Huwag Maglakad Mag-isa

______________________________________________________________

______________________________________________________________

MENSAHE MULA SA ATING PANGINOONG HESUKRISTO KAY GLYNDA LOMAX

BIYERNES, ABRIL 14, 2023

Huwag Maglakad Mag-isa

“Marami sa Aking mga anak ang natatakot sa kung ano ang darating. Ito ay hindi kaaya-aya, ito ay totoo, ngunit hindi Ko ginagarantiyahan na Aalagaan Ko kayo sa panahong iyon, Aking mga mahal?

Ito ay magiging tulad ng ngayon. Pangungunahan at gagabayan kita sa lahat ng bagay na kailangan. Ako ang magbibigay para sa iyo. Poprotektahan Ko kayo habang ginagawa ninyo ang Aking gawain sa Kaharian, na nagpapatotoo sa iba tungkol sa Akin, sa Aking dakilang pagmamahal sa kanila, sa Aking kapangyarihang nagliligtas.

Walang dapat ikatakot, anak Ko, kung lalakad ka kasama Ko, dahil kasama mo Ako sa bawat hakbang ng buhay. Hindi ka naglalakad mag-isa.”

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.