Tag Archives: Nations

Mary Co-Manunubos

______________________________________________________________ Buhay Ang Aking Manunubos ______________________________________________________________ Buod ng isang Artikulo ni Christine Niles, M.St. (Oxon.), J.D. ChurchMilitant.com   Disyembre 30, 2016 Ang Komisyong Teolohiko ng isang Internasyonal Marian Organisasyon naglathala ng 10-pahinang dokumento tungkol sa “Ang Tungkulin ng Mary sa … Continue reading

Posted in Pilipino | Tagged | Comments Off on Mary Co-Manunubos

Ang Ikalimang Marian Dogma

______________________________________________________________ Ang Ginang ng Lahat ng Bansa ______________________________________________________________ Isang isinalin buod ng artikulong “The Fifth Marian Dogma: The Church’s Unused Weapon” na isinulat ni DR. MARK IRAVALLE AT RICHARD L RUSSELL. ______________________________________________________________ Ang mga aparisyon sa Fatima ay naganap sa pagsasara … Continue reading

Posted in Pilipino | Tagged | Comments Off on Ang Ikalimang Marian Dogma

Dogma laban sa Doktrina

______________________________________________________________ ______________________________________________________________ Ang dogma ay isang pormal na pagtuturo ng Simbahang Katoliko sa pamamagitan ng isang Papa sa isang pormal na pahayag, o isang malawak na konseho ng mga obispo na kaisa ng Papa. Ang dogma ay totoo at may-bisa … Continue reading

Posted in Pilipino | Tagged | 1 Comment

Pakete ng Ginang ng Lahat ng Bansa

______________________________________________________________ Ang pakete ay may kinalaman para sa Ang Katapusan ng Panahon, dahil ito ay nagpapakita ng isang reseta upang maiwasan ang ating mga problema sa lipunan. Ang Mahal na Ina ay nagbigay ng katulad na reseta sa Fatima, Portugal, … Continue reading

Posted in Pilipino | Tagged | 1 Comment

Ang Ginang ng Lahat ng Bansa

______________________________________________________________ ______________________________________________________________ Ang Birheng Maria ay lumitaw sa Ida Peerdeman sa Amsterdam, Holland. Tumanggap siya ng 56 na hitsura mula Marso 25, 1945, hanggang Mayo 31, 1959. Ang unang 25 mensaheng nakatuon sa komunismo, at sekularismo. Si Peerdeman ay isinilang … Continue reading

Posted in Pilipino | Tagged | Comments Off on Ang Ginang ng Lahat ng Bansa

Petisyon ang Ikalimang Marian Dogma

____________________________________________________________ ____________________________________________________________ Ang Mahal na Ina ay nagpakita ng 56 na beses sa isang hamak na babaeng Dutch sa Amsterdam, Holland, mula 1945 hanggang 1959, at ang mga aparisyon ay sumasaklaw sa higit pang pandaigdigang pulitika kaysa sa mga aparisyon … Continue reading

Posted in Pilipino | Tagged | Comments Off on Petisyon ang Ikalimang Marian Dogma

Co-Manunubos, Mediadora at Magtaguyod

______________________________________________________________ ______________________________________________________________ Humingi ang Ginang ng Lahat ng Bansa ng ikalimang at huling Marian dogma ng Co-Manunubos Mediadora at Magtaguyod. Ito ang tanging paraan tungo sa tunay na kapayapaan sa lumalalang mundong ito, dahil ang dogma ay magdadala ng tagumpay … Continue reading

Posted in Pilipino | Tagged | Comments Off on Co-Manunubos, Mediadora at Magtaguyod

Mary Co-Redemptrix

______________________________________________________________     ______________________________________________________________   Synopsis of an Article by Christine Niles, M.St. (Oxon.), J.D. •  ChurchMilitant.com  •  December 30, 2016   The Theological Commission of an International Marian Association published a 10-page document about “The Role of Mary in … Continue reading

Posted in English | Tagged | 3 Comments

Petition the Fifth Marian Dogma

______________________________________________________________ ______________________________________________________________ The Blessed Mother appeared 56 times to a humble Dutch woman in Amsterdam, Holland, from 1945 to 1959, and the apparitions covered more international politics that the apparitions in Fatima, Portugal. The Eternal Mother visited Fatima in 1917 … Continue reading

Posted in English | Tagged | 2 Comments

Dogma vs Doctrine

______________________________________________________________ ______________________________________________________________ A dogma is a formal teaching of the Catholic Church by a Pope in a formal statement, or a wide council of bishops united with the Pope. A dogma is true and binding for all believers and must … Continue reading

Posted in English | Tagged | Comments Off on Dogma vs Doctrine