Tag Archives: ENOCH

Pakete ng ENOCH

______________________________________________________________ Maghanda para sa Pagdating ng Babala Alerto sa Babala Pagbuhos ng Banal na Espiritu

Posted in Pilipino | Tagged | Comments Off on Pakete ng ENOCH

ENOCH Package

____________________________________________________________ Prepare for the Warning Arrival Warning Alert Alert: Two Big Events Are About to Happen Many People Will Be Killed ____________________________________________________________

Posted in English | Tagged | Comments Off on ENOCH Package

Maghanda para sa Pagdating ng Babala

______________________________________________________________ Ngunit ang Langit ay hindi nananatiling walang ginagawa. Binabalaan tayo ng Diyos na maghanda… hindi para sa katapusan ng mundo, ngunit para sa katapusan ng isang panahon. Sa pamamagitan ng Kanyang Anak na si Hesukristo at ng Kanyang Mahal … Continue reading

Posted in Pilipino | Tagged | Comments Off on Maghanda para sa Pagdating ng Babala

Many People Will Be Killed

______________________________________________________________ ______________________________________________________________ The Catholic Church needs urgently the proclamation of the Fifth Marian Dogma: Co-Redemptrix, Mediatrix and Advocate. Click the following link. ______________________________________________________________

Posted in English | Tagged | Comments Off on Many People Will Be Killed

Supreme Message from Heaven

______________________________________________________________ ______________________________________________________________ The world we know is terminating. Prepare for The Warning and Illumination of Conscience and the Rapture at Christ Second Coming. The Great Spiritual War is unfolding. Ally with God for your final victory. ______________________________________________________________

Posted in English | Tagged | Comments Off on Supreme Message from Heaven

Alerto sa Babala

______________________________________________________________ ______________________________________________________________ Mga anak ko, ipinapaalala ko sa inyong muli: maghanda para sa pagdating ng Babala, dahil malapit ito, mas malapit kaysa inaakala ninyo. Ang Puso ko na Ina ng mga Kristiyano ay nagdurusa nang makita na ang karamihan sa … Continue reading

Posted in Pilipino | Tagged | Comments Off on Alerto sa Babala

Mensahe ni Hesus sa Wakas ng Panahon

______________________________________________________________ Ano Magaganap sa Katapusan ng Panahon Huling mga Araw Pagtatapos ng Panahon at Armageddon ______________________________________________________________ Mga minamahal na anak, ang kapangyarihan ng aking Maluwalhating Dugo at mga Sugat, ay ang pinakamahusay na panlaban sa anumang virus, salot o pandemya; … Continue reading

Posted in Pilipino | Tagged | Comments Off on Mensahe ni Hesus sa Wakas ng Panahon

Alert: Two Big Events Are About to Happen 

______________________________________________________________ ALERT! Two Big Events Are About to Happen That Will Mark the Beginning of Everything ______________________________________________________________

Posted in English | Tagged | Comments Off on Alert: Two Big Events Are About to Happen 

Warning Alert

______________________________________________________________ ______________________________________________________________ My children, I remind you again: prepare for the arrival of the Warning, because it is close, much closer than you think. My Heart of Mother Help of Christians suffers in seeing that the immense majority of humanity … Continue reading

Posted in English | Tagged | Comments Off on Warning Alert

A New Worldwide Pandemic Will Come

______________________________________________________________ URGENT! New Viruses and Diseases are being created in the One World Order’s Laboratories! ______________________________________________________________ An Urgent Message Given By Our Lord Jesus Christ and Padre Pio to Enoch of Columbia. ______________________________________________________________ Click the following link.

Posted in English | Tagged | Comments Off on A New Worldwide Pandemic Will Come