Luz de Maria, 6 Aprilie 2023

_______________________________________________________________

MESAJUL SFINTEI FECIOARE MARIA
DAT IUBITEI SALE FIICE, LUZ DE MARIA
JOIA SFÂNTĂ 6 APRILIE 2023

Iubiți copii ai Inimii Mele Neprihănite,


IUBIREA DIVINĂ ARATĂ ASCULTAREA EI…


Este ziua marii învățături a iubirii față de aproapele, o iubire de experiențe, o iubire născută în acțiunile față de ceilalți, o iubire care nu se oprește din a se da celor nevoiași, o iubire pe care copiii Mei o întrupează în ei înșiși pentru a înfăptui și acționa asemenea Fiului Meu.


Cine va nega iubirea celui nevoiaș, iubirea care ajută, care iese la întâlnire, care micșorează durerea, care se dă pentru fratele și îl ajută să poarte crucea zilnică, iubirea care spune da când este la îndemâna ei și împărtășește cuvinte de ajutor, de apropriere, de fraternitate?


FIUL MEU DIVIN CU DA UL LUI TATĂLUI S-A DAT PENTRU PĂCATELE OMENIRII ȘI LE-A PURTAT.


Mare mister de Iubire cel care se comemorează această Joi Sfântă, fără a privi la cine, nici cum, nici când, iubirea este cea mai mare realitate în mijlocul crucilor fiecăruia dintre copiii Mei.


Fiul Meu Divin în spălarea picioarelor vă arată ce înseamnă a se face mic pentru ca iubiții Lui să fie apoi mărturii vii ale Iubirii Divine.


Iubiți copii,


FIUL MEU DIVIN VĂ DĂ MĂRTURIA IUBIRII LUI, O IUBIRE DE RENUNȚARE.


Creatura umană trebuie să renunțe la ce dorește, la preferințele ei. Cine renunță la gusturile lui și la voința lui umană, pătrunde în deplinătatea iubirii: cu cât se dă mai mult fratelui, cu atât este mai mare.


Iubirea pe care o învață Fiul Meu Divin:


este iubirea împărtășirii și ajutării fratelui să poarte crucea când aceasta este foarte grea…
este a iubi pe aproapele în tot momentul și mai mult când suferă.


Iubirea este opțiunea și opritorul, libertatea aproapelui când acesta dorește ajutorul sau iubirea care i se oferă, atunci: RUGAȚI-VĂ, COPIII MEI! VA VENI MOMENTUL ÎN CARE INIMA DE PIATRĂ SE FRÂNGE ȘI IUBEȘTE.


Iubiți copii ai Inimii Mele,


Fiul Meu Divin se dă iubiților Lui apostoli, astfel născându-se instituirea Sfintei Preoții, ca amintire a ispășirii Lui, nu numai pentru apostoli, dar pentru ca în acest prezent, fiecare dintre copiii Lui să participe la acea Sfântă Cină memorabilă.


Şi, în timp ce mâncau, Isus a luat pâinea, a binecuvântat-o, a frânt-o, a dat-o discipolilor şi le-a spus: „Luaţi, mâncaţi; acesta este trupul meu!”. Apoi, luând potirul şi mulţumind, le-a dat lor, spunând: „Beţi din acesta toţi, căci acesta este sângele meu, al alianţei, care se varsă pentru mulţi spre iertarea păcatelor!
Mt 26, 26-28


Iubiți copii,


ACEASTĂ CINĂ SFÂNTĂ ESTE CELEBRATĂ CU O FOARTE MARE SOLEMNITATE DE SACRAMENTUL EUHARISTIEI, DAR TOTODATĂ, CU SENTIMENTE DE TRISTEȚE PENTRU ÎNTEMNIȚAREA FIULUI MEU DIVIN.


Ce îi spune o mama fiului ei înainte de a pleca?


Ne privim în ochi și ne vorbim fără cuvinte. Inimile noastre fuzionate în Voința Tatălui se îmbrățișează și mai mult decât în alt moment, se fac una. Ne îmbrățișăm și trăim evenimentele într-o clipă, care se prelungește până la finalul timpurilor. Peste acea îmbrățișare sufletele vor fi încurajate în clipele lor de suferință, de bucurie, de speranță, de caritate și de credință.


