Luz de Maria, 27 Martie 2023

________________________________________________________________

MESAJUL SFÂNTULUI ARHANGHEL MIHAIL
DAT LUZ DE MARIEI
27 MARTIE 2023

Iubiți copii ai Regelui și Domnului Nostru, Isus Cristos, din Milostivire Divină mă adresez vouă.


VIN SĂ VĂ ALERTEZ PENTRU CA SĂ VĂ PREGĂTIȚI SPIRITUAL ȘI MATERIAL CU NECESARUL.


Regele și Domnul Nostru, Isus Cristos, este milostiv cu toată omenirea, pe toți dorește să-i salveze, tuturor le dă Binecuvântarea Mântuirii. În acea Milostivire Divină infinită pot pătrunde toate creaturile umane care doresc să salveze sufletul.


Copii ai Regelui și Domnului Nostru, Isus Cristos,


VIN SĂ ÎNALȚ VOCEA MEA PENTRU CA TOATĂ CREATURA UMANĂ DIN TOT LOCUL ȘI COLȚUL SĂ SE DISPUNĂ LA CONVERTIRE.


Momentul s-a scurtat și eventualitățile în care v-ați cufundat sunt atâtea încât greutatea evenimentelor duce să coboare Brațul Divin.
Regina și Mama Noastră vă alertează:


BRAȚUL DIVIN CADE ȘI OMENIREA ÎNFRUNTĂ NEIMAGINABILUL…


Doriți să știți cum să vă pregătiți pentru tot ce vine spre omenire?


Fiți copii adevărați ai Regelui și Domnului Nostru, Isus Cristos, și iubiți pe Mama Lui, Preasfânta Fecioară Maria.


Fiți îndeplinitori ai Cuvântului Divin prezent în Sfânta Scriptură. Aceasta este: fiți cunoscători și practicanți ai Cuvântului Divin. (Iac 1, 22-25)


Iubiți Poruncile și fiți îndeplinitorii lor.


Cunoașteți și îndepliniți Sacramentele.


Fiți practicați ai fericirilor.


Solicitați constant asistența Duhului Sfânt.


Puneți în practică faptele de milostenie trupești și spirituale. Iubiți pe aproapele și fiți umili. Fiți lumini în cale.


Trăiți Credința în splendoarea ei și trăiți fiecare zi în rugăciune interioară, îndeplinind Voința Tatălui Nostru.


FIȚI PREVĂZĂTORI, mențineți în cămin alimente care să aibă termen lung de expirare. Păstrați miere de albine, alimente ușoare de gătit, produse de curățenie, alcool, medicamente, apă și tot ce deja cunoașteți bine. Trebuie să învățați să păstrați carne sărată cum făceau strămoșii voștri.


Copii ai Regelui și Domnului Nostru, Isus Cristos,


PESTA SE GĂSEȘTE PE PĂMÂNT ȘI EVENIMENTELE SE GĂSESC LA PORȚILE OMENIRII.


Pământul se cutremură cu forță și în secvență va tremura în diverse țări. Războiul vine, se vor cunoaște arme necunoscute până acum, de mare letalitate.


Copii ai Regelui și Domnului Nostru, Isus Cristos, va fi o lună roșie și ea prevestește ceea ce se va petrece după această lună roșie. (Fap 2, 19-20, Apoc 6, 12)


VEȚI ȘTI DE UN NOR CARE SE VA EXTINDE GRABNIC, DUS DE VÂNT. FĂRĂ A ȘTI ORIGINEA, COPIII REGELUI ȘI DOMNULUI NOSTRU, ISUS CRISTOS, VOR DORI SĂ VADĂ CE SE PETRECE. NU IEȘIȚI, DAR REFUGIAȚI-VĂ ÎNTR-UN LOC ÎNCHIS, FĂRĂ FERESTRE, AȘA VĂ VEȚI PĂZI ȘI LEGIUNILE MELE VĂ VOR CUSTODIA.


Rugați-vă, copii ai Regelui și Domnului Nostru, Isus Cristos, rugați-vă pentru Japonia, este cutremurată de un cutremur.


Rugați-vă, copii ai Regelui și Domnului Nostru, Isus Cristos, rugați-vă pentru Mexic, suferă din cauza magnitudinii unui cutremur.


Rugați-vă, copii ai Regelui și Domnului Nostru, Isus Cristos, rugați-vă pentru America, este puternic cutremurată.


Rugați-vă, copii ai Regelui și Domnului Nostru, Isus Cristos, trădarea va fi expusă înaintea omenirii.


