Anioł Stróż

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Biblia zawiera liczne przykłady aniołów w poszczególnych misjach. Na przykład anioł Gabriel ogłosił Maryi Pannie wcielenie Chrystusa przez Ducha Świętego, a aniołowie byli świadkami i zapowiedzią Zmartwychwstania Jezusa.

Kościół potwierdza istnienie aniołów i ich misję w zbawieniu zbiorowym i indywidualnym. Papież Jan Paweł II stwierdził, że „aniołowie, jako duchy czyste, nie tylko uczestniczą w świętości samego Boga, w sposób im właściwy, ale w kluczowych momentach otaczają Chrystusa i towarzyszą Mu w wypełnianiu Jego zbawczej misji względem ludzkości” (Audiencja generalna, 30 lipca 1986; L’Osservatore Romano, wydanie angielskie, 4 sierpnia, s. 1).

Aniołowie, stworzeni przez Boga stosownie do wagi i konieczności każdej sytuacji, „otaczają” i „towarzyszą” Kościołowi. Ich misje całkowicie obejmują Mistyczne Ciało Chrystusa. Wszyscy ludzie mają własnego anioła stróża, który ich strzeże, chroni i oświeca.

Katechizm Kościoła Katolickiego głosi, że „od niemowlęctwa aż do śmierci życie ludzkie jest otoczone ich [aniołową] czujną opieką i wstawiennictwem. Przy każdym wierzącym stoi anioł jako opiekun i pasterz prowadzący go do życia. Już tu na ziemi życie chrześcijańskie dzieli się przez wiarę w błogosławione towarzystwo aniołów i ludzi zjednoczonych w Bogu” (KKK, 336). Taka ochrona jest korzystna dla tych, którzy odpowiadają na wskazówki Ducha Świętego.

W liturgii Mszy św. Kościół modli się do aniołów o ich opiekę i wstawiennictwo. Zgodnie z tradycją chrześcijańską każdy człowiek ma anioła stróża, który towarzyszy mu w każdym momencie życia. W Ewangelii Jezus zachęca nas do szacunku nawet dla najmniejszych i pokornych osób, odnosząc się do ich aniołów, którzy czuwają nad nimi z nieba.

Anioł Stróż jest związany z każdym, kto żyje w łasce Bożej. Ojcowie Kościoła utrzymywali, że dla każdego człowieka istnieje anioł stróż, podczas Soboru Trydenckiego (1545 – 1563) stwierdzono, że każdy człowiek ma swojego anioła, a papież Paweł V dodał do Kościoła święto aniołów stróżów kalendarz.

______________________________________________________________

This entry was posted in Polski and tagged . Bookmark the permalink.