Yesus Kedatangan Kedua

______________________________________________________________

______________________________________________________________

“Banyak nabi palsu akan bangkit dan menyesatkan banyak orang; dan oleh kerana bertambahnya kejahatan, kasih banyak orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang memelihara hingga akhir akan diselamatkan. Dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan ke seluruh dunia sebagai kesaksian kepada semua bangsa, sesudah itu barulah tiba kesudahannya.” (Matius 24:11-14)

“Ambillah pelajaran dari pohon ara. Apabila cabangnya menjadi lembut dan bertunas, kamu tahu bahawa musim panas sudah dekat.” (Matius 24:32)

Kristus menggunakan tunas pokok ara sebagai analogi untuk peristiwa-peristiwa menjelang Kedatangan-Nya yang Kedua.

“Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak, Anak pun tidak, melainkan Bapa saja.” (Matius 24:36)

Yesus memberi amaran bahawa kita akan mengetahui musim kedatangan-Nya, dan masa semakin hampir dengan Tanda-Tanda Akhir Zaman.

“Oleh itu, berjaga-jagalah! Kerana kamu tidak mengetahui pada hari mana Tuhan kamu akan datang. Ingatlah akan hal ini: jika tuan rumah mengetahui jam malam ketika pencuri datang, dia akan berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dipecah masuk. Demikian juga, kamu juga harus bersiap sedia, kerana pada saat yang tidak kamu duga, Anak Manusia akan datang.” (Matius 24:42-44)

Kita harus kekal dalam keadaan rahmat dan berkembang dalam kerohanian. Roh Kudus adalah sumber utama kuasa rohani.

______________________________________________________________

This entry was posted in Melayu and tagged . Bookmark the permalink.