Copii ai Regelui și Domnului Nostru, Isus Cristos,


MUNCA OȘTIRILOR CEREȘTI, A ÎNGERILOR VOȘTRI PĂZITORI, MERGE MAI DEPARTE DE CÂT VĂ IMAGINAȚI. Ne găsim într-o luptă spirituală (Ef 6, 12), apărându-vă continuu de ispite. Vă apărăm mai mult înaintea anticristului și legiunilor lui maligne.


Noi lăudăm continuu și glorificăm și adorăm pe Dumnezeu, așteptând clipa în care vom exclama:


Celui care şade pe tron şi Mielului să fie binecuvântarea,
cinstea, gloria şi puterea în vecii vecilor!”


Iubiți copii ai Regelui și Domnului Nostru, Isus Cristos,


MOMENTUL ESTE DE PREGĂTIRE, RUGAȚI-VĂ DUHULUI SFÂNT ȘI IMPLORAȚI SĂ VĂ LUMINEZE CU TOT CE VĂ LIPSEȘTE PENTRU A REPARA.


Fiecare să se pregătească cu un altar îmbrăcat de acte bune și dorințe bune pentru celebrarea Săptămânii Mari. Trebuie să vă mențineți rugându-vă, nu numai cu mintea sau cu gura, dar în profunzimea fiecăruia dintre voi, într-o uniune spirituală indisolubilă cu Preasfânta Treime și Regina și Mama Noastră, a Ultimelor Timpuri.


Binecuvântarea Mea este asupra fiecăruia dintre voi, fără a uita că Milostivirea Divină este infinită și așteaptă numai un cuvânt de la voi pentru a vă îmbrățișa și a vă strânge cu Iubire Veșnică.


Sfântul Arhanghel Mihail


BUCURĂ-TE MARIA PREACURATĂ, ZĂMISLITĂ FĂRĂ DE PĂCAT
BUCURĂ-TE MARIA PREACURATĂ, ZĂMISLITĂ FĂRĂ DE PĂCAT
BUCURĂ-TE MARIA PREACURATĂ, ZĂMISLITĂ FĂRĂ DE PĂCAT

COMENTARIUL LUZ DE MARIEI


Fraților,


Sfântul Arhanghel Mihail în acest mesaj ne dă ceea ce poate unii se întreabă. Să urmăm indicațiile Lui și în ascultare, să ne pregătim spiritual și material.


„Aveți în vedere că NU ESTE SFÂRȘITUL LUMII, CI AL ACESTEI GENERAȚII, DE ACEEA VĂ GĂSIȚI ÎNAINTE LA ATÂTA HAOS generat de neascultare față de revelațiile Mele: față de cele deja îndeplinite, față de cele care se îndeplinesc și cele ce sunt pe cale să se îndeplinească. Diavolul o știe, și cunoscând aceasta, a dezlănțuit toată furia lui împotriva copiilor Mei pentru a-i duce spre condamnare.” Preasfânta Fecioară Maria, 29 noiembrie 2020


„Vă chem din nou, să vă pregătiți spiritual și cu ceea ce copiii Mei pot depozita. Priviți animalele ce prezic vremea și păstrați alimente pentru când nu puteți ieși să căutați cu ce să subzistați.
Poporul Meu trebuie să fie precaut când vă alertează Casa Mea. Cei ce nu pot depozita alimente, vor fi ajutați de Mine. Nu vă temeți, nu vă temeți, nu vă neliniștiți.
MOMENTUL ESTE MOMENT! VOI DAȚI ATENȚIE LA SEMNE ȘI SEMNALE…
NU FIȚI ORBI SPIRITUALI!” Domnul nostru, Isus Cristos, 18 ianuarie 2022


„Vin astăzi la toată omenirea ca Mamă Îndurerată, să vă chem în această Săptămână Mare pentru ca să o trăiți cu intensitate, de vreme ce reprezintă culmea Iubirii Divine.
Vin astăzi să vă chem să fiți acea notă diferită, acea lumină care se aprinde în mijlocul omenirii, care se bucură de o săptămână de plăcere și de odihnă. Voi, ca adevărați creștini, trebuie să fiți acea lumină de oferire, de iubire, de sfințenie care face ca Privirea Trinitară să se întoarcă spre omenire. Rugăciunea este foarte puternică și mai ales, aceea a acelora care cu o inimă umilă, iubesc, imploră și oferă.” Mama noastră Îndurerată, Săptămâna Mare, aprilie 2009

________________________________________________________________

This entry was posted in Română and tagged . Bookmark the permalink.