesc!
Acesta este un motiv în plus, pentru ca să vă întăriți în credință, pentru ca să vă alimentați din Euharistie, pentru ca să mergeți în unitate și să nu șovăiți.” Preasfânta Fecioară Maria, 7 noiembrie 2009


„Rugați-vă, copiii Mei, rugați-vă, Biserica Mea este purtată de cei care nu o iubesc, nu o respectă și Eu sufăr pentru aceasta.”  Domnul nostru, Isus Cristos, 24 februarie 2016


„Privesc cu durere spre Pământ și pustiirea face ca însuși Pământul să fie mai arid, din cauza aceleiași aridități a inimilor care spun că aparțin Bisericii dar disprețuiesc pe Fiul Meu, întâmpinând diavolul. Ridicați mari sculpturi și le închinați cult atrăgând tot răul pe care ar trebui să-l îndepărtați și accelerați venirea anticristului și marea persecuție a Bisericii fidele.” Preasfânta Fecioară Maria, 13 martie 2016


„Numai cei ce se mențin în Fiul Meu vor conserva sănătatea mintală înainte a ceea ce au luat ca un dumnezeu personal: banul. S-au agățat de dumnezeul lumii încât vor simți că se pierd fără o susținere economică.
ÎNAINTEA CĂDERII ECONOMIEI VĂ VEȚI ÎNTOARCE SPRE CEEA CE VĂ OFERĂ ȘI VEȚI CĂDEA ÎN MÂINILE ANTICRISTULUI.”


Preasfânta Fecioară Maria, 12 iulie 2022
„Cine are poruncile mele şi le păzeşte, acela mă iubeşte, iar cine mă iubeşte va fi iubit de Tatăl meu şi eu îl voi iubi şi mă voi revela lui”. (In 14, 21)

_______________________________________________________________

This entry was posted in Română and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.