Luz de Maria, 3 Mayo 2023

____________________________________________________________________

MENSAHE NG PINAKASANTO NA BIRHEN MARIA KAY LUZ DE MARIA

MAYO 3, 2023

[Tingnan ang website: https://revelacionesmarianas.com/ingles/mensajes_anteriores/mayo.html ]

Mga minamahal na anak ng Aking Puso, tanggapin ang mga pagpapala ng Bahay ng Ama.

ANG PUSO KO AY NANATILI SAYO.

Ang henerasyong ito ay nagtagumpay sa paggawa ng sangkatauhan na mamuhay sa pagkabihag sa mga pagnanasa ng kasamaan (cf. Rom. 6:12-16).

Ihanda ang sarili sa pagharap sa mga sakuna na idudulot ng kalikasan sa sangkatauhan (1).

Makikita mo ako sa kalawakan sa buong mundo!

HUWAG MATAKOT NA MALINLANG … AKO, ANG IYONG INA, NA, SA PAGHAHANAP SA AKING MGA ANAK, TATAWAG SA IYO SA ISANG PARAAN O IBANG PARAAN.

Ito ang tanda na Ako ay nananatili sa mga anak ng Aking Banal na Anak, upang hindi kayo malito:

SA AKING KAMAY AY MAGBIBIGAY AKO NG GINTONG ROSARYO AT HAHAHlikan ANG KRUS NG MAY LAKI-KILIG NA PAGGALANG. MAKIKITA NINYO AKO NA KURUNOAN NG ESPIRITU SANTO SA ILALIM NG PAMAGAT NA REYNA AT INA NG HULING PANAHON. (2)

Ang pagpapakita Ko na ito ay magaganap kapag ang digmaan ay nasa pinakamasama.

Magkaroon ng Pananampalataya: huwag kang matakot, ako ay kasama mo sa pamamagitan ng Banal na Kalooban. Ikaw ang Aking dakilang kayamanan.

Ipangako ang inyong sarili na magbago: maging matalino, nang hindi naghihintay ng tanda na magbabalik-loob. Napakaraming palatandaan na nagsasabi sa iyo na baguhin ang iyong buhay ngayon!

Nakagawa ka ng isang mahusay na Tore ng Babel mula sa teknolohiya, na magagamit ng tao sa mabuti o masama. Lumayo sa mga tuksong iniharap sa iyo ng tool na ito at gamitin ito para sa pagpapalaganap ng Salita ng Aking Banal na Anak.

Aking mga minamahal:

Ang alon ng mga pag-atake sa pagitan ng Ukraine at Russia ay hindi natapos. Patuloy na nagkakasalungatan
ang China at United States, na sasamahan ng ibang mga bansa. Ang Israel at Palestine ay nagpapatuloy sa kanilang mga salungatan, hindi pa banggitin ang iba.

WALANG laman ang ESPIRITUWAL NA BUHAY NG AKING MGA ANAK…

Manalangin, mga anak, manalangin na ang lahat ng sangkatauhan ay magbalik-loob.

Manalangin mga anak, manalangin na magkaroon kayo ng kaunawaan
na ibinigay sa inyo ng Banal na Espiritu.

Manalangin mga bata, manalangin, manalangin, ang Araw ay maghahagis ng isang malaking bagyo patungo sa Lupa.

Mga Anak ng Aking Puso, maging totoo: ang Bahay ng Ama ay nagpapahintulot sa mga hayop (3) at klima (4) na balaan kayo sa pamamagitan ng hindi normal na pag-uugali.

Ipakita ang foresight: isang salot ng mga daga ang darating sa ilang bansa.

Pinagpapala kita, mahal kita.

Inang Maria

Aba Ginoong MARIA PINAKADALIG, NANINIHI NG WALANG KASALANAN.

Aba Ginoong MARIA PINAKADALIG, NANINIHI NG WALANG KASALANAN.

Aba Ginoong MARIA PINAKADALIG, NANINIHI NG WALANG KASALANAN.

(1) Heaven’s indications (download):
(2) Invocation of the Queen and Mother of the End Tim es…
(3) Animal behavior:
(4) Climate change:

KOMENTARYO NI LUZ DE MARIA

Mga kapatid,

Ang oras ay lumilipas sa gitna ng iba’t ibang mga bagay ng balita kung saan hindi tayo maaaring maging walang malasakit. Nakikita natin kung paano natutupad ang inihayag at kung paano tayo binibigyan ng ating Mahal na Ina ng malaking paghihikayat:

Makikita natin siya sa kalawakan – isang regalo mula sa Kabanal-banalang Trinidad!

Tayo ay patungo sa engkwentro sa mga hindi inaasahang pangyayari na ilalabas ng sangkatauhan laban sa sarili nito. Sa sandaling ito ilalabas ng sangkatauhan ang pinakamasama mula sa loob mismo.

Pagpalain natin ang ating mga tahanan at ang ating mga kapatid: ito ay napakahalaga.

Pagpalain natin ang lahat nang walang pagtatangi, sapagkat ang Diyos ay kasama at nasa atin.

Mag-isip tayo ng positibo at magpadala ng mga pagpapala sa Creation.

Amen.

____________________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.