2023. gada Pelnu Tešdienas Vēstījums

_______________________________________________________________

ZIŅA SAŅEMTA PELNU TREŠDIEN

2023. gada 22. februāris

Krusts ir parādījies. Sv. Pēteris un Pāvils stāv katrā Krusta pusē, un septiņi erceņģeļi atrodas virs krusta. Krusts atveras un no Krusta nāk skaista spoža gaisma un veido ielu.

Erceņģeļi nāk, un centrā ir Svētais Miķelis. Erceņģeļi ir trīs katrā pusē. Svētais Pēteris un Pāvils nāk uz priekšu, un krusts atveras. Jēzus un Marija nāk caur krustu.

Vissvētākā Trīsvienība — Tēvs un Svētais Gars lidinās virs Jēzus un Marijas. Svētais Jāzeps ir arī pie mūsu Vissvētās Mātes. Šķiet, ka viņi ir ģērbušies ebreju drēbēs. Viņi nāk uz priekšu. Jēzus nāk uz priekšu. Tēva un Dēla un Svētā Gara vārdā +.

Jēzus: “Es sveicu visus savus bērnus visā pasaulē.”

“Šodien ir lieli divu Svētās Mātes Baznīcas apustuļu – Svētā Pētera un Pāvila – svētki.”

“Kā jūs zināt, kā jūs jūtat un kā redzat, cilvēce dodas arvien tālāk tumsā, aizmirstot, kas ir cilvēce, aizmirstot Mani, savu Radītāju un Glābēju. Cik skumji ir redzēt daudzus bērnus, kuri Mani ir aizmirsuši un nolikuši malā, meklējot pasauli un tās kārdinājumus, nevis meklējot Mani un Pestīšanu.”

“Pasaules vadītāji nezina patieso patiesību, jo tas, ko cilvēce redz televīzijā, ir tikai daļa no patiesības, jo lielākā daļa no tās ir slēpta no cilvēka, un tāpēc cilvēce turpina iet tālāk ceļā uz bezdibeni.”

“Mani bērni, mani bērni, kas man jādara ar cilvēci, lai viņu pamodinātu no miega? Es un Mana Vissvētākā Māte, un eņģeļi un svētie pēdējo simts gadu laikā esam nodevuši pasaulei tūkstošiem un tūkstošiem vēstījumu, taču cilvēce ir muļķīga, viņš noliek Debesu dāvanas malā un izvēlas tās lietas, kas tās atņem. Es — no Patiesības.”

“Mani bērni, tā kā jūs neklausīsit Mūsu Balsis, jūs Man neatstājat citu alternatīvu, kā vien sūtīt cilvēcei šausmīgu Brīdinājumu – Brīdinājumu, kas nāks no Debesīm – Uguns no Debesīm. Un šī uguns attīrīs cilvēci un, cerams, atvērs sirdis, kas ir noslēgušās Manam Aicinājumam.”

“Šo brīdinājumu redzēs visi bērni. Tas nenotiks tikai vienā valstī, bet ikviena tauta nonāks zem šī jūga un būs liecinieki visiem. Tas nāks šogad. Šī ir tikai viena no sodām pasaulei, taču būs daudz vairāk, kas sasniegs daudzas zemes tautas. Būs vulkānu izvirdumi un lieli nekārtības. Tautas būs šokētas par gaidāmo sodu galējībām.

Eiropa tiks ievilkta karā un Āzija arī tiks ievilkta karā . Arī Kanāda un arī Austrālija negaidīti tiks ierautas karā, jo Ķīna iebruks daudzās valstīs, pateicoties to lielajai armijai, kurā ir 200 miljoni vīriešu un sieviešu.”

Krievija arī būs cilvēku iznīcināšanas cēlonis, taču Krievija būs pārsteigta, uzzinot, ka Ķīna tai uzbruks. Tāpēc Eiropas tautām jāgatavojas gar krievu tautas robežām . Valstis, kurām tiks uzbrukts, būs tās valstis, kas atrodas tuvumā. Francija tiks imobilizēta, vairāk pati par sevi, nevis valstis, kas tai uzbrūk.”

“Revolūcija skars Franciju, un Mans lielais karavīrs un monarhs nāks aizstāvēt tautas patiesību.”

