Tag Archives: Second Coming

ביאת המשיח השנייה

______________________________________________________________ ______________________________________________________________ “נביאי שקר רבים יתעוררו ויוליכו שולל רבים; ובגלל התגברות מעשי הרוע, אהבתם של רבים תתקרר. אבל מי שישמור עד הסוף ייוושע. ובשורת המלכות הזו תאמר בכל העולם כעד לכל העמים, ואז יבוא הסוף”. (מתי 24:11-14) הכפירה העכשווית נובעת … Continue reading

Posted in עברית | Tagged | Comments Off on ביאת המשיח השנייה

The Great Return

______________________________________________________________ The PROPHETS Speak About TIME!  ______________________________________________________________ The Great Return entails Christ Second Coming, we know the season, about ten years from now, but ignore the day and the hour. Be ready for Christ Second Coming, as reliable prophets expect … Continue reading

Posted in English | Tagged | Comments Off on The Great Return

Pakete ng Ikalawang Pagparito

___________________________________________________________ I-klik ang sumusunod na mga link sa pababang order. Armageddon ___________________________________________________________

Posted in Pilipino | Tagged | Comments Off on Pakete ng Ikalawang Pagparito

Armageddon

______________________________________________________________ ______________________________________________________________ Ang armageddon labanan ay klima ang digmaan sa pagitan ng mabuti at masama. “Sapagka’t ang ating pakikibaka ay hindi sa laman at dugo kundi ng mga pamunuan, na may mga kapangyarihan, na may mga pinuno ng mundo sa … Continue reading

Posted in Pilipino | Tagged | Comments Off on Armageddon

Kasamaan ng Tao

______________________________________________________________ ______________________________________________________________ Ang Lumalalang Kasamaan sa mundo, tulad ng sa buhay ni Noe, ay maaaring magsiklab ng galit ng Diyos sa Ang Katapusan ng Panahon. At nakita ng Panginoon na mabigat ang kasamaan ng tao sa lupa, at ang buong … Continue reading

Posted in Pilipino | Tagged | Comments Off on Kasamaan ng Tao

مسیح کی دوسری آمد

______________________________________________________________ ______________________________________________________________ بہت سے جھوٹے نبی اُٹھیں گے اور بہتوں کو دھوکہ دیں گے۔ اور بدکاری کے بڑھنے سے بہت سے لوگوں کی محبت ٹھنڈی پڑ جائے گی۔ لیکن جو آخر تک محفوظ رہے گا وہ نجات پائے گا۔ اور … Continue reading

Posted in اردو | Tagged | Comments Off on مسیح کی دوسری آمد

Langit o Impyerno

______________________________________________________________ SAAN PA PUPUNTA? LANGIT O IMPYERNO? ______________________________________________________________ Ang Diyos ang Tagapaglikha at tagapamahala ng sansinukob. Siya ay walang hanggan, mabait, omnipresent, omniscient, at omnipotent. Ang Diyos ang dakilang pinagmumulan ng etika, at ang nagbibigay ng Byaya, kasama ang Pananampalataya … Continue reading

Posted in Pilipino | Tagged | 3 Comments

Armagedon

______________________________________________________________ ______________________________________________________________ Ang labanan sa Armagedon ay magwawakas sa pagsalakay ni Satanas sa bayan ng Diyos. “Sapagka’t ang ating pakikibaka ay hindi sa laman at dugo, kundi sa mga pamunuan, sa mga kapangyarihan, sa mga pinuno ng sanglibutan sa kasalukuyang … Continue reading

Posted in Pilipino | Tagged | Comments Off on Armagedon

Ikalawang Pagparito ni Cristo

______________________________________________________________ ______________________________________________________________ “Maraming bulaang propeta ang lilitaw at ililigaw ang marami; at dahil sa paglago ng kasamaan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Ngunit ang nag-iingat hanggang wakas ay maliligtas. At ang ebanghelyong ito ng kaharian ay ipangangaral sa buong … Continue reading

Posted in Pilipino | Tagged | 5 Comments

Ipagdasal ang Aking Pinakamamahal na Simbahan

___________________________________________________________ ___________________________________________________________ Mga bata, ihanda ang inyong sarili na mabuti para sa Banal na Pasko; buksan ang malawak na pintuan ng inyong mga puso at pumasok si Jesus. Ang Anak ko ay buhay at totoo sa Pinagpaalalahang Sakramento ng Altar. … Continue reading

Posted in Pilipino | Tagged | Comments Off on Ipagdasal ang Aking Pinakamamahal na Simbahan