Luz de Maria, 16 Aprilie 2023

________________________________________________________________

MESAJUL DOMNULUI NOSTRU ISUS CRISTOS
DAT IUBITEI SALE FIICE, LUZ DE MARIA
SĂRBĂTOAREA MILOSTIVIRII DIVINE
16 APRILIE 2023

Iubiții Mei copii,


ÎN ACEASTĂ MARE ZI, ÎN CARE CELEBRAȚI SĂRBĂTOAREA MILOSTIVIRII MELE, VĂ CHEM SĂ MEDITAȚI ACEST APEL.


Copiii Mer merg la extreme când le vorbesc de Milostivirea Mea și de Dreptatea Mea, crezându-Mă un Dumnezeu care iartă tot sau care lasă să treacă totul și pentru că este Dumnezeu, trebuie ca mereu să fie slab și pasager. Eu sunt Dreptate, dar nu sunt nedrept, cu atât mai puțin sunt sever că nu Mă plec înaintea durerilor alor Mei.


Milostivirea Mea depășește totul dacă creatura umană dorește iertarea cu toate puterile ei și face propunere fermă de îndreptare. Când fiii Mei doresc cu toate puterile lor, cu toată inima lor, cu toată mintea lor, cu tot gândul lor, Iertarea Mea, Eu le ofer Milostivirea Mea infinită și toate bunurile Mele se revarsă asupra creaturilor Mele umane prin intermediul Razelor Mele.


PENTRU CĂ SUNT MILOSTIV NU SUNT UN DUMNEZEU MIC, DAR SUNT DUMNEZEUL INFINIT PUTERNIC, SUPREM, OMNIPOTENT ȘI OMNISCIENT.


Ceea ce este pentru om de nedepășit, Milostivirea Mea o depășește…
Ceea ce pentru om este de neînțeles, pentru Mine depășește gândul uman și iert în felul Meu…


Orice act și faptă a Mea provine din Iubirea Mea, din Dreptatea Mea și din Milostivirea Mea. (psal 145, 17) Creatura umană Mă judecă de obicei cu judecată umană care privește după sine însăși, după conveniența sa.


Iubiți copii, Dreptatea Mea este milostivă; de aceea, cine nu este milostiv se pierde între nebuloasa prezumției și a intrigii.


Vă chem să vă rugați, să trăiți împreună cu Mine și vă chem să fiți creaturi reînnoite în Iubirea Mea. Vă doresc transformați pentru a vă dota cu Darurile Mele și Virtuțile Mele.


Copii, în fiecare zi mergeți pe același drum și v-ați uitat la același cerșetor așezat pe marginea drumului: înfometat, cu frig, cu sete și nu i-ați dat nimic. Mergeți cu aceleași persoane în toate zilele și Eu vă întreb: ce nevoi au acele persoane cu care mergeți? Nu o știți.


Creatura umană trăiește din ce vede, din superficial și nu pătrunde în profunzimea fratelui în nevoia lipsei, care nu este mereu bănească, dar poate fi carență de formare creștină și de ignoranță asupra Sfintei Scripturi.


Copii,


Atâtea ore pe care le petreceți la calculatoare, la televizoare și sunteți ignoranți de cât se apropie spre omenire!


Cum plâng acest comportament de indiferență a copiilor Mei față de profețiile pe care vi le-am trimis!


Știți că este datorie a fiecăruia să se roage pentru fiecare dintre frații voștri, slujindu-vă unii pe alții.


Mama Mea și sfântul Arhanghel Mihail, prin Voință Divină, v-au dat avertismente pentru ca să vă pregătiți și să nu vă pierdeți.


VĂ GĂSIȚI ÎN MOMENTUL DE CREȘTERE A CREDINȚEI ȘI DE A VENI LA MILOSTIVIREA MEA DIVINĂ.


Copii iubiți,


Care este credința voastră?
Cum este credința voastră?
Unde se găsește credința voastră?
Atâția dintre copiii Mei Mă lasă deoparte, abandonându-Mă!


ACESTA ESTE MOMENTUL PENTRU CA SĂ VENIȚI LA

CREDINȚĂ, FIȚI FIDELI ȘI GUSTAȚI DIN MILOSTIVIREA MEA.


Vă binecuvântez, copiii Mei, vă iubesc. Veniți la Milostivirea Mea!


Al vostru, Isus


BUCURĂ-TE MARIA PREACURATĂ, ZĂMISLITĂ FĂRĂ DE PĂCAT
BUCURĂ-TE MARIA PREACURATĂ, ZĂMISLITĂ FĂRĂ DE PĂCAT
BUCURĂ-TE MARIA PREACURATĂ, ZĂMISLITĂ FĂRĂ DE PĂCAT

COMENTARIUL LUZ DE MARIEI


Fraților,


Vă invit să meditați următoarele mesaje:


„Copii, fiecare trebuie să meargă cu conștiința binecuvântărilor constante pe care le primiți de la Casa Paternă, conștienți că Milostivirea Divină, care fără încetare este în zbor constant de la Cer la Pământ, pentru ca toți oamenii să aibă marea binecuvântare de a menține la îndemâna lor toate ajutoarele de care au nevoie pentru a învinge încercările și atacurile de fiecare zi cu sănătate spirituală.” Preasfânta Fecioară Maria, 27 iunie 2009


„Vă chem să nu obosiți din a da mărturie despre Iubirea Divină care locuiește în voi. Aveți încrede în Dumnezeu, în Milostivirea Lui și veți vedea Gloria Lui. Acesta este momentul de a pleca genunchii: rugați-vă, rugați-vă fără a păli, deoarece Fiul Meu vă va da un mare AVERTISMENT. Pregătiți-vă pentru această mare zi de Milostivire, pregătiți-vă pentru că răul va fi la pândă împotriva acelora lâncezi care nu rămân întăriți.” Preasfânta Fecioară Maria, 15 octombrie 2009


„Religia se va clătina. Păcatul, pătruns în Biserica Mea, va provoca prăpăd înaintea nesăbuinței celor care nu ascultă, nu M-au cunoscut și M-au respins. Casa Mea va fi tratată cu ireverență când confundați Milostivirea Mea și transformarea Legii Divine pentru a o adecva lipselor de respect constante ale unei generații nemiloasă.” Domnul nostru, Isus Cristos, 24 ianuarie 2016. Amin

________________________________________________________________

This entry was posted in Română and tagged . Bookmark the permalink.