“Lūdziet, dārgie bērni, jo Tuvie Austrumi ir gatavi uzliesmot un tiks izmantots atomierocis. Cilvēce uzskata, ka šie ieroči netiks izmantoti, bet Krievijai un Ķīnai ir citas konstrukcijas, un Ameriku iebruks Ķīna un Krievija..

Kalifornija ļoti drīz iegrims jūrā, un pēc neilga laika daudzi cilvēki aizies mūžībā un nonāks pie sava sprieduma, jo cilvēce ir aizmirsusi, kāpēc viņi tika radīti. Tas ir tik skumji, Mani dārgie bērni.”

” Libāna kādreiz būs konfliktu zeme, bet vēlāk Svētais Šarbels izglābs šo tautu.”

“Lūdziet, dārgie bērni, par Āfrikas valstīm. Pat ja viņi ir nabagi, viņi izmantos rokas, lai cīnītos viens pret otru.”

“Lūdziet, dārgie bērni, par Dienvidameriku, jo daudzas tautas ir Mani aizmirsušas un par to būs jāmaksā.”

“Ko es varu teikt mūsu bērniem? Mans Debesu Tēvs un Mūsu Gars ļoti vēlas glābt Mūsu bērnus, un Mana Vissvētākā Māte, kurai ir Misija un kura iet pa visu pasauli, turpinās doties uz daudzām valstīm, lai glābtu mūsu bērnus, bet Mūsu bērni ir Mūs aizmirsuši. Tāpēc es jūs lūdzu, ak, bērni, paņemiet Manas Vissvētākās Mātes Mīlestības krelles un lūdziet tās dedzīgi, lai cilvēcei tiktu dota Žēlsirdība.

“Šis gads ir lielās pārmācības gads . Tas notiks drīz, un pēc tam, ja cilvēce iemigs, pasaulē nāks Lielais brīdinājums un sods.

“Lūdziet par Francisku, jo viņš vēlas doties uz Krieviju, bet ir viltus nodomi. Viņam ir vajadzīgas jūsu lūgšanas, dārgie bērni.”

“Es jūs mīlu, mani dārgie bērni, un svētīju jūs šajā svētku dienā. Šodien ir ļoti svarīga svētku diena.”

“Es mīlu jūs, dārgie bērni, un svētīju jūs un dodu jums spēku. Atcerieties lūgties gavēņa laikā un lūgt Manam Debesu Tēvam žēlastību, lai Svētais Gars nolaižas pār cilvēci un stiprina tos.”

“Es svētīju jūs, Mani bērni. Tēva un Dēla un Svētā Gara Vārdā. Āmen +.”

“Es tevi svētīju. Tēva un Dēla un Svētā Gara Vārdā. Āmen +.”

Mūsu Svētā Māte iet uz priekšu. Viņa izskatās skaista ar skumju smaidu.

Dieva Māte: “Es sveicu tevi. Tēva un Dēla un Svētā Gara Vārdā. Āmen +.”

“Kā jūs zināt, Mans Dievišķais Kungs, Jēzus Kristus ir devis cilvēcei nepieciešamos norādījumus, jo pasaule iet tālāk tumsā. Cilvēce ir aizmirsusi savu Dievu. Cilvēcei ir pienācis laiks mosties, jo Mūžīgais Tēvs pamodinās cilvēci ar šoku, lai viņi saprastu, ka Dievs ir Dievs.

„Es šodien nerunāšu daudz, jo Mans Dēls ir teicis cilvēcei, kas ir vajadzīgs. Lietas ļoti krasi mainīsies.

Gan Jēzus, gan Marija skatās apkārt. Svētais Jāzeps ir tur kopā ar eņģeļiem un erceņģeļiem.

“Cilvēcei ir ļoti maz laika, tāpēc Mani bērni, jums ir nopietni jādomā par visu, ko darāt, un Mēs jūs ļoti mīlam. Tēva un Dēla un Svētā Gara Vārdā. Āmen +.”

“Ejiet Manā mierā.”

Gan Jēzus, gan Marija slīd atpakaļ uz Svēto Krustu.

Eņģeļi dziedāja, kad Jēzus un Marija un Svētā Trīsvienība atgriežas Baltā krusta virzienā.

Tēva un Dēla un Svētā Gara Vārdā. Āmen +.

_______________________________________________________________

This entry was posted in Default and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.