Tag Archives: End Times

Mga Lingkod ni Hesus sa Wakas ng Panahon

________________________________________________________________ Paghahanda at mga Gawain ng mga Lingkod ni Hesus sa Wakas ng Panahon Mga tagubilin mula kay Jesus sa pamamagitan ni Bertha Dudde Setyembre 7, 2021 Ang mga propeta at tagakita ay patuloy na magtuturo sa pamamagitan ng Diyos … Continue reading

Posted in Pilipino | Tagged | Leave a comment

(Mateo 24:6-13)

______________________________________________________________ Gagamitin na Nuclear Bomb ng Russia laban sa makikielam sa Ukraine ______________________________________________________________ At mangakakarinig kayo ng mga digmaan at mga alingawngaw ng mga digmaan; ingatan ninyo na huwag kayong magulumihanan: sapagka’t kinakailangang ito’y mangyari datapuwa’t hindi pa ang wakas. Sapagka’t … Continue reading

Posted in Pilipino | Tagged | Comments Off on (Mateo 24:6-13)

Si Jesu-Kristo ang Tunay na Mesiyas

______________________________________________________________ ______________________________________________________________ Ipinangako ng Makapangyarihang Ama ang Mesiyas sa Israel na tubusin ang sangkatauhan, at inilarawan ng mga propeta noon ang Mesiyas ayon sa paghahayag ng Makapangyarihang Ama. Ang Mesiyas ay hindi paglilihi ng mga Hudyo, kaya maaaring hindi Niya … Continue reading

Posted in Pilipino | Tagged | Comments Off on Si Jesu-Kristo ang Tunay na Mesiyas

یسوع مسیح حقیقی مسیحا ہے۔

______________________________________________________________ ______________________________________________________________ قادر مطلق باپ نے مسیحا سے اسرائیل سے انسانیت کو نجات دلانے کا وعدہ کیا تھا، اور پرانے زمانے کے نبیوں نے اللہ تعالیٰ کے باپ کے وحی کے مطابق مسیحا کو بیان کیا۔ مسیحا یہودیوں کا تصور … Continue reading

Posted in اردو | Tagged | Comments Off on یسوع مسیح حقیقی مسیحا ہے۔

Eclipse ng Dugong Buwan noong Mayo 15, 2022

________________________________________________________________ “Nakita natin sa kasaysayan na ang mga eklipse at palatandaan sa kalangitan ay mga babala sa mga bagay na darating. Sa Mayo 15, mayroon tayong blood moon eclipse sa ika-2 Paskuwa at sa araw pagkatapos ng kaarawan ng Israel. … Continue reading

Posted in Pilipino | Tagged | Comments Off on Eclipse ng Dugong Buwan noong Mayo 15, 2022

Blood Moon Eclipse on May 15, 2022

______________________________________________________________ “Eclipses and signs in the sky have been warnings of things to come. On May 15 we have a blood moon eclipse on 2nd Passover and the day after Israel’s birthday. The video narrator believes this is a warning … Continue reading

Posted in English | Tagged | Comments Off on Blood Moon Eclipse on May 15, 2022

Maghanda para sa Kapighatian

______________________________________________________________ ______________________________________________________________ Ang Kapighatian ay binubuo ng mga paghihirap na titiisin ng mga disipulo ni Kristo hanggang sa Pag-agaw. Sapagka’t ang mga araw na yaon ay magiging kapighatian, na ang gayo’y di pa nangyayari buhat sa pasimula ng paglalang na … Continue reading

Posted in Pilipino | Tagged | Comments Off on Maghanda para sa Kapighatian

Hindi Inaasahang Pagbabago sa Vatican

______________________________________________________________ VATICAN ______________________________________________________________ Ngayon ay makikita mo ang puwersa ng mga elemento na umaangat laban sa makasalanang sangkatauhan! Manalangin at kumilos upang maunawaan ng iyong mga kapatid na ang pagbabago ay apurahan. Ipagdasal na maliwanagan ang lahat, at ang kanilang … Continue reading

Posted in Pilipino | Tagged | Comments Off on Hindi Inaasahang Pagbabago sa Vatican

Pakete ng Mga Pangwakas na Panahon

______________________________________________________________ Ang mga apocalyptical na kaganapan ay nagmamadali matapos ang apat na Mga BLOOD MOON noong Setyembre 28, 2015.  Lapitan ang Diyos! I-click ang mga link sa ibaba upang makuha ang kanilang mga kaukulang artikulo. Maghanda ng Pilipinas Pagdalaw ng … Continue reading

Posted in Pilipino | Tagged | Comments Off on Pakete ng Mga Pangwakas na Panahon

Bagong Langit at Bagong Lupa

______________________________________________________________ ______________________________________________________________ “Pagkatapos ay nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong lupa, sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay lumipas na, at wala nang anumang dagat. Nakita ko ang Banal na Lungsod, ang Bagong Jerusalem, na … Continue reading

Posted in Pilipino | Tagged | Comments Off on Bagong Langit at Bagong Lupa