Luz de Maria, 20 Aprilie 2023

_______________________________________________________________

MESAJUL SFÂNTULUI ARHANGHEL MIHAIL
DAT LUZ DE MARIEI

20 APRILIE 2023

Copii iubiți ai Regelui și Domnului Nostru, Isus Cristos, prin Ordin Divin Mă adresez vouă.


Comemorați Săptămâna Mare și sărbătoarea Milostivirii Divine și ați oferit pentru nevoia ca toți să fiți iubire și îndeplinitori ai Legii Divine, acum este de mare importanță să vă rugați pentru cei care se găsesc în perioadă de convertire.


Din iubire se desprinde tot ce are nevoie creatura umană pentru a fi mai bună și a avansa continuu, vă vorbesc de iubirea în asemănarea Regelui și Domnului Nostru, Isus Cristos.


Copii iubiți ai Regelui și Domnului Nostru, Isus Cristos, dispute mari și grave se extind pe tot Pământul, precum aerul când anunță furtuna.


Fiți creaturi de rugăciune, de a trăi în adorație față de Regele și Domnul Nostru (Fil 4, 6-7), veniți să primiți Trupul și Sângele Regelui Nostru și lăudați pe Regina și Mama Noastră, Preasfânta Fecioară Maria; nu O negați, purtați-O în inimă.


Copii iubiți ai Regelui și Domnului Nostru, Isus Cristos,


TREBUIE SĂ ȘTIȚI CĂ ANTICRISTUL SE MIȘCĂ PE UNDE VĂ GÂNDIȚI MAI PUȚIN, vă temeți de el, știți de puterea lui asupra omenirii și așteptați ca să se arate public. Este umbra care poartă întunericul la om, este ispită. De aceea este ascultat, ca reptilă subtilă, stăpânește tot ce dorește.


Și câți anticriști au trecut pe Pământ!
Și câți anticriști există în acest moment în tine însuși, din egoul tău angajat rău, în mândria ta, în jurul tău! Dar se va prezenta public cel adevărat.


Copii ai Regelui și Domnului Nostru, Isus Cristos,


ECONOMIA SE DESTABILIZEAZĂ ȘI APOI OMENIREA INTRĂ ÎN PANICĂ. Vor topi metalul și hârtia va fi arsă pentru a avansa în putere, implantând cele anunțate și majoritatea țărilor primesc noua monedă.


VEȚI TRECE PRIN PURIFICĂRI, DAR REGELE NOSTRU PROTEJEAZĂ PE AI LUI ȘI LE HRĂNEȘTE CREDINȚA.


Să nu vă sperie cei care vă urmăresc, nici cei care vă calomniază, dacă nu ar fi așa, DA, ar trebui să vă preocupați.


Cristos domnește (Apoc 11, 15) acum în inima fidelilor Lui: este Speranță, Credință, Caritate, Refugiu și Siguranță pentru copiii Lui.


Copiii Lui Dumnezeu sunt „lumina Ochilor Lui” (Zac 2, 12) și vă poartă de grijă cu Iubire Veșnică.


Iubiți copii ai Regelui și Domnului Nostru, Isus Cristos, vă binecuvântez.


Sfântul Arhanghel Mihail


BUCURĂ-TE MARIA PREACURATĂ, ZĂMISLITĂ FĂRĂ DE PĂCAT
BUCURĂ-TE MARIA PREACURATĂ, ZĂMISLITĂ FĂRĂ DE PĂCAT
BUCURĂ-TE MARIA PREACURATĂ, ZĂMISLITĂ FĂRĂ DE PĂCAT

COMENTARIUL LUZ DE MARIEI


Fraților,


Să ne pregătim!…


Să fim fideli Regelui și Domnului Nostru, Isus Cristos, fără a uita de Regina și Mama noastră și de sfântul Arhanghel Mihail și Legiunile Lui Cerești.


FEMEIA ÎMBRĂCATĂ CU SOARELE ȘI LUNA LA PICIOARELE EI” (Apoc 12, 1) VA AJUNGE SĂ ZDROBEASCĂ PE ANTICRIST ȘI UNIT CU EA, ÎNGERUL DE PACESfântul Arhanghel Mihail, 28 octombrie 2011


„Omenirea așteaptă o ființă care spune: „eu sunt anticristul” și ca să se proclame pe el însuși ca anticristul. Așteptați să apară făcând minuni. Dar minunile deja le execută puțin câte puțin prin toate metodologiile moderne, precum tehnologia, știința rău angajată, energia nucleară, proiectele pentru a distruge planeta și alterarea biologiei umane. A folosit guvernele puternice pentru a creea rețelele și strategiile lui pentru a manipula masele, apropiindu-le de fiecare dată mai mult de război. Cea mai mare apariție a lui a fost să ducă la capăt planul lui de a Mă anula din tot locul și a închide templele Mele. Următoarea strategie va fi să închidă sanctuarele Mele și locurile de apariție ale Preasfintei Mele Mame.” Domnul nostru, Isus Cristos, 21 octombrie 2011


„Privesc atâtea creaturi umane alergând în urma anticristului necunoscând pe Regele și Domnul Nostru, Isus Cristos, ignorând că Regele și Domnul Nostru, Isus Cristos, înfăptuiește miracole și nu s-a mândrit cu ele, dimpotrivă, se îndepărta grabnic.


Diferența anticristului este că el va anunța presupusele „miracole” pe care le va face. Bine știți că nu vor fi miracole, numai fapte ale răului: va face folosință de demoni pentru a părea că învie un mort. DE ACEEA ESTE URGENT SĂ CUNOAȘTEȚI PE REGELE ȘI DOMNUL NOSTRU, ISUS CRISTOS, DIRECT DIN SFÂNTA SCRIPTURĂ, AȘA ÎL VEȚI RECUNOAȘTE ȘI NU VEȚI FI ÎNȘELAȚI.


Fraților, să avem certitudinea în Cuvântul Lui Dumnezeu:


„V-am spus acestea ca să aveţi pace în mine. În lume veţi avea necazuri; însă curaj, eu am învins lumea!” In 16, 33

Amin.

_______________________________________________________________

This entry was posted in Română and tagged . Bookmark the permalink.