Nimic nu rămâne fără a da rod, Binecuvântarea Mea Fiului Meu Divin trebuie să fie repetată de mame, copiilor lor și în Binecuvântarea Mea se poartă totodată binecuvântarea lui Iosif, Tatăl Lui putativ.


Fiul Meu Divin pleacă, dar nu sunt singură, mă duc cu El în mod mistic, împărtășesc Dăruirea Lui pentru ca apoi să-Mi dăruiască omenirea și astfel să fiu Mama Omenirii.


Copii iubiți, îndepliniți a patra Poruncă; părinți, iubiți pe copiii voștri.
Să aveți în vedere Legea Iubirii, iubiți-vă unii pe alții cum v-am iubit Eu. (In 13, 34-38).


Vă port în Inima Mea Maternă.


Mama Maria


BUCURĂ-TE MARIA PREACURATĂ, ZĂMISLITĂ FĂRĂ DE PĂCAT
BUCURĂ-TE MARIA PREACURATĂ, ZĂMISLITĂ FĂRĂ DE PĂCAT
BUCURĂ-TE MARIA PREACURATĂ, ZĂMISLITĂ FĂRĂ DE PĂCAT

COMENTARIUL LUZ DE MARIEI


Fraților, uniți în iubirea infinită, să ne rugăm cu inima:


Mamă curajoasă,
umilă ca floricica câmpului,
ascunzi înăuntrul Tău,
trandafirul preferat al Tatălui,
pe care El l-a privit
pentru a da îndeplinire la Voința Lui din iubire.
Te însoțesc astăzi în fiecare clipă,
pare că ești departe de Fiul Tău,
dar ești mai aproape
decât își poate imagina vreo creatură,
acum că trăiești fuzionată cu El într-o singură Inimă.
Co-mântuitoare, Mamă Îndurerată,
suferința Ta Te face să pălești.
M-ai privit pe mine pentru a dărui pe Cine ai născut.
Cum să nu Te iubesc?
Cum să nu-Ți mulțumesc?
Cum să nu Te laud dacă L-ai dat pe Fiul Tău Preasfânt
pentru ca eu să fiu liber?
Știu bine că nu este fiu fără mamă,
Inimă binecuvântată, Fecioară Preapură, aleasă de Tatăl,
lângă Tine voiesc să fiu,
nu pentru ca să mă strângi la Pieptul Tău,
dar pentru ca să Te strâng la al meu,
care deși nevrednic de Tine,
Te recunoaște ca Regină.
Astăzi doresc să fiu acel cineva pe care Tu îl aștepți
pentru a-Ți face companie,
acela care căit, se apropie de Fiul Tău
și Îl recunoaște ca Stăpân și Domn al vieții lui.
Așa cum Îl iubești, ajută-mă să-L iubesc,
să nu fiu eu acel călău
care-L flagelează pe Fiul Tău iubit.
Dă-mi Iubirea Ta pentru a-L iubi,
dă-mi Mâinile Tale pentru a curăța Chipul Său Divin,
dă-mi, Mamă, Ochii Tăi pentru a privi cum privește El,
dă-mi credința Ta pentru a nu-L mai nega.
Trandafir Tainic, Ajutătoarea creștinilor,
ești esența iubirii,
care astăzi în fața mea spune:
„Privește, Acesta este Fiul Meu, Îl dăruiesc pentru tine,
astfel este cum te iubesc Eu, așa este cum te iubesc,
cu aceeași iubire a Fiului Meu, așa te iubim.”


Să ne rugăm:


Dumnezeul meu, nu mă mișcă, pentru a Te iubi
cerul pe care mi l-ai promis,
nu mă mișcă nici iadul atât de temut
pentru a înceta pentru aceasta să Te ofensez.
Doamne, Tu mă miști, mișcă-mă văzându-Te
pironit pe o cruce și batjocorit,
mișcă-mă văzând Trupul Tău atât de rănit,
mișcă-mă cu afronturile Tale și moartea Ta.
Mișcă-mă, în fine, Iubirea Ta, și în așa manieră,
încât dacă nu ar fi Cerul, eu Te-aș iubi,
și deși nu ar fi iad, m-aș teme de Tine.
Nu trebuie să-mi dai motiv pentru a Te iubi,
căci, deși ceea ce sper nu va aștepta,
la fel cum Te iubesc, Te-aș dori.
(sfânta Tereza de Avila)

_______________________________________________________________

This entry was posted in Română and tagged . Bookmark the permalink.